Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750503-2117S1

Date of Document: 1996-07-24

گشتي در دنياي خبرها پيرمرد و دريا ناربون - خبرگزاري فرانسه: يك مرد 60 ساله فرانسوي كه براي استراحت در كنار درياي مديترانه به ناربون رفته بودديروز هنگام قدم زدن در ساحل متوجه شد كه دو كودك گرفتار امواج دريا شده اند و در آستانه غرق شدن قرار دارند. اين مرد با شتاب خود را به دريا افكند و شناكنان به سوي دو كودك رفت كه ناگهان از حركت بازماند. دو مرد ديگر كه شاهد اين صحنه بودند خود را به آب زدند، كودكان را نجات دادند و جسد مرد 60 ساله را هم به ساحل رساندند كه توسط ژاندارمري محل به پزشكي قانوني انتقال يافت. علت مرگ، حمله قلبي ناشي از استرس شديد تشخيص داده شد. دختر طلايي آفريقاي جنوبي .آتلانتا - در آمريكا به دختران سالمند، كه شوهر نكرده باشند اصطلاحاگلدن گرل Girl Golden خطاب مي شود، ولي اين روزها خارجيان شركت كننده در بازيهاي المپيك و يا كساني كه به اين مناسبت به آمريكا رفته اند اين اصطلاح را براي دختراني كه برنده مدال طلا مي شوند بكار مي برند كه آمريكائيان را به خنده مي اندازد. نلسون ماندلا رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي هم از اين قاعده مستثني وي نبوده است در پيامي كه براي Heynsپني هينز Penny شناگر اين كشور و برنده مدال طلا وي فرستاد، راگلدن گرل آفريقاي جنوبي خوانده است كه مطبوعات آمريكا به همين ترتيب خبر راچاپ كرده اند. پني پس سال 44از نخستين تبعه آفريقاي جنوبي است كه مدال طلا به كشور خود خواهد ماندلا برد در تلگرام تبريك خود نوشته است: تو، گلدن گرل - دختر طلايي ما هستي كه پاره اي از مطبوعات آمريكا به طنز نوشته اند: معلوم نشد، منظور پرزيدنت ماندلا دختر برنده مدال بوده است، يا دختر ترشيده! انصراف از مسافرت با هواپيما . نيويورك: انفجار جمبوجت شركت هواپيمائي آمريكائي ترانس ورلد ايرلاينز ( تي. دبليو. اي ) كه يك هفته پيش در چنين روزي صورت گرفت و علت آن هنوز معلوم نشده است باعث انصراف بسياري ازاروپائيان و آمريكائيان از مسافرت با هواپيما شده ژوئيه است و اوت (تير و مرداد ) ماههائي هستند كه اروپائيان و آمريكائيان معمولا در آنها از مرخصي سالانه خود استفاده مي كنند و به مسافرت مي روند. شركتهاي هواپيمائي بويژه شركتهاي آمريكائي اين روزها مي كوشند به هر ترتيب كه شده است اعتماد مسافران را به امن بودن پرواز با هواپيما جلب كنند. حالت فوق العاده اي كه در فرودگاه جان. اف. كندي نيويورك برقرار شده بود رو به كاهش گذارده و انگشت نگاري مجدد از كاركنان فرودگاه و كارگران حمل بار لغو شده است. ديروز قسمت بزرگي از بدنه هواپيماي ساقط شده از دريا خارج شد. اعدام هفت چيني مسلح. پكن - هفت چيني كه درگوشه وكنار اين كشور به اتهام حمل و يا نگهداري سلاح غيرمجازدستگير شده بودند، ديروز اعدام شدند. در دادگاه اين عده نتوانستند بگويند كه سلاحهاي خود را از كجا آورده اند، بنابراين متهم به دزديدن سلاحها شدند. در مراسم اعدام اين عده كه درملاء عام صورت گرفت تا ديگران عبرت بگيرند، ليو جياچن قاضي دادگاه عالي چين در سخناني كه روزنامه ها آن را چاپ كردند گفت: وجود اسلحه در دست كساني كه ضرورت ندارد آنرا داشته باشند خطر بزرگي براي جامعه است. اگر اين اسلحه به دست تبه كاران بيفتد، هيچكس امنيت نخواهد داشت و چين اجازه نخواهد داد اسلحه در اين كشور آزادانه دست به دست شود و به همين علت است كه چين كمتر از هر كشور ديگري در جهان جرايم مسلحانه دارد. شكايت از سفير آمريكا . مانيل -ايملدا ماركوس همسر ديكتاتور پيشين فيلي پين كه اكنون عضو پارلمان اين كشور است تصميم گرفت سفير سابق آمريكا را در فيلي پين به دادگاه بكشاند. وي گفته است كه استيون بوسورث سفير ده سال پيش آمريكا در فيلي پين كه دوست شوهر او بود، پس از فرار شوهرش از فيلي پين وي را دزد اموال عمومي و خائن به مردم خواند كه بايد در دادگاه اين اتهامات را ثابت كند. شايد تنها خيانت شوهر او گوش كردن به توصيه هاي سفير آمريكا [استيون ] بوده است! ترياك و هروئين . جاكارتا - جلسه ديروز كنفرانس عضوي 21 آسياي جنوب شرقي (ARF) به نشستي درباره خطرجهاني ترياك و هروئين تبديل شدكه امنيت و ثبات جهان راتهديد مي كند. در اين جلسه ازكشور برمه انتقاد شد كه مركز بزرگي براي كشت خشخاش و توليد ترياك و هروئين است و درآمد خود را از اين مواد خانمان برانداز تامين مي كند. در اين كنفرانس برمه با كلمبيا در قاره آمريكا مقايسه شد كه به مركز توليد كوكائين جهان تبديل شده است. خودرو 489 سازمان ملل رادزديدند . مونروئه - سازمان ملل كه ازديرزمان با دو ميليارد دلارقرض روبه رو است در كشورآفريقايي ليبريا 489 خودروبه /8 2ارزش ميليون دلار هم ازدست داد. سازمان ملل با اين خودروها غذا و سوخت و وسايل درمان به مردم جنگزده ليبريا مي رساند، اما گروههاي درگير در جنگ به توقفگاه سازمان ملل حمله بردند و خودروها را دزديدند تا از آنها براي جنگيدن با يكديگر استفاده كنند. ليبريا كشوري است كه سالها گرفتار جنگ داخلي اين است كشور در قرن گذشته توسط سياهپوستان بازگشته از آمريكا به وجود آمد كه به انگليسي تكلم مي كنند. به خاطر زنده ماندن ديگران .تورنتو -دوريس سومر راتن برگ بانوي كانادايي كه چهار سال پيش پسرش خودكشي كرد، هزينه ايجاد يك كرسي مطالعه خودكشي و راه جلوگيري از آن را تامين كرد و در اختيار دانشگاه تورنتو گذارد تا اين كرسي را تاسيس كند. بانو دوريس براي اين منظور يك ميليون دلار در اختيار دانشگاه تورنتو گذارده و تعهد كرده است كه هرسال يكصد هزار دلار به تحقيقات اين كرسي كمك كند و وصيت كرده است كه پس از مرگ، همه ماترك او در اختيار اين كرسي قرار داده شود. دوريس گفته است كه اگر مركزي براي مشاوره و راهنمايي افرادي كه در آستانه خودكشي قرار دارند مي بود و در اين زمينه نشرياتي انتشار مي يافت اكنون پسر اوآرتور زنده بود.