Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750503-2116S1

Date of Document: 1996-07-24

گزارش قرن - 1900 2000 نگاهي به جهان دانش و هنر در سال 1906 علوم مرگ ناگهاني و تصادفي پي ير كوري (Curie. P) دانشمند فرانسوي در 19 آوريل يكي گذشته از ضايعات علمي سال بود. او 47 سال بيشتر نداشت و سه سال پيش به دريافت جايزه نوبل فيزيك نايل شده بود مرگش، در حالي كه از سلامت كامل برخوردار بود، ناگهاني و بر اثر تصادف با يك گاري در خيابان روي داد. پي ير كوري در سال 1882 به سرپرستي لابراتوآر فيزيك در پژوهشكده فيزيك و شيمي شهر پاريس برگزيده شد و با پژوهشها و يافته هايش در فيزيك كريستالها شهرتي در محافل علمي به دست آورد. اوكاشف پيزو الكتريستيه و كاربرد آن در محدوده مقادير بسيار ضعيف جريان برق نيز بود كه استفاده هاي فراواني دارد. پس از ازدواجش باماريا اسكلدوسكا بانوي پژوهشگر لهستاني مقيم فرانسه كه به نام مادام كوري شهرت يافت، پي ير كوري پژوهشهايش را روي راديو اكتيويته متمركز كرد و جايزه فيزيك نوبل را با مشاركت همسر دانشمندش و محقق معروف ديگر، هانري بكرل، به دست آورد. وي سپس به كرسي استادي فيزيك در دانشگاه سوربن پاريس و عضويت آكادمي علوم فرانسه نايل شد. از كشفيات مهم علمي سال گذشته به موفقيت دو پژوهشگر فرانسوي در جدا كردن باسيل كخ كه عامل بيماري سل بشمار مي رود بايد اشاره كرد. دكتركاميل گرن و همكارش كامت اين باسيل كشنده را در يك محلول صفراوي مجزا و مشخص كردند كه خود پيشرفت اساسي براي تهيه واكسن بيماري سل و جلوگيري از ابتلاي ميليونها نفر به اين بيماري مرگبار است. ادبيات و هنر اثر جديدجوزف كنراد رمان نويس انگليسي زبان و لهستاني تبار به عنوان آينه دريا از كتابهاي قابل توجه سال بود كه خاطرات دريانوردي نويسنده را در سالهاي جواني با تفكرات فلسفي او در سنين پختگي مي آميخت و دست كمي از آثار برجسته گذشته اش مانندتوفان و در قلب ظلمات نداشت. در اين رمانها، جوزف كنراد، از ماجراجوئيها و سيروسياحتهايش در مالزي و آفريقا بويژه كنگو الهام گرفته است. در موريس فرانسه، بارس نويسنده ملي گرا دو اثر تازه با عنوان زيرچشم بربرها وفراخوان سرباز انتشار داد وپل كلودل شاعر و نمايشنامه نويس، تئاتري با الهام از خاطرات اقامتش در چين پديد آورد. در عرصه هنر معماري، تركيب آهن و شيشه در ساختمانهاي جديد، به اوج شكوفايي خود دست مي يابد و سالن صندوق پس انداز ملي در شهر وين (پايتخت اتريش ) درخشانترين نمونه آن است كه در سال گذشته سرانجام به پايان رسيد و نام سازنده اش اتو واگز آرشيتكت نوآور اتريشي را در سراسر جهان بر سر زبانها انداخت. عضو تازه فرهنگستان فرانسه 17 ژانويه 1907 در حالي كه موريس بارس (Barres.M) نويسنده ملي گرا، سال قبل در نشست سالانه فرهنگستان فرانسه با اكثريت 22 راي موافق در برابر8 راي مخالف به عضويت برگزيده شده بود، اما عضويت او با حضور در جلسه سالانه امسال رسميت يافت. اعضاي فرهنگستان فرانسه كه 40 نفر هستند و براي تمام عمر برگزيده مي شوند، فقط سالي يك بار گردهمايي رسمي دارند. اين فرهنگستان در سال 1637 به همت ريشليو وزير معروف لويي سيزدهم بنياد گذارده شد و وظيفه اش پاسداري از زبان و فرهنگ فرانسه و هماهنگ كردن آن با تحولات و نيازهاي زمان است. اعضاي فرهنگستان كه به چهل تن جاويد شهرت دارند، از ميان عموم طبقات، به ويژه اديبان و نويسندگان و شاعران و انديشمندان برگزيده مي شوند و تنها هنگامي كه يكي از چهل تن فوت كند، عضو تازه براي جانشيني او با راي اكثريت پذيرفته مي شود. موريس بارس عضوبرگزيده فرهنگستان 45 ساله است و سال گذشته همزمان با راه يابي به فرهنگستان، به عنوان نماينده پاريس در پارلمان هم انتخاب او شد در جناح بنديهاي سياسي يك ملي گراي مستقل و طرفدار سرسخت بازگرداندن ايالتهاي آلزاس ولرن به فرانسه است كه بعداز جنگ 1870 با آلمان به اين كشور ملحق شد. مندليف درگذشت دوم فوريه 1907 ديميتري ايوانويچ مندليف ( Mendeleiev. I. D) شيميدان معروف روسي و دانشمندي كه براي اولين بار جدول طبقه بندي عناصر را بر حسب افزايش ادواري وزن اتمي آنها تنظيم و ارائه كرد، در شهر سن پترزبورگ ديده از جهان پوشيد. او تا چند روز ديگر قدم به 73 سالگي مي گذارد. مندليف تحصيلات خود را در علم شيمي در فرانسه انجام داده بود و پس از بازگشت به روسيه مدتي در قفقازبه عنوان كارشناس نفت فعاليت مي كرد. سپس در سن پترزبورگ كرسي استادي شيمي در دانشگاه اين شهر را به دست آورد و تاپايان عمر در اين سمت باقي ماند. ابتكار او در تنظيم وارائه جدول طبقه بندي عناصرشيميايي بر اساس افزايش دوره اي وزن اتمي آنها كه هر عنصر را داراي خواص تازه اي مي سازد، مورد قبول جامعه علمي جهان قرار گرفته مندليف است در اين جدول جاهايي را خالي باقي گذاشته و متذكر شده بود كه اين جاها متعلق به عناصري است كه هنوز كشف نشده اند. از زمان ارائه جدول مندليف، دانشمندان سه عنصر تازه به نامهاي گاليوم واسكانديوم وجرمانيوم كشف كرده اند كه در سه جاي خالي جدول قرار مي گيرند و به بدين گونه صحت نظريه مندليف را به اثبات مي رسانند. با استفاده از جدول طبقه بندي عناصر، شناخت ويژگيهاي اجسام مبناي علمي دقيقتري يافته وكار براي پژوهشگران آسانتر شده است. زيرنويس عكس: ديميتري مندليف دانشمند روسي مرگ يك عضو ديگر فرهنگستان فرانسه 1907 14 فوريه مرگ آلبرسورل يكي از 40 عضوفرهنگستان فرانسه سبب شد عضوجديدي به اين بنياد فرهنگي راه يابد. وي موريس دوني يك شخصيت ادبي معروف و نويسنده نمايشنامه هاي كمدي و مقالات متعدد انتقادي و طنزآميز است كه اگر چه تحصيلاتش در رشته مهندسي بود، اما از آغاز جواني به قلم زدن روي برد و با آثار گوناگون به شهرت رسيد. قتل يك پزشك فرانسوي در مراكش 1907 20 مارس در پي قتل فجيع يك پزشك فرانسوي به نام دكترمشان در مراكش، دولت فرانسه اعتراضات شديدي كرد و چون ازطريق ديپلماتيك نتيجه اي نگرفت و تصميم گرفت ناحيه اوجده را به اشغال نظامي درآورد. اين تصميم را سربازان ژنرال ليوتي كه در نزديكي محل مستقر هستند به اجرا خواهند گذارد. حكومت مراكش تاكنون واكنش منفي يا مثبت در برابر تصميم دولت فرانسه نشان نداده است. خودروهاي ساخت بلژيك به ميدان آمد ژانويه 1907 در نمايشگاه اتومبيل سال 1907 كه لئوپولددوم شاه بلژيك آن را در شهرلي يژ افتتاح كرد، پديده هاي تازه اي ازصنايع نوپاي خودروسازي بلژيك نيزتوجه بازديدكنندگان را به خود جلبكرد. يكي از آنها ساخت كارخانه روشه اشنايدر است كه سقف كروكي دارد. نمونه جالب ديگر موتوسيكلتي است با موتور يك سيلندر به سانتي متر 246حجم مكعب و وزن 45 كيلوگرم كه كارخانه سارولئا در لي يژآنرا عرضه كرده است و به خاطر كوچكي و سبكي مشتريان بسياري به دست خواهدآورد. زيرنويس عكس: نمونه اي از اتومبيل هاي ساخت بلژيك