Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750503-2112S1

Date of Document: 1996-07-24

گراهام بل، فكرش را نمي كرد درباره مزاحمتهاي تلفني در سال 72 از طريق كنترل ورديابي 18 هزار مزاحم تلفني كشف شد كه اين رقم پارسال به رقم هزار 53شگفت انگيز نفر رسيد. تجرد يكي از عوامل ارتكاب عمل مزاحمت تلفني است. اشاره: حدود يك قرن است كه از اولين مخابره تلفني مي گذرد و از آن زمان تاكنون شاهدپيشرفت هاي اساسي در زمينه اين صنعت پويا و فراگير هستيم. و در كشور ما نيز 13 سال پس از اختراع تلفن يعني سال 1889 ميلادي نخستين رابطه تلفني بين ماشين دودي تهران و شهرري برقرار شد و بعداز آن كامرانيه ( شميران ) و عمارت وزارت جنگ تهران و سپس مقر ييلاقي شاه و عمارت سلطنتي تهران داراي ارتباط تلفني شدند. با طي ساليان متمادي، روندتوسعه كمي و كيفي مخابرات از مرحله مغناطيسي تامرحله خودكار و به تدريج ارتباطات ماهواره اي وراديويي و تلفن همراه با صرف هزينه هاي هنگفت، راه پرفرازي طي شد. و آيا به راستي، صرف هزينه هاي هنگفت و طي اين همه فراز و نشيب در طول زمان، نيازمند به كارگيري صحيح از اين پديده تكنولوژيك نيست. عارضه اي به نام مزاحمت تلفني كه داراي عواقب اجتماعي، خانوادگي واقتصادي فراواني است آيا نياز به بازنگري و تفكر جدي و دقيق تري ندارد. و آيا ايجادمشكلات رواني، خانوادگي و اجتماعي براي فقط افراد، براي ساعتي وقت گذراني و يا خنده و شوخي راه حل مناسبي؟ است! آيا شما مزاحم تلفني؟ شده ايد اين پرسشي بود كه تعدادي از جوانان به آن پاسخ گفتند. ساعت 2 بعد از ظهر در جلوي يك باشگاه ورزشي (استخر شنا ) در تهران ايستاده بودم. ورزشكاران و اعضاي باشگاه گروه گروه خارج مي شدند. رضا 17 ساله گفت: نه. مزاحم تلفني يعني؟ چه با حيرت گفتم: نمي داني مزاحم تلفني يعني؟ چه - چرا مي دانم; اما اهلش نيستم. - يعني واقعا تا به حال ازطريق تلفن مزاحم هيچ؟ كسي نشده اي من حرفهاي شما را بدون هيچ مشخصاتي يادداشت مي كنم. خنديد و گفت: راستش ما فقط مزاحم آشنايان و دوستان مي شويم. تازه بعد از يكي و دو بار مزاحمت مي رويم و به خودش مي گوئيم و كلي هم مي خنديم. علي 20 ساله مي گويد: گاهي اوقات بله. گاهي هم ديگران مزاحم ما مي شوند. مي پرسم: پس مي پذيري كه اين كار اسمش مزاحمت است و؟ غيرقانوني - بله. ولي به هرحال گاهي ماحرفي مي زنيم و گاهي ديگران براي ما حرفي دارند. فرزاد 24 ساله مي گويد: من شخصا مزاحم كسي نشده ام. ولي گاهي در جمع دوستان پيش آمده و مزاحمتي هم براي بعضي از دوستان خودمان فراهم كرديم. البته اگر كسي هم منزلمان مزاحم شود، من با او صحبت مي كنم. براساس پژوهش اداره تحقيقات و مطالعات اجتماعي شركت مخابرات تجرد ايران، يكي ازعوامل ارتكاب عمل مزاحمت تلفني است. البته اين عارضه با توجه به تربيت خانوادگي متفاوت است. برخي مردان متاهل نيز بنا به عللي از جمله نارضايتي هاي خانوادگي، زنان ناسازگار و مشكلات شخصيتي و رواني دچار اين عارضه مي شوند. امير نيك نام جامعه شناس در اين مورد مي گويد: شرايط حاكم بر جامعه و محدوديتهاي موجود براي ارتباطهاي رودررو و شرايط فرهنگي و خانوادگي افراد، جوانان را در سنين بلوغ آماده و پذيراي ارتباط غيرمستقيم و غيرحضوري از طريق تلفن مي كند. فروغ مير طهماسب نيز مي گويد: جوانان بيشترين درصد مزاحمين تلفني را تشكيل مي دهند وانگيزه اصلي آنها نيز عمدتاسرگرمي و وقت گذراني است. دسته ديگر مزاحمين تلفني راكودكان تشكيل مي دهند. اين گروه به دليل پايين بودن فرهنگ خانوادگي، از اين وسيله به عنوان اسباب بازي استفاده مي كنند. گروهي نيز در پاره اي موارد و با درصد كمتر، از تلفن به عنوان يك وسيله تهديدكننده يا اعمال اغراض شخصي استفاده مي كنند. چه مي توان تلفن؟ كرد در همه جوامع براي بهبودوضع زندگي و سرعت عمل دركارهاي روزانه استفاده مي شود. مثلا براي بيدارشدن از خواب، انجام خريد كالا و يا ارائه خدمات ويژه، سفارشهاي شخصي و خانوادگي و فرزندداري وغيره. اما اين رحمت چرا موجب زحمت مي شود و براي رفع آن چه بايدكرد. رئيس مركز تحقيقات شركت مخابرات مي گويد: باتوسعه كيفي و كمي تكنولوژي مخابرات و ديجيتالي شدن آن، امكان شناسايي و رديابي مزاحمان تلفني به راحتي فراهم شده است. هر مشترك تلفن داراي مزاحم تلفني، كافي است شكايت كتبي به امور بازرسي مخابرات منطقه خود تسليم كند تا تلفن وي به شكل كامپيوتري تحت كنترل درآيد و مزاحم در مدت بسيار كوتاه رديابي شده و بعد مراحل قضايي و قانوني آن پي گيري شود. در اين زمينه مزاحم براي نخستين بار به مدت يك هفته همراه با اخطار كتبي و براي بار دوم به مدت 3 ماه تلفن منزلش قطع خواهد شد. در صورت ارتكاب سومين بار، با نظر و تصميم كميسيون رسيدگي، امتياز تلفن از دارنده آن سلب مي شود. وي مي افزايد: دراين مرحله دقت بسياري صورت مي گيرد. زيرا مزاحم تلفني هميشه ازتلفن خود ايجاد مزاحمت نكرده و چه بسا اصلا از تلفن استفاده نكرده ولي باشد به هرحال دارنده تلفن مسئول مراقبت از تلفن خود است. براساس آمار اداره بازرسي شركت مخابرات ايران در سال حدود 1372 هزار 17 مشترك درخواست كشف مزاحمين تلفني خود را اين كرده اند رقم درسال 74 با توجه به گسترش سريع شبكه مخابراتي كشور به بيش از 44 هزار نفر يعني /2 5حدود برابر رسيده است. همچنين در سال 72 از طريق كنترل و رديابي تلفن هزار 18تعداد مزاحم كشف شد كه اين رقم در سال 74 به رقم شگفت آور 53 هزار افزايش يافته است. براستي غير از شيوه هاي قانوني و مجازات راه حل هاي؟ ديگرچيست يك جامعه شناس مي گويد: دركشور ما بايد فرهنگ استفاده درست از تلفن به وسيله آموزش همگاني از طريق مدارس، رسانه هاي گروهي بويژه راديو و تلويزيون اشاعه يابد. در ايران شيوه درست استفاده از تلفن هنوز بدون فرهنگ سازي مانده است. همچنين به خانواده ها براي استفاده بهتر از تلفن بايد آموزش داد. تلفن ابزاري است براي صرفه جويي در زمان و جلوگيري از رفت وآمدهاي بيهوده با صرف هزينه هاي بسيار و نهايتا تحمل ترافيك در شهرها. وي مي افزايد: پاسخگويي به نيازهاي اساسي و بديهي جوانان از عوامل اصلي است كه موجب كاهش استفاده نادرست از تلفن مي شود. آخرين اطلاعيه شركت مخابرات استان تهران با انتشار اطلاعيه اي بر اعمال قانون مجازات اسلامي و مقررات اين شركت درمورد مزاحمين تلفني تاكيد كرد و خواستار استفاده صحيح از تلفن از سوي مشتركين شد. براساس قانون مجازات اسلامي مزاحمين تلفني به حبس از يك تا شش ماه محكوم علاوه مي شوند بر اين شركت مخابرات نيز دربار اول ضمن دادن اخطار كتبي به مدت يك هفته شماره تلفن فرد مزاحم را قطع مي كند. براساس اين اطلاعيه در صورت تكرار مزاحمت در باردوم ارتباط تلفني فرد مزاحم به مدت سه ماه قطع مي شود و وصل مجدد در هر مرحله مستلزم پرداخت هزينه هاي مربوطه خواهد بود. اين شركت خاطر نشان كرده است: ارتباط تلفني مزاحمين تلفني در مرتبه سوم براي هميشه قطع و وديعه مشترك مزاحم مسترد خواهد شد. اين شركت در پايان به مشتركين خطوط تلفني وخانواده ها توصيه كرده است تا نحوه استفاده صحيح ازتلفن را به كساني كه از اين وسيله ارتباطي استفاده مي كنند آموزش دهند. طرح پژوهشي جديد شركت مخابرات ايران اداره تحقيقات و مطالعات اجتماعي شركت مخابرات ايران، طرح پژوهشي جديدي را در زمينه مزاحمت تلفني دردست اجرا در دارد اين طرح كه با همكاري گروهي از محققين و كارشناسان مخابراتي، جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعي تهيه شده است، پديده مزاحمت تلفني و ماهيت و علل آن مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار خواهدگرفت. براساس اين طرح، مزاحمت تلفني، نوعي انحراف رفتاري كم و بيش جدي تلقي مي شود كه تقريبا هيچ يك از خانواده هاي داراي خط تلفن از آثار نسبتا دردناك آن مصون نيستند. در اين بررسي عواملي مانند مشكلات خانوادگي، وضع تحصيلي، بيكاري، پريشاني رواني، طبقه اجتماعي، ميزان درامد و غيره كه به نحوي با مشكل مزاحمت تلفني در ارتباط است و نيز مرتكبين به اين عمل ناشايست، مورد توجه قرار مي گيرند. در اين طرح با دو گروه مزاحمين تلفني و شاكيان مزاحمت هاي تلفني و يا خانواده هايي كه به هر دليل از آسيبهاي گوناگون اين نوع مزاحمت رنج برده اند، مصاحبه حضوري انجام مي شود. همچنين دو نوع پرسشنامه مخصوص براي مزاحمين تلفني و شاكيان آنها تهيه شده است. از آنجايي كه براي محققين دستيابي به همه مزاحمين تلفني و شاكيان از آنها در سطح استان تهران فراهم نيست، لذا با توافق و با روشهاي آماري، درصد معيني از افراد هر دو گروه به عنوان گروه نمونه انتخاب مي شوند و مورد پرسش قرار خواهند گرفت. اين طرح پس از گردآوري و دريافت پاسخ از گروههاي نمونه، نتايج به دست آمده رابا استفاده از فرمولهاي آماري تجزيه وتحليل كرده و نهايتا به شكل يك مجلدو گزارش نهايي آماده خواهدشد. اين نتايج به همه افراد، گروهها، خانواده ها و سازمانهايي كه به نحوي از مشكلات مزاحمت تلفني صدمه مي بينند و يا مي توانند در تخفيف اين مشكل اجتماعي سهمي داشته باشند، ارائه مي شود. در طرح مقدماتي اين پژوهش آمده است: پديده مزاحمت تلفني به روي يك قطب متمركز است اول ابراز موجوديت رمزگونه و توام با شك، ابراز ترديد و ترس، انتقال احساس محبت، عشق و يا شوخي، وقت گذراني و كنجكاوي است و دوم نوعي رفتار خلافكارانه و غيراخلاقي، احساس حسادت، خشم و نفرت و نظاير آن كه در مجموع نوع انحراف رفتاري محسوب مي شود. بدين ترتيب با جمع آوري اطلاعات مستند، نتايج اين طرح براي سازمانهاي مختلف ازجمله صدا و سيماي جمهوري اسلامي، وزارت آموزش و پرورش و نشريات و دستگاههاي جزايي و حقوقي قابل استفاده است. چنانچه دستگاههاي جزايي قادرخواهندشد ميزان تنبيه مجرمين را دقيق تر بررسي و تعيين كنند و سايرسازمانها و مراكز نيز براي ساخت برنامه هاي آموزشي بهتر و سنجيده تر عمل كنند.