Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750503-2092S1

Date of Document: 1996-07-24

تئاتر و تازه هاي نشر نام كتاب: تعزيه و تئاتر در ايران نويسندگان: گروهي از محققان و پژوهشگران تئاتر ناشر: نشر مركزبهاتومان 690 تعزيه و تئاتر در ايران شامل گزينه مقالاتي است كه در سالهاي 1370 تا 1372 براي چاپ در فصلنامه تئاتر فراهم آمده بودند اما چون انتشار فصلنامه عملا متوقف شد، اينك به صورت كتابي مستقل عرضه شده است. در بخشي از مقدمه اين كتاب مي خوانيم: در ايران تئاتر سنتي به سه بخش تعزيه، تخت حوضي وخيمه شببازي محدود است و در مقابل آن تئاتر به شيوه غربي، بدون هيچ ارتباطي بااين سنن نمايشي قرار گرفته است و متاسفانه در هر دو مورد دوستداران وعلاقه مندان تئاتر با اطلاعات ناقص درگيرند. در كشور ما نه تئاتر غرب به طور اصولي و دقيق شناخته شده و نه بر ريشه هاي پيدايي نمايش هاي سنتي دست يافته ايم، و اگر اين دو نقص عمده برطرف نشود، چگونه بر ساختارنمايش ايراني؟ بينديشيم به هر تقدير محققاني كه آثارشان در اين مجموعه به چاپ رسيده است مي كوشند هدف مشتركي را در شناخت هنرنمايش دنبال كنند و به جنبه علمي و فرهنگي آن به عنوان پيشرفته ترين هنر جهان توجه كنند.