Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750502-2066S1

Date of Document: 1996-07-23

رئيس جمهوري در ديدار معاونان وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي ورود به كارهاي بزرگ وشهامت در تصميم گيري ازعوامل موفقيت نظام است .سرويس سياسي: آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري ديشب در ديدار معاونان وزيران و معاونان روساي سازمان هاي دولتي تاكيد كرد: داشتن پايگاه نيرومند مردمي و اعتماد به نفس مديران، مسئولان و برنامه ريزان كشور و شهامت در تصميم گيري ها و واردشدن به كارهاي بزرگ از مهمترين عوامل موفقيت نظام در توسعه و استحكام بنيان اقتصاد كشور است. رئيس جمهوري ضرورت جمع بندي عملكرد و بررسي دست آوردهاي چشمگير و غرورآفرين نظام اسلامي و شناخت نقاط قوت و ضعف دراجراي برنامه ها و سياست ها راخاطرنشان كرد و اظهار داشت: دولت خدمتگزار امروز پس از هفت سال تلاش بي وقفه همراه با فرازونشيبها و واقعيت هاي تلخ و شيرين اكنون وفاداري و عواطف نامحدود توده هاي مردم قدرشناس را به عنوان مهمترين پشتوانه در اختيار دارد و مسئولان مي توانند بااطمينان خاطر، تصميم هاي بنياني بگيرند و آنرا با قاطعيت اجرا كنند. آقاي هاشمي رفسنجاني وابستگي اقتصاد كشور به نفت و صادرات تك محصولي را در گذشته عامل ركود و خمودي تمام بخش ها واركان جامعه دانست و اظهارداشت: دولت با درك پي آمدهاي منفي وابسته بودن به درآمد ناشي از فروش نفت و هدررفتن منابع عظيم مادي و ذخاير ارزشمند كه مي تواند پشتوانه مهم خلاقيت تحرك، و توليد در كشور اجراي باشد، سياست هاي تعديل و اصلاح ساختار اقتصاد كشور را اجتنابناپذير دانسته و مي داند. آقاي هاشمي رفسنجاني اظهارداشت: سرمايه گذاريهاي زيربنايي، در كنار بازسازي ويراني هاي گذشته ونجات كشوراز طريق اجراي سياست تعديل ودر مراحل بعد تثبيت نرخ ارز، واقعي كردن نرخها در مقطع خاص زماني دوران سازندگي از نمونه هاي بارز تصميم گيريهاي شجاعانه مديريت كشور و نتيجه آن اقتصادي بالنده، شكوفا و متكي به منابع انساني و مادي داخلي است. رئيس جمهوري افزود: وابستگي هاي شديد ارزي گذشته، امروز به صورت چشمگيري كاهش يافته است و سازندگي و افزايش توليد و عمران و آبادي ايران و كسب توانائيهاي روزافزون صاحبنظران جهاني را متوجه عظمت پيشرفت ها و رشد سريع اقتصاد ايران و استحكام بنيان آن كرده است. آقاي هاشمي رفسنجاني با تاكيدبراهميت هماهنگي تمام بخش هاي اجرايي و برنامه ريزي هاي درازمدت دولت اظهار داشت: هدايت نقدينگي جامعه به سوي صنعت و سرمايه گذاريهاي توليدي، يكي از اولويت هاي برنامه دولت براي جذب نقدينگي سرگردان در جامعه و تامين نيازهاي ريالي مراكز توليدي و صنعتي است. رئيس جمهوري توليد سالانه شش ميليون تن فولاد در كشور را كه مازاد بر مصرف داخلي است وتوان افزايش اين ميزان به 11 ميليون تن با راه اندازي كارخانه هاي جديد ذوبآهن وسايرفلزات، حاكي از رشد بالنده صنعت كشور و حركت در مسير خوداتكايي كشور دانست. رئيس جمهوري در ادامه گفت: اينگونه شاخصهاي درخشان و مهم در اقتصاد كشور ثابت مي كند ايراني كه زماني در تمامي بخشهاي زيربنايي و صنعتي وابسته و دچار مشكلات فراواني بود امروز در بخشهاي صنعت، انرژي، فني، اقتصادي، كشاورزي و مخابرات به پيشرفتهاي مطلوبي دست يافته است. آقاي هاشمي رفسنجاني آرامش كنوني حاكم بر بازار و مهارتورم را نتيجه سياستهاي اصولي اقتصادي كشور دانست و افزود: در مجموع برنامه هاي درازمدت وسرمايه گذاريهاي بزرگ دولت آثار ارزشمند خود را نشان داده است و با راه اندازي كارخانه ها و واحدهاي صنعتي، طرح هاي كشاورزي و دامداري، سدها، پالايشگاه هاي عظيم نفت، نيروگاه ها و مجتمع هاي پتروشيمي و صدها طرح و پروژه عمراني بزرگ ديگر شاهد شكوفايي بيشتر اقتصاد و توسعه اجتماعي كشور خواهيم بود. به گزارش اداره كل اطلاعات واخبار رياست جمهوري، پيش ازسخنان رئيس جمهوري، دكتر حبيبي معاون اول رئيس جمهوري درسخناني به كارآيي سطح بالاي پيكره دستگاه اجرايي كشور اشاره كرد و گفت: سرمايه گذاري ها و عملكرد دولت، ثمرات آن بتدريج نمايان شده و در آينده نمايان تر مي شود و اين امر با همت و تلاش مديران و دست اندركاران لايق قوه مجريه با همكاري و مساعدت نزديك ساير قوا و دستگاه ها و مراكز محقق شده است. وي لزوم برنامه ريزي دستگاه هاي مختلف اجرايي را براي تبيين برنامه هاي دولت و آشنايي بيشتر افكار عمومي با گستردگي خدمات و فعاليت هاي دولت ونظام اسلامي مورد تاكيد قرارداد.