Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750502-2017S1

Date of Document: 1996-07-23

با شما هستم، جناب ناشناس! نگاهي به مسئله مزاحمتهاي تلفني با زدن تلفن فرد ناشناس وشخص مزاحم، حريم خانواده مورد تجاوز قرار مي گيردو... مزاحمت تلفني در فصل تابستان در ساعات 2 بعدازظهر تا 10 شببيشتر اتفاق مي افتد و اكثرا نيز جنبه سرگرمي و وقت گذراني دارد. - آيا مي دانيد با استفاده ازتلفن روزانه از چه تعدادمسافرت درون شهري، برون شهري، ياخارج از كشور كاسته؟ مي شود - آيا مي دانيد كه ايراني ها سالانه ميلياردها تومان تلفني حرف ؟ مي زنند - آيا مي دانيد كه برابر 6ايراني ها بيش از ساير ملتها باتلفن حرف ؟ مي زنند و زمان مكالمات تلفني بين شهري كشوردر يك سال معادل 300 قرن؟ بوده است - آيا مي دانيد زمان مكالمات تلفني خارج از كشور فقط در طي ده ماه معادل 600 سال بوده است. - و دست آخر اينكه آيا مي دانيدبه علت پايين بودن فرهنگ استفاده از تلفن در سالانه جامعه، هزينه هاي بيهوده هنگفتي صرف تلفن كردن ؟ مي شود عصر ارتباطات است! اهميت ارتباطات در جامعه جهاني و نياز روزافزون جوامع به بهره گيري از شبكه هاي ارتباطي مدرن و پيشرفته در دهه پاياني قرن بيستم، بيشترين تلاش پژوهشگران و دانشمندان علوم ارتباطات را متوجه خود ساخته است و دهه آينده از هم اكنون به نام دهه ارتباطات جهاني نام گرفته است. در كشور ما نيز تحت تاثير روندتوسعه اي ارتباطات، طي يكي - دو دهه اخير سرمايه گذاريهاي كلاني براي گسترش امور شبكه هاي مخابراتي به ويژه مكالمات بين شهري و بين المللي به اجرا درآمد. بر پايه آمارها تعداد تلفن هاي نصب شده از يك ميليون هزار 165و شماره در سال 1357 /2ميليون 1به شماره در ابتداي برنامه اول /6 2و ميليون شماره در پايان سال 1374 افزايش يافته است. همچنين تلفن هاي داير شده از 850 هزار شماره در سال 57 به 5 ميليون شماره در پايان سال 74 رسيده است. در سال 1357 شمار نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني فقط 312 واحد بود. اين رقم در پايان سال 74 به بيش از 12 هزار نقطه افزايش يافته است. تلفن هاي همگاني راه دور نيز ازكيوسك 305 در سال 57 به 7 هزار كيوسك در سال 74 و كانالهاي بين المللي از 480 كانال به 5 هزار كانال رسيد و دست آخر نيز ورود تلفن هاي همراه است كه تنها در سال 74 بيش از 10 هزار و 800 تلفن همراه در تهران و چند شهر بزرگ كشور نصب شد. براي؟ چه حالا خودتان قضاوت كنيد: توسعه سريع و چشم گير شبكه هاي مخابراتي با صرف هزينه هاي بسيار، اصولا براي چه منظوري؟ است براساس نظر كارشناسان ارتباطات، در عصر حاضر ايجاد وگسترش شبكه هاي مخابراتي، يكي از ابزارهاي توسعه همه جانبه درجوامع است. در اين گيرودارآنچه كه نبايد هرگز فراموش شود، ايجاد و اشاعه فرهنگ استفاده از تكنولوژي است. در غير اين صورت است كه مسئله يا مسائل اجتماعي شكل خواهند گرفت. جامعه شناسان برآنند كه مسئله اجتماعي عبارت از شرايط يامواردي است كه جامعه آن را به منزله خطري براي آداب و رسوم و هنجارهاي اجتماعي خود مي داند و ناگزير درصدد رفع يا تعديل آن برمي آيد. سلامت و ثبات جامعه عمدتا با رعايت و احترام به هنجارهاي اجتماعي كه نوعي الگوي رفتار است، امكان پذير است. به همين دليل، افراد جامعه دائما خود را در راستاي هنجارهاي خانوادگي، محيط مدرسه و كار و در مجموع جامعه ارزيابي مي كنند. در اين مبحث كوتاه، هدف بررسي فرهنگ استفاده از تلفن در نزد افراد جامعه است. تلفن؟ چيست در حال حاضر در جوامع پيشرفته با استفاده از تلفن خدمات ويژه اي علاوه بر عامل ارتباطي اوليه، به مشتركان ارائه مثلا مي شود تلفن بيدارشو شخص را در زمان موردنظر با يك صداي زنگ بيدار مي كند يا زنگ خصوصي براي ارائه پيامهايي كه به شخص بايد در زمان لازم يادآوري شود و يا تدريس روش خصوصي، بچه داري و دهها خدمات ويژه، متداول شده است. در كشور ما نيز تلفن براي انجام فعاليتهاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورداستفاده قرار مي گيرد. اما چه بسيار مواقع كه اين وسيله رحمت به دليل ناآگاهي و پايين بودن فرهنگ استفاده از آن تبديل به زحمت مي شود. - مي پرسيد؟ چگونه پس ملاحظه كنيد. مزاحم تلفني اغلب ما در طول شبانه روز چندين بار صداي زنگ تلفن را مي شنويم و با به صدا درآمدن هر اخبار زنگ، و پيامهاي ويژه اي را شامل انواع پيامهاي تجاري، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و يا خانوادگي وشخصي دريافت مي كنيم. امابراستي در طول همان چند شبانه روز، بار صداي تلفن موجبات رنجش و زحمت و آزردگي خاطرمان را فراهم؟ مي آورد بانوكريمي خانم خانه دار داراي سه پسر نوجوان و جوان و يك دختر خردسال مي گويد: در طول روز و در حين انجام فعاليتهاي خانه، چندين بار صداي زنگ تلفن بلند مي شود. بعضي مواقع با دستهاي كف صابوني يا كارد به دست، تلفن را برمي دارم و صدايي نمي شنوم. حسين هاشمي دانشجوي 29 ساله مي گويد: در حين مطالعه يا فعاليتهاي شخصي بارها صداي زنگ تلفن بلند مي شود و تنها چيزي كه از آن سوي سيم به گوش مي رسد، فقط همين صداست: فوت... فوت.. و ديگر هيچ. بانوبهرامي كارمند 24 ساله نيزمي گويد: شبانگاه كه خسته و رنجور از فعاليتهاي خارج و داخل منزل به بستر خواب پناه مي برم، گاه در سكوت نيمه شب صداي گوش خراش تلفن خواب را به چشمم حرام مي كند و صداي مزاحمي كه معلوم نيست در آن وقت شب با چه حساب و كتابي تصميم به تلفن زدن گرفته، نه تنها خواب را از چشمانم مي ربايد، بلكه موجبات آزار و اذيت روح و فكرم نيز مي شود. بله! ملاحظه كرديد كه گاهي صداي تلفن از يكنواختي به صدايي دلخراش و گوش خراش يا حتي جان خراش تبديل شده و مشكلات عديده اي را براي صاحبان آن بويژه خانواده ها فراهم مي سازد. همزاد تكنولوژي .فروغ ميرطهماسب رئيس اداره تحقيقات و مطالعات اجتماعي مخابرات در اين زمينه مي گويد: از ابتداي ورود تلفن در جوامع مختلف، مزاحمان نيز وجودداشته اند و اين مسئله خاص ايران نيست. در همه مراكزي كه تلفن به تازگي نصب شده، به دليل جديد بودن اين وسيله و نيز جانيفتادن فرهنگ استفاده از تلفن، افراد مزاحمتهايي را ايجاد خواهند كرد. وي مي افزايد: اين عارضه به ويژه در فصل تابستان و در طيف سني نوجوان و جوان و اغلب در بين ساعات 2 بعدازظهر تا 10 شب بيشتر اتفاق مي افتد و اكثرا نيز جنبه سرگرمي و وقت گذراني دارد. امير نيك نام جامعه شناس واستاد دانشگاه در اين موردمي گويد: خانه محل آرامش وامنيت افراد است و حريم آن بايد از هرگونه تجاوز در امان باشد. با زدن تلفن فرد ناشناس و شخص مزاحم اين حريم را مورد تجاوز قرار داده و حرمتهاي خانوادگي را با خطر روبرو مي سازد. اما مزاحم كيست و انگيزه واقعي او از اين عمل؟ چيست نوجوانان و جوانان بخش مهمي از گروه مزاحمين را تشكيل مي دهند. اين قشر داراي نيازها و انرژي بيش از حد و با روحيات خاصي و اوقات فراغت بي برنامه اند و براي پاسخگويي به اين نيازها، احتياج به سرگرميهاي مناسبي دارند كه ورزش و باشگاههاي مناسب ورزشي، كلوپهاي همسالان و ميادين مسابقه و سينما و تاتر به تعداد كافي بخشي از آن است. متاسفانه مزاحمت تلفني تنهايكي از انواع مزاحمتهايي است كه جوانان به آن روي نمونه هاي مي آورند ديگر مزاحمتها شامل دعواي خياباني، زدن زنگ خانه ها و ساختمانها، دزديهاي كوچك و غيره است. شايد يكي از در دسترس ترين مزاحمتها و نيز آسان ترين آن، كه شخص مزاحم ديده نمي شود، تلفن است. مزاحم كيست جامعه شناسان بر اين باورند كه شيوه تربيتي و روابط خانواده با فرزندان تاثير اصلي در رفتار كودك و نوجوان بر دارد اين اساس يك خانواده بي توجه به ارزشها و هنجارهاي اجتماعي، قادر به تربيت فرزنداني متعهد و متعصب نخواهد بود. آسيبشناسان اجتماعي نيزانحراف يا كجروي فرد را رفتاريا حركتي مي دانند كه برخلاف هنجارهاي اجتماعي انجام بگيرد. براساس يك پژوهش كه اداره تحقيقات و مطالعات اجتماعي شركت مخابرات ايران انجام داد، عامل تجرد را انگيزه مناسبي براي ايجاد مزاحمت مي داند. بر پايه اين پژوهش، مزاحم تلفني به معناي دقيق كلمه البته يك بيمار رواني نيست و تا مرزجنون و روان پريشي فاصله بسياري دارد. مزاحمين تلفني با انگيزه و علل رواني گوناگون دست به اين عمل مي زنند. هرگونه ايجاد مزاحمت عمدي يا سهوي با تلفن براي هر مشترك تلفن و در هر گروه سني مزاحمت تلفني تلقي مي شود. در اين پژوهش آمده است: دانش روانشناسي و روانكاوي قائل به دو ضمير خودآگاه و ناخودآگاه است. از ضمير ناخودآگاه فرد، حركات، رفتار و گفتار بسياري بروز مي كند. به تعبيري شخص تحت تاثير ضمير ناخودآگاه به شكل تقريبا غيرارادي و زير سلطه اين ضمير اعمالي را به انجام مي رساند كه شايد مزاحمت تلفني بي ارتباط با اين ضمير نباشد. در اين ارتباط، مشكلات خانوادگي، اقتصادي و فرهنگي واجتماعي چه از دوران كودكي يادر دوران نوجواني مسائلي رافراهم مي سازند. اين افراد تحت تاثير انگيزه هاي ناهشيار، مرتكب اعمالي مي شوند كه شايد به آن واقف نباشند و ميل به آزار ديگران داشته باشند. همچنين غير از عوامل دروني ورواني و ناهشيار، يك فردمزاحم تلفني شايد تحت تاثيرعدم مهارت و ضعف در برقراري ارتباط رودررو يا به دليل معايب ظاهري و جسمي بااستفاده از تلفن كه به منزله يك نقاب و حجاب است، احساسات و مسائل خود را راحت تر بازگو كند و از اين طريق به عمل انحرافي پناه ببرد. به اعتقاد كارشناسان امور اجتماعي، وجود اوقات فراغت بي برنامه و نبود سرگرمي هاي مناسب جوانان، انگيزه مزاحمت تلفني را افزايش مي دهد. ادامه دارد