Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750501-1988S1

Date of Document: 1996-07-22

ريچارد مورفي معاون پيشين وزارت خارجه آمريكا در مورد ايران آمريكا: اشتباه كرده است . سرويس سياسي: يك مقام سابق وزارت خارجه آمريكا پيشنهاد كرد كه بايد با ايران يك سياست آشتي جويانه در پيش گرفت. ريچارد مورفي معاون پيشين وزارت خارجه در امور خاورنزديك و آسياي جنوبي كه اينك پژوهشگر ارشد شوراي روابط خارجي خاورميانه در نيويورك گفت است: بايد، در روابط ايران وآمريكا تجديدنظر شود. ريچاردمورفي در مقاله مشروحي با عنوان زمان تجديدنظر در روابط ايران و آمريكا فرارسيده است، در نشريه كريستين ساينس مانيتور نوشت باتوجه به عدم موفقيت آمريكا در پيگيري سياست مهار دوگانه در قبال ايران بايد اكنون ذهن خود را براي اتخاذ روشهاي سازنده آماده سازيم. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، وي با بيان اين نكته كه مقامات آمريكا در مورد هيچ كشوري تا اين اندازه احساسات منفي بروز نداده اند، نوشت: همين حالت افراطي جاي شك ونياز به بررسي و بازنگري دارد. واشنگتن در مورد توانايي ايران در ضربه زدن به آمريكا ومتحدانش راه مبالغه را پيموده است. مورفي معتقد است: بايد به اين تشخيص رسيد كه تهران توانسته است سياستهاي موفقيت آميزي را دنبال كند. وي يادآور شده است كه ايران كشوري است بزرگ با تاريخي طولاني و مجموعه اي از سياستهاي خارجي پيچيده و رهبران آن وقت گرانبهاي خود را با شعبده بازي به منظور مزاحمت براي واشنگتن تلف نمي كنند. وي با اشاره به اهميت نقش ايران در لبنان نوشت: حضورولايتي وزير امورخارجه ايران در دمشق هم زمان با حضوركريستوفر وزير امورخارجه آمريكا در اين كشور باعث شد كه حق ادامه نبرد حزبالله در محدوده جنوب لبنان در موافقتنامه گنجانده شود.