Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750501-1939S1

Date of Document: 1996-07-22

گزارش قرن - 1900 2000 درگذشت پل سزان 1906 22 اكتبر پل سزان ( cezanne Paul) نقاش پيشتاز اما گوشه گير فرانسوي در67 سالگي در همان شهر كوچك جنوبي اكس در ايالت پروانس كه زاده شده بود چشم از او جهان فروبست از سالها پيش در همان منطقه و در انزواي كامل مي زيست و به ندرت سري به پاريس و محافل هنري آن مي زد. به همين جهت تا همين اواخر ويژگيهاي هنرش و تاثيري كه در نقاشي معاصر داشت ناشناخته ماند. سزان در اوايل رويكرد به نقاشي به سبك امپرسيونيسم گرايش نشان مي داد و بخصوص تحت تاثيرپيسارو يكي ازپيشگامان اين سبك قرار اما داشت، رفته رفته از آن فاصله گرفت و شيوه خاص خود را ارائه داد كه در آن به عناصر اصلي و پايدار در اشياء و مناظر بيش از جلوه ها و دگرگونيهاي گذرا اهميت داده مي شود. مثلا در چشم اندازي از دريا، آنچه براي سزان مهم است، آب است نه امواج آن. چنين برداشتي در نقاشي سبك فوويسم و سپس كوبيسم كه نوآوري آغاز قرن بيستم محسوب مي شوند تاثير بنيادي داشته و از اين رو مي توان ادعا كرد كه پل سزان، رهگشاي هنر نقاشي امروز و فرداست. او عاشق مناطر طبيعي منطقه پروانس، زادگاه و زيستگاه خوددر بخش اعظم عمرش بود و درنامه اي به پسرش نوشته است: در دامان طبيعت اين منطقه، قريحه نقاشي من اوج مي گيرد، اما در داخل خانه يا چهارديواريهاي ديگر، ارائه هرگونه احساسم روي يك تابلو، سخت دشوار و حتي شكنجه آور است. از ميان تابلوهاي معروف سزان به خانه دهكده مردي باچيق، سربه دار، كوهستان ماهيگيرها، سنت ويكتوآر مي توان اشاره كرد. آخرين اثرش تابلوي زندان ژوردن است كه بتازگي، اندكي پيش از مرگش، موفق به اتمام آن شد. زيرنويس عكس: تابلوژان ژوردن اثر پل سزان منشور كنفدراسيون عمومي كار 1906 13 اكتبر كنگره كنفدراسيون عمومي كار كه در شهرآمين برپا شده منشور بود، جديدي را با راي 830اكثريت در برابر فقط 8 راي به تصويب رسانيد كه براساس آن سنديكا در برابر احزاب و گروههاي مختلف سياسي استقلال راي خود را حفظ مي كند. حزب سوسياليست از مدتها پيش تلاش مي كرد كه روش ها و سياستهاي خود را بر سازمانهاي كارگري و سنديكاها تحميل كند و كنفدراسيون را بخود وابسته سازد. اين سازمان كه در سال 1895 تاسيس شده و در سال 1902 تجديد سازمان يافته است اكنون در حدود 300 هزار عضو دارد. كلمانسو نخست وزير جديد فرانسه شد 1906 25 اكتبر درپي سقوط كابينه سارين كه مدت كوتاهي در راس قدرت ژرژ بود، كلمانسو بجاي او تشكيل هيات دولت جديد را به عهده گرفت و از مقام وزير كشور در كابينه قبلي به مقام نخست وزيري ارتقاء يافت. كلمانسو شخصيتي است باتجربه سياسي طولاني و قاطعيت در تصميم و اقدام. او صاحب روزنامه با نفوذ سپيده دم ( Aurore) است و ازسال 1876 نماينده پارلمان و سپس سناتور و اخيرا وزير كشور بوده است. در سمت اخير وي با اينكه به جناح راديكالها و سوسياليستهاوابستگي دارد، در برابر معدنچيان اعتصابي شمال و آشوبهاي كارگري روز اول ماه مه در پاريس قاطعيت نشان داد و از نيروي انتظامي براي فرونشاندن آشوبها استفاده كرد. اختراع تلگراف تصويري 17 پروفسور 1906اكتبر آرتور كرن ( Korn.A) دانشمند آلماني اهل مونيخ، با دستگاه جديدي كه اختراع كرده است موفق شد تصوير وليعهد امپراتوري آلمان را از مونيخ به مركزي در فاصله 1800 كيلومتري مخابره كند. تجربه قبلي او در سالف مخابره 1904 تصاويري از مونيخ به برلن بود كه زمينه را براي موفقيت بزرگتر كنوني هموار ساخت. انتقال تصاوير در فواصل دور واقعا تحول بزرگي در ارتباطات قرن بيستم است و چشم انداز شگفت آوري را در برابر بشر مي گشايد. پروفسوركرن شاگردهانري پوئنكاره رياضيدان معروف فرانسوي است و در اختراع دستگاه تلگراف تصويري از ماشين ساده اي كه قبلالوئيجي سربوتاني كشيش فيزيكدان ايتاليائي ساخته بود استفاده كرده و آنرا به مرحله تكامل رسانده است. زيرنويس عكس: پروفسورآرتور كرن و دستگاه انتقال تصوير مسابقه بالن راني دوم اكتبر 1906 در حالي كه ساخت مدلهاي جديدترو تكامل يافته تر هواپيماهاي موتوردار در آمريكا و اروپادنبال مي شود، پرواز بوسيله بالن نيز اهميت خود را از دست نداده است و هنوز يگانه امكان قابل اطمينان براي پرواز انسان در ارتفاع زياد و در فواصل طولاني است. به همين جهت به تازگي يك مسابقه هيجان انگيز بالن راني در پاريس برگزار شد كه ترتيبدهنده آن گوردن بنت روزنامه نگار ورزش دوست آمريكايي بود. در مسابقه بالن راني شركت كننده 16پاريس اروپائي و آمريكائي از باغ تويلري در نزديكي پايتخت فرانسه به آسمان پروازكردند كه 9 تاي آنها پيش ازرسيدن به درياي مانش ناگزير به فرود آمدن شدند هفت بالن ديگر از مانش گذشتند و خود را به خاك انگلستان رساندند كه مقصد نهائي مسابقه بود. يك آمريكائي بنام فرانك لهم مقام اول قهرماني را بدست آورد. او مسافت 640 كيلومتر را با بالن خود پيموده بود.