Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750431-1857S1

Date of Document: 1996-07-21

گزارش قرن 2000 - 1900 وزارت جديد كار در فرانسه تاسيس شد ژوئيه 1906 نخست وزير فرانسه (ژان ماري سارين ) با فرماني تاسيس يك وزارت جديد را براي تمركزامور كار و كارگران اعلام كرد. اين وزارتخانه در جهات مختلف به حل و فصل مسايل مربوط به امور بازرگاني و صنعتي خواهد پرداخت. رنه ويوياني يك سوسياليست مستقل كه وزير كار فرانسه شده است اظهار اميدواري كرد كه بتواند در راس اين وزارتخانه جديد خدماتي به كارگران و در جهت حفظ منافع آنان انجام دهد. چهارمين دور مسابقه دوچرخه سواري 1906چهارمين 29 ژوئيه دور مسابقات دوچرخه سواري دور فرانسه كه مجموع مسافت آن كيلومتر 4450به مي رسيد پايان يافت ورنه پوتيه يك دوچرخه سوار جوان و پراستقامت بر رقباي خود فائق شد و مقام اول قهرماني را كسب كرد. سوءقصد ناموفق 1906 25 اوت يك سوءقصد با بمب براي قتل پيوتر استولي پين صدراعظم روسيه ناموفق ماند قرباني 27اما و عده اي مجروح برجاي نهاد. در ميان مجروحان دختر صدراعظم و همچنين يكي از پسران او قرار دارند. استولي پين كه پشت ميز كارش نشسته بود فقط جراحت اندكي برداشت كه ناشي ازموج انفجار بمب و پرتاب شكسته هاي دوات روي ميز به صورتش بود. استولي پين در حال حاضر مقتدرترين شخصيت سياسي روسيه است كه با قاطعيت و خشونت براي استقرار نظم و سركوبشورشها و آشوبها تلاش مي كند و همين سرسختي و شدت عمل باعث ارتقاي مقامش از وزارت كشور به رياست شوراي وزيران روسيه شده او است مردي است بلندبالا، قوي هيكل و پرصلابت، با نگاهي تيز و صدايي خشونت بار كه هيبت ظاهرش روحيه سلطه گر و نفوذناپذير و عاري از شفقت و ترحم او را نشان مي دهد. به همين جهت است كه استقرار يك سيستم پليسي سركوبگر را براي مقابله با آشوبگران روسيه يگانه راه حل تشخيص داده است. اعاده حيثيت آلفرد دريفوس 12 ژوئيه 1906 در يك دادگاه تازه راي دادگاههاي نظامي قبلي در موردمحكوميت سروان آلفرد افسر دريفوس، ستاد ارتش فرانسه نقض شد تا از او اعاده حيثيت شود. اين افسر به اتهام خيانت و جاسوسي براي آلمان محاكمه، تبعيد و زنداني شده بود اما در سال 1896 با كشف جاسوس اصلي بي گناهي دريفوس به اثبات رسيد. با وجود اين مقامات نظامي از قبول برائت او امتناع مي ورزيدند و اين مساله بحران سياسي شديدي درفرانسه پديد آورد كه سالهاادامه يافت. در اين ميان رئيس جمهوري فرمان عفو دريفوس را صادر كرد و او به فرانسه باز گشت، اما تقاضاي اعاده حيثيت داشت و سرانجام با راي دادگاه درخواست وي پذيرفته شد. زيرنويس عكس: دريفوس در زندان تعطيلي اجباري يكشنبه و مخالفت پيشه وران اوت 1906 انتشار مقررات اجرايي تعطيل اجباري كار در روز يكشنبه كه مقامات دولتي براي تحقق آن پافشاري مي كنند، با مخالفت بازرگانان و پيشه وران، به ويژه دكانداران و صاحبان فروشگاهها روبه رو شده است. اغلب اين كسبه ترجيح مي دهند در روز تعطيل مغازه ها را بگشايند زيرا مردم فرصت كافي براي خريد خواهند داشت، اما در مقابل سنديكاها و سازمانهاي كارگري و كارمندي روي تعطيلي يكشنبه اصرار مي ورزند و استدلالشان اين است كه كارگران و فروشندگان و فروشگاهها هم بايد هفته اي يك روز حق استراحت داشته باشند. بسياري از ساكنان پاريس روزهاي تعطيلي يكشنبه از شهر خارج مي شوند و ساعاتي به دامان طبيعت پناه مي برند. متر 42 پرواز با هواپيما دردانمارك 1906 12 سپتامبر ژاكوب الهامر دانماركي بايك هواپيماي موتوري كه شخصاساخته و هدايت آنرا بعهده داشته است موفق به يك پرواز 42 متري در ارتفاع 3 تا 4 متر از سطح زمين شد و سالم فرود آمد. اين پرواز آزمايشي كه در جزيره سيندهلم در درياي بالتيك و با حضور يك افسر نيروي دريائي دانمارك انجام گرفت، اولين پرواز موفقيت آميز با هواپيماي موتوردار در اروپا محسوب مي شود و مطبوعات از آن به عنوان پرش هوايي ياد كرده اند. هواپيماي موتوري دانماركي يك باله و مجهز به پروانه 4 پره است /9 44و متر پهناي /6 20 بالها متر طول /3 26 بدنه متر بلندي و كيلوگرم 180 وزن آن است و حداكثر سرعتش به 56 كيلومتر در ساعت مي رسد. موتور اين ماشين پرنده سه سيلندر است و 20 اسب قدرت دارد. تاسيس كارگاه هواپيماهاي دست ساز 1906 12 نوامبر گابريل ووازن كارشناس فني ساخت اتومبيل و هواپيما كه سرمايه بلريو طرحهاي او را به اجرا درمي آورد و اولين هواپيماي موتوري قابل پرواز را تحويلش داد، از كارفرماي خود جدا شد و با شركت برادرش شارل يك كارگاه كوچك براي ساخت هواپيماهاي موتوري در يك محله فقيرنشين پاريس به راه انداخت. اين دو برادر چون سرمايه اي ندارند، ساخت همه قطعات و ابزارها و مونتاژ هواپيماهاي دست ساز خود را شخصا انجام خواهند داد. آنها براي موفقيت طرحهايشان، بجاي پول روي تخصص فني و قدرت ابداع و ابتكار و سماجت خود در ادامه كار تا نتيجه گيري تكيه مي كنند. كنگو تحت الحمايه پادشاه بلژيك است يا دولت بلژيك 1906 29 نوامبر در بلژيك اختلاف نظر و تشتت آراء در مساله كنگو بالا گرفته است. در سال 1888 لئوپولد دوم پادشاه بلژيك اين سرزمين آفريقايي را با اعلام يك حكومت مستقل در آن تحت الحمايه شخص خود قرار داد. اكنون در بلژيك و بويژه پارلمان آن كشور اين بحث به ميان كشيده شده است كه حكومت كنوني مستقر در كنگو، با ضعف روزافزون در مديريت و آشفتگي مالي و اقتصادي، آيا تحت حمايت شخص پادشاه است يا دولت بلژيك مسئوليتها و عواقب اين تحت الحمايگي را به عهده دارد.