Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750431-1855S1

Date of Document: 1996-07-21

گشتي در دنياي خبرها آمريكائيان اخبار روز را از كجا بدست مي آورند نيويورك - نتيجه يك بررسي جامع نشان مي دهد كه از 96 ميليون خانوار آمريكايي 95 ميليون و دويست هزار خانوارروزنامه خريداري مي كنند. همه آنها راديو وتلويزيون دارند و 61 ميليون از اين خانه ها به تلويزيون كابلي ( پولي ) مجهزند و تقريبا يكدهم آنها هم به شبكه هاي كامپيوتري متصلند و بسياري از آنها داراي ماشين فاكس هستند. طبق اين آمار، هر هشت آمريكايي در سه خانوار زندگي مي كنند يعني جمعيت هر خانوار به طور متوسط اندكي از سه نفر كمتر است. در همين بررسي 93 درصد آنهاگفته اند با اينكه راديو وتلويزيون هم گوش مي كنند ولي براي كسب اخبار و اطلاع از نظرات ديگران و تحولات روز تنها به روزنامه متكي زيرا هستند، همواره در اختيار آنهاست و فرصت مداقه در آن را دارند. تنها هفت درصد گفته اند كه اخبار راديو و تلويزيون براي آنها كافي است، ولي گهگاه روزنامه هم مي خوانند و نياز آنها به روزنامه، تنها به صفحات آگهيهاي نيازمنديها و يا مشروح حوادث و اتفاقات و متن قوانين و قراردادها محدود است. تقريبا همه اين خانوارها گفته اند كه شنيدن خبرهاي كوتاه (News Spot) از راديو و يا تلويزيونها، به خواندن تفصيل آنها از روزنامه ها ترغيبشان مي كند. نزديك به 21 درصد از اين خانوارها گفته اند كه بيش از يك روزنامه خريداري مي كنند و 27 درصد آنها هم خريدار يك يا چند مجله و هفته نامه هستند. پانزده درصد هم گفته اند كه مجله هاي اختصاصي را در كتابخانه هاي عمومي مي خوانند. هر خانوار آمريكايي، طبق اين بررسي، در طول سال به طور متوسط 14 كتاب خريداري كتب مي كند درسي (Book Text) در اين بررسي منظور نشده است. بهاي تكشماره يك روزنامه در آمريكا به طور متوسط 50 سنت ( تومان ) 150 است. كامپيوتر نويسنده مجهول راشناسايي كرد . واشنگتن: كامپيوتر نويسنده يك كتاب پر فروش را كه نمي خواست شناخته شود از روي صفت ها وقيدهائي كه عادت دارد در جملاتش بكار برد شناخت و نام او ديروز توسط واشنگتن پست اعلام شد. اين كشف كه تاكنون سابقه نداشته توسطگروه علوم كامپيوتر دانشگاه وسار آمريكا صورت گرفته است. جو كلين نويسنده، مجله نيوزويك و مفسر شبكه تلويزيون سي. بي. اس. كه در جريان انتخابات سال 1992 رياست جمهوري آمريكا قدم به قدم نامزدها را دنبال مي كرد و دقيقا در جريان مبارزات و شگردهايي كه آنها بكار مي بردند قرار داشت، احساس و نظريات خود را در قالب يك داستان تحت عنوان رنگهاي اصلي به رشته تحرير كشيد كه ظرف مدتي كوتاه يك ميليون و يكصدهزار نسخه فروش داشت ولي نام نويسنده نامعلوم بود. اين ناول زمينه اي سياسي دارد و به شيوه طنز نوشته شده است. از آنجا كه نويسنده داستان جزئيات مبارزات و فعاليتهاي پشت پرده و نيز قسمتهاي تاريك و روشن قضايا را در كتاب خود منعكس كرده است شناختن وي مورد توجه قرار گرفته بود و هر كس از ديگري مي پرسيد كه نويسنده داستان چه كسي است و در اين زمينه حتي كار به افسانه گوئي كشانده شده بود و نام اين نويسنده در جامعه آمريكا به صورت يك معما درآمده بود كه علم كامپيوتر سرانجام آنرا حل جو كرد ديروز كشف كامپيوتر راپذيرفت. رهبر جنبش حقوق مدني آمريكاميتسوبيشي را تحريم كرد توكيو -جسي جكسون يك رهبرمذهبي سياهپوستان و نيز رهبرجنبش حقوق مدني آمريكا درپايان يك ملاقات 90 دقيقه اي بدون نتيجه با مقامات ترازاول كمپاني ميتسوبيشي ژاپن اعلام كرد كه همه تلاش خود را به كار خواهد برد تا محصولات اين شركت تحريم شود. وي از مقامات ميتسوبيشي خواسته بود كه در استخدام افراد، شرايط كار و هر نوع فعاليت ديگر از تبعيض دست بردارند. هدف جكسون عمدتا شعب ميتسوبيشي در آمريكا بوده است كه شهرت دارد در آنها نسبت به كارمندان و كارگران تبعيض اعمال مي شود. جكسون كه در جامعه آمريكا و حزب دمكرات نفوذ فراوان دارد قول داده است كه منافع ميتسوبيشي را در آن كشور متزلزل سازد. رقابت مكارانه بوئينگ باارباس! دهلي نو - خبرگزاري فرانسه: كنسرسيوم اروپائي سازنده هواپيماهاي ارباس تصميم گرفت شركت آمريكائي هواپيماسازي بوئينگ را به اتهام رقابت مكارانه به دادگاه بكشاند. از آنجا كه اين رقابت و دروغگوئي در هند صورت گرفته است، محلي بودن جرم ايجاب مي كند كه طرح دعوي در يك دادگاه هند اقامه شود. هند تصميم گرفته است به ارزش دو ميليارد دلار، هواپيماي مسافربر براي شركت هواپيمايي ملي خود خريداري كند. نماينده شركت بوئينگ براي جلب خريداران هندي به آنها گفته است كه سرعت ارباس -A هشتاد درصد سرعت صوت است نه 82 گذشته درصد از آن 70 درصد هواپيماهاي مسافربر جهان ساخت بوئينگ هستند كه هر دو ادعا دروغ است و هدف از آن اغفال خريداران هندي مقامات است هندي گفته اند آماده اند اين اظهارات مقامات بوئينگ را به قاضي هر دادگاهي كه تعيين شود بگويند و اين ضربه تازه اي به آمريكا تلقي شده است. پيش بيني مي شود كه در دادگاه، مطالب تازه تري درباره نقايص فني بوئينگ از طرف رقيب آن (ارباس ) مطرح خواهد شد. انصاف. ونكوور - يك زن كانادايي چندروز پيش، از يك مرد خارجي كه نياز به خوردن غذا در رستوران داشت، ولي پولي در دسترسش نبود يك حلقه نگين دار را دلار 20به اين خريد مرد زبان انگليسي را با لهجه و مغلوط تكلم مي كرد. به گزارش رويتر، اين زن ديروزحلقه را براي ارزيابي به يك جواهر فروشي به برد او گفتند حلقه يازده هزار دلار ارزش دارد و /2 5داراي قيراط الماس، و عتيقه است. زن كه توكه ويچ نام دارد فورا به پليس مراجعه كرد، حلقه را تحويل داد و خواست صاحبش را پيدا كنند و آنرا به او بازگردانند زيرا خريد يك حلقه هزار 11عتيقه دلاري به 20 دلار بي انصافي است. وي گفت آن مرد در شرايطعادي نبوده كه حلقه اش راعادلانه ارزشگذاري كند. پليس اكنون در جستجوي صاحبانگشتري است.