Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750430-1762S1

Date of Document: 1996-07-20

آموزش و پرورش در كشورهاي ديگر تدريس زبانهاي قومي در مراكش حسن دوم، پادشاه مراكش دستور داد زبان بربري در مدارس ابتدايي مناطق بربري نشين مراكش تدريس شود. اين زبان هم اكنون به شكل گويش هاي تامازيگت در مناطق كوه هاي اطلس و تاريفيت در كوه هاي ريف در شمال كشور وتاشلحيت در مناطق سوس مراكش تدريس مي گردد. اين تصميم ملك حسن دوم مورد استقبال مردم و احزاب سياسي و شخصيت هاي فكري مراكش قرار گرفته است. آنان معتقدند كه در شرايط كنوني، مراكش مي تواند با استفاده از همه توان ها و بهره برداري از ثروت هاي معنوي و فرهنگي توده هاي عرب و غيرعرب در برابر چالش هاي مختلف توسعه سياسي - اقتصادي و اجتماعي به وحدت اجتماعي و ملي خود، ياري رساند. منبع: روزنامه البيان شماره 5674