Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750428-1678S1

Date of Document: 1996-07-18

شكايت جان گريشام عليه اليور استون گريشام: استون مسئول خشونتهايي است كه بعد از ديدن فيلم قاتلين بالفطره در ميان جوانان رايج مي شود. واحد رسانه هاي خارجي: چه كسي مي تواندپيش بيني كندآثارهنري باعث ايجاد چه واكنشهاي متفاوتي؟ مي شوند سه سال فيلمي پيش، به نام برنامه باعث شدتعداد زيادي از نوجوانان وجوانان به اين فكر بيفتند كه مي توانند وسط يك بزرگراه شلوغ روي زمين دراز بكشند. اگر كسي خسته و نامتعادل باشد و نياز به الهام داشته باشد، فيلم سال اليوراستون 1994به نام قاتلين بالفطره مي تواند مثل يك ماشه عمل كند. در اين فيلم وودي هارلسون وژوليت لوئيس به سراغ قتل تفريحي مي روند و به همين دليل شهرت پيدا مي كنند. به نوشته مجله تايم نويسنده موفق سالهاي اخيرجان گريشام نيز چنين عقيده اي دارد. وي نويسنده كتابهايي همچون موسسه وهيئت ژوري فراري گريشام است معتقد است كه فيلمهايي همچون قاتلين بالفطره فرصتي هستند كه در فرهنگ جنگهاي امريكايي دستي بالا بزنند و به سادگي زمينه هاي قانوني را به شيوه اي جديد از ميان ماه بردارند گذشته گريشام طي مقاله اي كه در مجله ونيستي فير منتشر شد پيشنهاد كرده است كه استون مسئوليت قانوني خشونتهايي كه توسط فيلم قاتلين بالفطره ايجاد شده را به عهده منتقدين بگيرد نيز مدعي هستند كه اين فيلم باعث الهام چندين نفر در اقدام به قتل بوده است. با اين وجود يكي از تهيه كنندگان فيلم اعلام كرده است كه كمپاني برادران وارنر توليد كننده فيلم، حقوق آنرا براي توليد يك نسخه ويديويي وحشيانه تر واگذار كرده است. گريشام يك دليل شخصي نيز براي ساختن اين تئوري قانوني تازه دارد. در ماه ويليام سويج 1995مارس يكي از آشنايان گريشام در كنار ماشين پنبه پاك كني محل كارش واقع در حومه هرناندو، مي سي سي پي، توسط اسلحه به قتل رسيد. روز بعد از آن نيز فروشنده مغازه اي به نام پاتي بايرز در نزديكي پونچاتولا، لوئيزيانا، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و فلج شد. بنجامين داراس هجده ساله وساراادموندسون نوزده ساله متهم به ارتكاب اين دو جنايت شدند. ادموندسون در اداره پليس به مقامات مسئول اعلام كرد كه قبل از اقدام به اين جنايات، او و داراس LSD مصرف كرده و به تماشاي فيلم قاتلين بالفطره رفته بودند. آنها مي گويند كه دفعات بيشماري اين فيلم را ديده اند. گريشام خشمگين دراكسفوردامريكن نوشت: استون هنرمنداست و نمي تواند با تاثيرات آنچه توليد مي كند دچار دردسرشود. اما فقط بايد بگذاريم استون يك ميليون دلار براي دادخواهي مسئوليت توليدات از دست بدهد و قائله ختم خواهد شد. نماينده استون مطالبه اين پول را مضحك، عجيب و مبني براحساسات مي خواند. وي در پاسخ خود به گريشام كه در هفته نامه لس آنجلس منتشر شد چنين مي گويد: استون درباره ارتباطات ظريف و اتفاقي ميان هنر و واقعيت انديشيده است آقاي گريشام، آيا وكيل - همسر شما در كتابموسسه بي وفا و غير قابل اطمينان نبوده؟ است بنابراين ما نيز بايد شما را به دادگاه بخوانيم زيرا نويسنده كتاب من هستيد تائيد مي كنم كه فيلم قاتلين بالفطره روي بينندگان تاثير داشته است اما شما بهتر است خشم خود را روي اين افراد كه اسلحه را به دست مي گيرند متمركز كنيد. استون ممكن است هنوز ناچار باشد با هيئت منصفه دادگاه لوئيزياناروبه رو شود. ژوزف سايمون قاضي اين دادگاه كه پرونده فروشنده آسيبديده پاتي بايرز به او ارجاع داده شده است، قبل از دادخواست گريشام نيز كمپاني برادران وارنر واليور استون را به يك اندازه مقصر مي دانست. اما ساير متخصصان اطمينان دارند كه اولين حق استون، حق آزادي بيان است و قانون از او حمايت مي كند و همين مسئله بر دعوي حقوقي آنان حاكم خواهد بود. وينسنت بلاسي پروفسور دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا مي گويد: اعتقاد به مسئوليت قانوني مي تواند نويسندگاني همچون جان گريشام را نيز در بربگيرد. سانسور، مثل انقلاب، اغلب فرزندان خود را نابود مي كند.