Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750424-1587S1

Date of Document: 1996-07-14

پهلوانان ايراني در آتلانتا: طلسم 28 ساله مدال طلا را مي شكنيم سرويس ورزشي: المپياد ما كجاست؟ در آنسوي مرزها، آبهاي جزاير انباشته از آسمانخراشها يا در سرزمين آباو اجدادي سرخپوستان؟ چادرنشين المپياد ما؟ كجاس در ساحل غربي پلوپونيز در يونان در سي كيلومتري ساحل بندر كاتاكولو در محل تلاقي دو رودخانه آلفوس. المپياد ما در پايه كوههاي المپ شكل گرفت در تپه هاي كرونوس در دو هزار سال پيش. المپيك باستان در سال قبل 776 از ميلاد مسيح پايه گذاري شد و هرچهار سال يك بار تجديد شد و اين بار 293رويداد تكرار شد تا در زمان تئودوسيلوس اول بعنوان يك گناه ممنوع شد، اما بااين ضربه بازيهاي المپيك از بين نرفت بلكه تمدن يونان افول كرد و يوناني ها بعدها آنرا يكي از دستورات غيرانساني تئودوسيلوس در تاريخ نوشتند. المپيك نوين نيز با همت پيردوكوبرتن با الگوبرداري از المپيك باستان شكل گرفت. يكصد سال از عمر المپيك نوين مي گذرد و با درنظرگرفتن تاريخ المپيك باستان، بازيهاي المپيك چهار قرن مركز گردهمايي بزرگان و قهرمانان برجسته كشورهاي پنج قاره بوده و در تمام دوره ها كشتي يكي ازرشته هاي اصلي و بااهميت تلقي شده است. قهرمانان بزرگ اين رشته پس از پيروزي نامشان چون پهلوانان اسطوره اي در تاريخ به يادگار مانده است. حال المپياد ما؟ كجاست درقلب قهرمانان؟ كشتي در قدرت، هوش، تعادل و حق شناسي آيا؟ آنها فلسفه وجودي المپيك درقلب قهرمانان ما كه المپيادما در قلب آنهاست جاي؟ گرفته است اين قهرمانان مردان تشك و مبارزان قدرت و سرعت در پايان قرن بيستم به حساب مي آيند. در آخرين روز تمرينات تيم ملي كشتي آزاد ايران به سالن جهانبخت توفيق رفتيم و پس ازفارغ شدن قهرمانان از تمرين با آنان به گفتگو نشستيم كه مي خوانيد: سئوالات - 1 چرا كشتي طي 28 سال گذشته در المپيك موفق به كسب مدال طلا نشده؟ است - 2 آيا اين طلسم در المپيك آتلانتا شكسته؟ مي شود - 3 در چه اوزاني شانس كسبمدال؟ داريم - 4 حريفان شما از چه كشورهايي؟ هستند - 5 دوست داريد در صورت راهيابي به فينال با قهرمانان كدام كشور روبرو؟ شويد انتظارات بالاست . غلامرضا محمدي - 1 دليلش اين است كه سطح رقابت ها وانتظارات بسيار ازطرف بالاست ديگر در چند المپيك هم غايب بوديم. - 2 اين بار همگي به قصدباطل كردن طلسم چندين ساله پابه روي تشك المپيك مي گذاريم. - 3 همه مدعي دريافت مدال و آن هم از نوع مرغوبش هستند. - 4 بلغارستان اوكراين آمريكا آذربايجان كوبا و... - 5 دوست دارم بايوردانف بلغاري روبرو شوم. برنامه چهار ساله. محمد طلايي - 1 از گذشته به دليل سن كم چندان خبري ندارم كه چرا نتوانسته ايم ولي دردوره هاي اخير فكر مي كنم كه كشورهاي صاحب كشتي برنامه هايشان براي كسب مدال طلا چهار ساله است و از اردوهاي درازمدتي براي موفقيت سود مي جويند. از سوي ديگر به لحاظ سمعي و بصري نيز روي حريفان خود سخت كار مي كنند و ما نيز بايد با شيوه دقيق علمي در پي جبران مافات باشيم. - 2 در اين دوره با تداركات صورت گرفته مي توان به دريافت مدال طلا خوش بين بود و واقعا روي بچه ها كار شده است. - 3 در تمامي اوزان شانس دريافت مدال داريم. - 4 كوبا آمريكا كانادا و كره شمالي. - 5 به فينال برسم هركي باشه هيچ فرقي برايم نمي كند. بزرگ نمايي بي جهت. عباس حاج كناري - 1 فكرمي كنم بزرگ كردن بيش از حدمسابقه هاي المپيك باعث شده تا قهرمانان ما نتوانند خود را باور كنند و از همه موجوديت خود بخوبي سود ببرند. - 2 امروز ديگر قهرمانان ما آن ذهنيت سابق را ندارند و همه شان به لحاظ تجربه آبديده اند و در پي به اهتزاز درآوردن سرود مقدس كشورمان در سرزمين دشمن هستند. - 3 تمامي كشتي گيران كشورمان بخت دريافت مدال را دارند. - 4 روسيه اوكراين بيلوروس و آمريكا. - 5 دوست دارم با حريف آمريكايي روبرو شوم. اين بار با هميشه فرق مي كند. اكبر فلاح - 1 حتما حريفان آماده تر از قهرمانان مابوده اند و از لحاظ روحي دروضعيت بهتري بسر مي برده اند. - 2 اين بار با هميشه فرق مي كند. - 3 در نه وزن كشتي آزاد و يك وزن كشتي فرنگي شانس كسبمدال را داريم. - 4 روسيه آمريكا كوبا ارمنستان كره و آلمان. - 5 دوست دارم حريف فيناليست من آمريكايي باشد. المپيك جاي تجربه اندوزي نيست .عيسي مومني - 1 المپيك ميدان سختي براي قهرمانان است و جاي كسب تجربه نيست. تيم هايي موفق ترند كه زحمت بيشتري كشيده اند. - 2 كشتي ايران براي حضور موفق در المپيك آتلانتا تلاش خوبي داشته است. - 3 در 82 90 57 68 اوزان 52 و 100 كيلوگرم شانس مدال داريم. - 4 روسيه آمريكا كره تركيه كوبا و كشورهاي تازه استقلال يافته. - 5 آمريكايي باشد بيشتر خوشحال خواهم شد. كار بنيادي عامل موفقيت. امير رضا خادم - 1 در المپيك تيم هايي موفق ترند كه كار بنيادي انجام مي دهند و به تك چهره ها و تك ستاره ها دل نمي بندند. براي اين در المپيك ها موفق نبوديم كه هميشه در پايان هر المپيك كشتي گيران را به حال خود رها كرده ايم. در صورتي كه كشورهاي آينده نگر از بعد از هر المپيك برنامه چهار ساله خود را براي المپيك بعدي آغاز مي كنند. - 2 بااين تيم جوان و با تجربه شانس زيادي براي شكستن طلسم ساله 28 داريم. - 3 با اين تيم يكدست در اكثر اوزان اميد به كسب مدال داريم. - 4 آمريكا روسيه آذربايجان قزاقستان ازبكستان و مولداوي - 50 اگر به فينال برسم ديگر مهم نيست حريف از كدام كشور باشد. در المپيك ها رسول بدشانسيم خادم - 1 نگرفتن مدال درالمپيك به عدم برنامه ريزي صحيح طي يك دوره چهارساله براي المپيك برمي گردد، ضمن آنكه المپيك ميدان سنگين و با انگيزه اي براي تمامي قهرمانان كشورهاي مختلف است. البته ما در المپيك ها خيلي بدشانسيم. - 2 اگر بدشانسي نياوريم فكرمي كنم تلافي 28 سال گذشته رابكنيم. - 3 در تمامي اوزان. - 4 روسيه آمريكا اوكراين گرجستان و آلمان. - 5 با هركي باشد فرقي برايم نمي كند. هنر طلا گرفتن. عباس جديدي - 1 دريافت مدال در المپيك يك هنر است وگرفتن مدال طلا هنر خاص ديگري است كه همه شركت كنندگان اين هنر را ندارند. - 2 انگيزه مدال طلا گرفتن را دردل بچه ها بخوبي پروراندند اميدوارم كه اين طلسم شكسته شود. - 3 از 52 كيلوگرم كيلوگرم 130تا همه شانس مدال دارند. - 4 آمريكا روسيه لهستان اوكراين آلمان. - 5 دوست دارم با حريف آمريكايي كشتي بگيرم. بدشانسي. ابراهيم مهربان - 1 مقداري بدشانس بوديم و از سوي ديگر مسابقه هاي المپيك سطحش ازمسابقه هاي جهاني بسيار بالاتراست. - 2 اين بار طلا خواهيم گرفت. - 3 همه شانس روي سكو رفتن دارند. - 4 آمريكا تركيه آلمان. - 5 خيلي مايلم باگارتنر كشتي بگيرم. احد پازاج - 1 تمام كشورها باتمام قوا و آمادگي پا به المپيك مي گذارند و هركشتي گيري كه آماده تر باشد شانس كسبمدال خواهد داشت. - 2 به اين تيم مي توان اميدواربود. - 3 همه شانس كسب مدال دارند. - 4 روسيه كوبا تركيه لهستان بلغارستان و كره جنوبي. - 5 با قهرمان روسيه.