Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750424-1535S1

Date of Document: 1996-07-14

در پي كاهش قيمت پايه خودرو تصميمات شوراي قيمت گذاري مراكز خريدوفروش خودرو اعلام شد .سرويس شهري: دومين جلسه شوراي قيمت گذاري مراكز همگاني خريدوفروش خودرو سراسر كشور به منظور تجديدنظر در قيمت پايه انواع خودرو در اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومي مراكزهمگاني خريد و فروش شهرداري تهران در پي اعلام نظر مدير عامل ايران خودرو مبني بر كاهش قيمت پايه خودرو و به منظوروحدت رويه در قيمت گذاري مراكزخريد و فروش خودرو سراسر كشور دومين جلسه شوراي قيمت گذاري با حضور مديران مراكز اصفهان، كرمان، تبريز، قزوين و تهران در شهر اصفهان برپا شد و قرار شد از اين پس براي هماهنگي مراكز خريد و فروش خودرو سراسر كشور شورايي با نام شوراي قيمت گذاري مراكز خريد و فروش خودرو سراسر كشور تاسيس شود و قيمت خودروها متناسب با نوسانات بازار و اعلام قيمت از سوي ايران خودرو در اختيار مراكز قرار گيرد در اين جلسه همچنين تصويب كارشناسان ارشد مراكز خريدوفروش خودرو شهرداري تهران براي بهره مند ساختن ديگر مراكز از كارشناسان خبره و توانمند در شهرستان هايي كه به عرضه خودرو از طريق مراكز مبادرت مي كنند، اعزام شوند تا در تعيين قيمت واقعي و كارشناسي خودرو تجربيات خود را در اختيار آنها قرار دهند. در گزارش روابط عمومي مراكزخريدوفروش خودرو همچنين آمده است جلسه بعدي شوراي قيمت گذاري مراكز خريد و فروش خودرو در شهر تبريز برگزارمي شود تا چنانچه تغييراتي درقيمت پايه رخ دهد برنامه ها و راه كارهاي خود را براي تمامي مراكز بفرستند.