Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750423-1490S1

Date of Document: 1996-07-13

رئيس جمهور در جمع وزيران و نمايندگان پست و تلگراف 52 كشوراسلامي: راه كسب قدرت و استقلال از مسير سازندگي مي گذرد دبير كل اتحاديه جهاني مخابرات: ايران پيشرفت چشمگيري در ارتباطات دارد . سرويس سياسي: رئيس جمهوري روز پنجشنبه در مراسم بهره برداري يكي از عمده ترين مراكز برقراري ارتباطات راه دور و بين الملل كشور اعلام كرد: راه درست براي كسب قدرت و استقلال از مسير سازندگي مي گذرد و ايران اسلامي امروز بخش عمده اي از اين راه را طي كرده است. آقاي هاشمي رفسنجاني خطاب به وزيران و نمايندگان پست وتلگراف 52 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي كه در اين مراسم شركت كرده بودند گفت: كشورهاي اسلامي اگرمي خواهند به حق مشروع خود دست يابند و مجبور به تسليم در مقابل بيگانگان نشوند بايد راه سازندگي را پيش گيرند. وي اظهار داشت: ما در مبارزه وجنگ نشان داديم كه تحت هرشرايطي از حق خود نمي گذريم وايران اسلامي با روحيه انقلابي، نيروهاي متخصص و تلاشگرش بسيار نيرومند و واقعا شكست ناپذير است. رئيس جمهوري تاكيد كرد: هيچ نگران تحريمهاي آمريكا عليه ايران اسلامي نباشيد زيرا كه اين تحريمها بي نتيجه خواهد بود. وي گفت: ما نيازمند و وابسته به آمريكا نيستيم كه به تبع آن نگران تحريمها باشيم. وقتي جوانان متخصص و غيرتمند ايران اسلامي در تمامي عرصه هاي دانش حرف براي گفتن دارند و با همت والاي خود نيازمنديهاي كشور را مرتفع ساخته اند، آمريكا هيچ كاري نمي تواند بكند. آقاي هاشمي رفسنجاني افزود: دراوايل انقلاب رنج آورترين درد ما وابستگي و نيازمندي به بيگانگان و به ويژه آمريكا بود وما خواستيم و ساختيم. وي اظهار داشت: اگر وابسته باشيم به ما زور مي گويند و مجبور خواهيم بود سكوت كنيم و اين درد جهان اسلام در عصر كنوني است. رئيس جمهوري گفت: اگر كشورهاي اسلامي نيازمند نباشند آمريكا در مقابل يك ميليارد و سيصد ميليون مسلمان اقدامي نمي تواند انجام دهد. آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: متاسفانه به دليل همين نيازمندي و عدم توجه كافي به ضرورت سازندگي، امروز شاهد تجاوزات وبرخوردهاي دوگانه دنياي استكباري به ويژه آمريكا با كشورهاي اسلامي هستيم. وي افزود: اسرائيل با گستاخي مي گويد من بمب اتمي دارم هيچ اقدامي در مقابل آن انجام نمي دهند اما كشورهاي اسلامي رابه ناروا متهم مي كنند كه قصددارند بمب اتمي بسازند. رئيس جمهوري اظهار داشت: اين تبعيضها، تفاوتها و وضعيت خفت آور ريشه اش در عدم استقلال اقتصادي و روحيه مقاومت كشورهاي اسلامي است. آقاي هاشمي رفسنجاني در ادامه سخنان خود از مديران و متخصصاني كه براي راه اندازي مجتمع مخابراتي انقلاب اسلامي تلاش كرده اند تشكر و قدراني كرد. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي با بهره برداري از مجتمع مخابراتي ال. سي. تي انقلاب اسلامي امكانات ارتباطي راه دور و بين الملل در تهران و هفت منطقه مخابراتي كشور مضاعف مي شود. بالا بردن ايمني ارتباطات وپوشش كامل مخابراتي هنگام وقوع حوادث غيرمترقبه، ايجاد مراكزمديريتي شبكه ارتباطات بين شهري و بين المللي متناسب بابكارگيري سيستم هاي سوئيچينگ وانتقال ديجيتال در سطح كشور وحل مشكل اشباع فضاي فركانسي باندهاي ماكروويو در مركز شهرتهران و اطراف مجتمع مخابراتي امام خميني از جمله اهداف ايجاد اين مجتمع است. مركز تلفن خودكار بين المللي دوم ايران با ظرفيت 14 هزار ترانك مركز تلفن خودكار بين شهري دوم تهران با ظرفيت هزار 34 ترانك مركز نگهداري سيستمهاي راديوئي ديجيتال و مركز مديريت شبكه سيستمهاي انتقال راه دور كشور از جمله مراكز فعال اين مجتمع مي باشند. از ديگر مراكز فعال مجتمع مركز نگهداري سيستمهاي مالتي تلكس ديجيتال و خطوط فيبر نوري با ظرفيت 40 هزار كانال و مراكز سي پي. ام ا پي. بي. ايكس، موبايل و ديتا است. اين مجتمع در زميني به مساحت هزار 35 متر مربع مجهز به نيروگاه باند هلي كوپتر و دكل 126 متري با 14 آنتن ماكروويو بنا شده و براي ساخت آن 170 ميليارد ريال هزينه شده است. آقاي هاشمي رفسنجاني در اين مراسم به آقايان محمد نراقي معاون آموزش و تكنولوژي و امورشركتها و عبدالحميد داراب عضو اصلي هيات مديره شركت مخابرات ايران به ترتيب نشان درجه 3 لياقت و مديريت و نشان درجه 3 خدمت اعطا كرد. اين نشانها در راستاي اجراي اصل 129 قانون اساسي و با هدف تقدير از مجموعه تلاشهاي مديران، كارشناسان و متخصصان داخلي كشور در زمينه ايجاد توان عظيم مخابراتي اعطا شد. افزايش تلفنهاي نصب شده ازيك ميليون به 6 افزايش ميليون نقاط روستايي داراي ارتباط از 300 به 12 هزار ونقطه 500افزايش كانالهاي بين شهري از شش هزار به صدهزاركانال، افزايش كانالهاي بين المللي از 500 به سه هزار وكانال 500 و راه اندازي تلفن موبايل در 10 شهر كشور از جمله اقداماتي است كه در دوره تحول مخابرات طي برنامه اول انجام شده است. راه اندازي شبكه ديتا شهر 177در طراحي و اجراي طرحهاي فني و مهندسي مخابرات در خارج ازكشور از جمله كابل نوري شانگهاي، فرانكفورت در ايران وتركمنستان، ايجاد كارخانه فيبر نوري و باطري خورشيدي و ايجاد مجتمع عظيم مخابراتي راه دور انقلاب اسلامي از ديگر اقدامات انجام شده در عرصه مخابرات است. رئيس جمهوري به هنگام اعطاي نشانها به عبدالحميد داراب ومحمد نراقي گفت: اعطاي اين نشانها به پاس قدرداني از تلاش تمامي تلاشگراني است كه در راه سازندگي ايران اسلامي گام بر مي دارند.