Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750423-1468S1

Date of Document: 1996-07-13

قحطي نتيجه افزايش جمعيت و آلودگي محيط زيست است گزارش تكان دهنده سازمان هاي جهاني درباره فاجعه جهاني قحطي ( ) 1 دشواريهايي غير قابل تصور درراه خواهد بود اگر ما همچنان به نابودي جنگل ها، فرسايش زمين، نابودي مراتع، مصرف بي رويه سفره هاي آب زيرزميني، آلودگي اقيانوس ها، آلودگي هوا و... ادامه دهيم اشاره: به نظر مي رسد اكنون زمان تحقق پيش بيني هاي علاقه مندان و كارشناسان بدبين محيط زيست فرارسيده است. هشدارهاي آنان در دهه هاي گذشته، مبني بر اينكه با رشد كنوني جمعيت و افزايش روند تخريب منابع طبيعي زمين، ديري نخواهد انجاميد كه بشر با فاجعه اي غير قابل جبران روبه رو شود، اكنون به واقعيت انجاميده است. در گزارش بسيارتكان دهنده اي كه بر مبناي آمارسازمان هاي جهاني مسئول به تازگي از طرف يكي از سازمان هاي طرفدار محيط زيست منتشر شده است، خواهيم خواند كه بشر درحال حاضر با بزرگ ترين قحطي تاريخ مواجه است و روز به روزبر شمار گرسنگان جهان افزوده مي شود. پيش بيني شده است انتشار اين گزارش دگرگوني هاي عمده اي را در ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي جهان موجب شود. با سپاس از دكتر مدير غفارزاده، اجرايي طرح هاي عمراني سازمان ملل در ايران كه ترجمه اين گزارش را در اختيار همشهري گذاشتند. توجه خوانندگان محترم را به مشروح آن جلب مي كنيم. لستر. ار. براون رئيس موسسه ورلدواچ است. وي مقالات متعددي در زمينه هاي تغذيه به رشته تحرير درآورده است. مقاله وي تحت عنوان چه كسي چين را تغذيه خواهد نمود كه در سپتامبر 94 منتشر شد تاثير زيادي بر اقدامات چين براي تامين امنيت غذايي خود - و جهان - گذاشت. كتاب اخير وي تحت عنوان چه كسي چين را تغذيه خواهد كرد - زنگ بيداري براي كره كوچك ما - در سپتامبر سال جاري منتشر گرديد. ساعت /1 5صبح بامداد 12 سپتامبر 1995 گروه كوچكي از سرآمدترين محققان اقتصاد كشاورزي، اقليم شناسي و كارشناسان سنجش از راه دور وارد راهرويي در طبقه پنجم وزارت كشاورزي آمريكا در واشنگتن مي شوند. نگهباني در پشت ايشان، در فولادين قطوري را مي بندد و قفل مي كند. همه پنجره ها را مي بندند و همه آسانسورها و پله ها به اين طبقه مسدود مي گردند. همه تلفن ها قطع مي شوند. در تمامي طول شب آمار و اطلاعاتي كه گروه با خود به همراه آورده است بررسي مي شود. آمار و اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضاي غلات در بيش از صد كشور جهان است كه توسط تحليل هاي پيچيده كامپيوتري و سنجش از راه دور از طريق ماهواره ها مورد تائيد قرار گرفته اند. در ساعت 5 بامداد اين گروه كه هيئت بررسي كشاورزي نام دارد در پشت ميزي در اتاق كنفرانس گرد مي آيند تا تحليل نهايي خود را بررسي كنند. نزديك بامداد گروهي ازخبرنگاران بين المللي - كه همه از نظر امنيتي كنترل شده اند - به ساختمان وارد مي شوند و در ساعت 7 صبح به اتاقي حراست شده در طبقه پنجم هدايت مي شوند. تحت مراقبت شديد ديسكت هاي كامپيوتري و خطوط تلفني محافظت شده در اختيار ايشان قرار مي گيرد و اجازه مي يابند يافته هاي هيئت بررسي را مرور كنند. دقيقا در ساعت 308 كار حراستي پايان مي يابد. تلفن ها آزاد مي شوند پرده ها بالا مي روند تا آفتاب صبح به درون بتابد. در فولادين باز مي شود. هم زمان گزارش هيئت از طريق شبكه الكترونيكي در سراسر جهان توزيع مي شود. در نخستين نگاه، جداولي كه درطول شب گردآوري شده است، نشان مي دهد كه موجودي جهاني گندم، برنج، ذرت و ساير غلات به حداقل ميزان خود در دهه گذشته سقوط كرده است. سه كيلومتر دورتر كارشناسان موسسه ورلدواچ كل موجودي را با اطلاعات جهاني مربوط به جمعيت مقايسه كرده و به نتايج نگران كننده تري براساس مي رسند معيارروزهاي مصرف جهاني ميزان تقريبي موجودي قابل انتقال غلات به سال 1996 به 49 روز سقوط كرده است. اين كمترين ميزاني است كه تاكنون ثبت شده است. گزارش هيئت، كه هر ماهه منتشرمي شود و مردم معمولي زياد از آن با خبر نيستند، داراي ارزش فوق العاده چشمگيري براي دست اندركاران تجارت محصولات كشاورزي است. اطلاعات گزارش مي تواند به سود و زيان چندصدميليوني منجر شود. اما اين گزارش خاص داراي اهميتي بيشتر است. در جهاني كه با افزايش پرشتاب جمعيت مواجه است ميزان موجودي قابل انتقال غلات به سال بعد شاخص كليدي ظرفيت جهاني براي ارضاء تقاضاي افزاينده جمعيت به مواد غذايي است. غلات عمده ترين منبع غذا هم براي مصرف مستقيم و هم براي مصرف غيرمستقيم - تغذيه دام، ماكيان و ماهي پرورشي - و بنابراين مهم ترين منبع پروتئيني براي بشر است. در بسياري از مناطق زراعي تابستان 1995 گرم ترين تابستان در تاريخ ثبت شده است. بسياري از كشاورزان جهان در اين سال علاوه بر بي نظمي هاي معمولي جوي ناچار با گرمايشي بيش از آن چه تاكنون تجربه كرده بودند دست و پنجه نرم كردند. گرمايش به ميزاني رسيد كه مدل هاي كامپيوتري جوي مربوط به افزايش ميزان كربن در جو پيش بيني كرده بودند. كاهش برداشت كشاورزي، بهايي است كه براي وابستگي مان به سوخت هاي فسيلي مي پردازيم. روندها مبين كمبود مواد غذايي و افزايش تبعي در ميزان قيمت هاست. اين ها خبرهاي خوشي براي مصرف كنندگان كم درآمد نيست. بسياري از اين مصرف كنندگان كه هم اكنون تقريبا تمامي درآمد ناچيز خود را صرف غذا به ميزان صرفا لازم براي بقاء مي نمايند تا برداشت بعدي زنده نخواهند ماند. در مسابقه جهاني ميان غذا و جمعيت اينان اولين بازندگان خواهند بود. براي چند دهه ميزان توليد غلات كمابيش در سطح مناسبي باقي ماند. با افزايش شديد ميزان جمعيت توليدات مواد غذايي نيز همگام افزايش يافت. گونه هاي نوين بذر، كود و آبياري ميزان برداشت را به صورتي چشمگير افزايش داد اما در سال هاي اخير كشاورزان نتوانسته اند اين روندرا ادامه دهند و خوش بيني حاصله از برداشت هاي افزاينده از ميان رفته از است زمان برداشت پرحاصل 1990 هيچ افزايشي در ميزان توليد جهاني غلات مشاهده نمي شود. همزمان 440 ميليون نفربه جمعيت جهاني افزوده شده است ميزاني تقريبا برابر با 40 نيويورك. در سال 1995 بخش كوچكي اززمين هاي قابل كشاورزي درچهارچوب برنامه هاي حمايت ازقيمت محصولات زير كشت نرفت. اين بخش معادل 15 درصد زمين ذرت خيز در آمريكا و 12 درصدزمين غله خيز در اروپاست. اماحتي اگر اين زمين ها نيز زيركشت مي رفت توليد حاصله نمي توانست ميليون 45 تن كاهش در ميزان موجودي جهاني را جبران كند. در واقع در سه سال متوالي براي جبران كاهش در رشد توليداز موجودي انبار برداشت شده نتيجه است آن است كه موجودي قابل انتقال اكنون به 49 روز تقليل يافته است، ذخيره احتياطي تقريبا از بين رفته است. در عمل بنظر مي رسد اقتصاد جهاني غذا در گذر از يك دوره طولاني فراواني به دوره قحطي است. البته فراواني نيم سده گذشته مشكل گرسنگي را از بين نبرده است. قحطي هاي اتيوپي و سومالي و محروميت غذايي بيش از يك ميليارد فقير مطلق كه كمتر در رسانه ها به آن پرداخته مي شود مبين آن است كه فراواني غذا مشكل گرسنگي را حل نكرده است. اما محروميت غذايي عمدتا ناشي از فقر بوده است ونه ناشي از كمبود عرضه كلي غذا. در عصري كه در راه است عرضه كلي نيز خود محدود خواهد بود واثرات كمبود در همه جا حتي حس خواهدگرديد هم اكنون نيزميليون 90 نفري كه هر سال بر جمعيت جهان افزوده مي شود با كم كردن از مصرف غذاي جمعيت موجود تغذيه مي گردند. ادامه دارد