Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750423-1445S1

Date of Document: 1996-07-13

تلفن به همشهري امتحان زبان فرانسه، سئوالات؟ انگليسي! روز جمعه در كنكور دانشگاه آزاد، ميان داوطلبان رشته مترجمي زبان فرانسه، سئوالات به زبان انگليسي توزيع شد. درنتيجه دانش آموختگان رشته زبان فرانسه به جاي 5 امتياز تنها از 2 امتياز نصيب برده اند. آيا دانشگاه آزاد پاسخي براي اين بي دقتي؟ دارد داوطلب كنكور براي افزايش سطح پياده رو در بيشتر خيابان هاي كم عرض باريكه اي را به عنوان كاشت درخت و باغچه درآورده اند كه نه تنها موجب تنگ تر شدن خيابان است بلكه عملا راه رفت و آمد عابران پياده را نيز مشكل مي كند. به نظر مي رسد چنانچه شهرداري ترتيبي اتخاذ كند كه اينگونه فضاهاي اشغال شده را با سطح معبر پياده روها مسطح كند و براي آبياري درختان حفره اي دايره اي شكل احداث نمايد هم به سطح پياده رو اضافه و تعريض مي شود، هم از آلودگي و ريختن زباله در فضاي خاكي جوي مانند پيشگيري خواهد شد. بديهي است مي توان حفاظ مناسبي براي حفظ درختان نيز در نظر گرفت. رضا رحيمي مشكل ساكنان ارسباران و جلفااز سال 71 خيابان دكتر شريعتي در منطقه سيد خندان از جنوببه شمال يكطرفه شده و اتومبيل هاي در حال تردد از شمال به جنوب ناگزير از خيابان هاي باريك جلفا و ارسباران عبور مي كنند در نتيجه هواي منطقه از نظر تنفسي و صدا بشدت آلوده شده است. مراجعات مكرر و درخواست هاي ساكنان اين محدوده به مسئولان ترافيك و راهنمايي و رانندگي به منظور اصلاح وضع موجود تاكنون اثري نداشته است. از شهرداري تهران تقاضا دارد ترتيبي بدهند كه ترافيك اين منطقه به حالت عادي برگردانده شود و يا حداقل مسير ميني بوس هاي خطوط پيچ شميران - پل سيدخندان و ميني سيتي را همچون اتوبوس ها به خيابان شريعتي يا مسير ديگري تغيير دهند. نام محفوظ برنامه هاي شبكه 3 در نوشهربرنامه هاي شبكه 3 سيماي جمهوري اسلامي براي نوشهر و حومه كه از شهرهاي بزرگ شمالي است رله نمي شود و مردم اين خطه ازديدن تصوير تلويزيوني كانال 3 محروم هستند. اين در حالي است كه بخش هاي اطراف همچون نشتارود و عباس آباد از برنامه هاي شبكه 3 بهره مند مي شوند. آيا مسئولان سازمان صدا و سيما ممكن است گوشه چشمي هم به مردم صبور نوشهر روا؟ دارند ساعد جمشيديان