Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750420-1335S1

Date of Document: 1996-07-10

معاون اجتماعي منطقه 9 ورزش همگاني احياي يك سنت فراموش شده است براي خانواده ها، امكانات ورزشي ساخته مي شود ورزش همگاني احياي يك سنت فراموش شده است. وقتي براي اسبسواري و تيراندازي در اسلام شرط بندي مجاز است، پس اين سنتي ريشه دار محسوب مي شود. درشاهنامه فردوسي شعرهاي حماسي از رواج جدي ورزش در ايران حكايت دارد. ما ورزش را ازاروپا نگرفته ايم. در قديم علما مردم را براي اسبسواري و پرداختن به ورزش هاي ميداني جمع و تشويق مي كردند. مصطفي سوداگري معاون اجتماعي منطقه 9 با بيان مطالب فوق يادآور شد. ما بايد ارزشهاي انقلاب اسلامي را به سنت هاي كهن گذشته اضافه كنيم و براي اداره مراكز فرهنگي - ورزشي طوري برنامه ريزي كنيم تا خانواده ها اين مراكز را متعلق به خود شان چرا بدانند كه اعتقاد دارم مردم خود بايد متولي اداره امور ورزش باشند. در قديم مردم هزينه هاي فرهنگي همچون مساجد، حوزه ها و هيات ها را مي پرداختند. ورزش هم بايد اينگونه باشد. بسياري از آفات جامعه ما ناشي از چشم بسته پذيرفتن طرح هاي خارجي است. وي در ادامه افزود: اصولا كارما فصلي و مقطعي نيست. ما در طول سال برنامه داريم. البته در تابستان مراجعه به ما زيادتر است و ما خود را موظف مي دانيم اوقات فراغت دانش آموزان را با برنامه هاي فوق العاده پر كنيم. ضمن آن كه با اخذ شهريه هاي كم، مراكز فرهنگي - ورزشي خود را اداره مي كنيم. ما نمي خواهيم اين مراكزسوددهي داشته باشد. امور جاري مراكز يادشده مستقل و خودكفااداره مي شود و اين باعث فعال شدن چهل رشته هنري - فرهنگي، ورزشي و.. شده است. آنقدر كار گسترده است كه به راحتي مي توانيم با خانواده ها ارتباط برقرار كنيم و در اعياد ملي و مذهبي جشن برپا كنيم. كار شهرداري منطقه 9 بر پايه اعتماد مردم استوار است و تلاش مي كنيم مردم متكي به خود شان عمل كنند. دو مجموعه جديد ورزشي. سوداگري در بخشي ديگر از صحبتهايش گفت: اگر حالت هاي غيررسمي در ورزش كم شود، عموميت ورزش تحقق پيدا زيرا مي كنند ورزش غيررسمي تعطيل نمي شود ولي ورزش رسمي آسيبپذير است. مردم به برنامه هاي غيررسمي از جمله ورزش كمك مي كنند و لذا اگر به گونه اي برنامه ريزي شود كه مردم خود متولي امور ورزش باشند، ورزش همگاني مي شود. سوداگري همچنين گفت: شهرداري بدون امكانات و تنها باهمكاري مردم فعاليت ورزشي خودرا با دوي همگاني آغاز كرد و در حال حاضر منطقه ما به رغم برخورداري از دهها فضاي ورزشي در حاشيه خيابان ها و چند مجموعه ورزشي باز هم مورد رضايت آقاي اليخاني شهردار محترم منطقه نيست و آن را كافي از نمي دانند اين رو زمينه ساخت و تاسيس لااقل يكي دو مجموعه جديد را هم فراهم كرده اند. xاستخر 1225 مترمعاون اجتماعي منطقه 9 سپس به چگونگي فعاليت هاي عمراني درورزش پرداخت و گفت درصدكار 60 استخر مهرآباد انجام شده است. اين استخر سرپوشيده با تاسيسات جانبي به xابعاد 1225 ساخته شده است. همچنين 70 درصد از عمليات ساختماني مجموعه ورزشي شمشيري شامل سونا، سالن واليبال، بسكتبال و فضاي بدنسازي در دو طبقه سالن كشتي و ورزش هاي رزمي به اتمام رسيده است. او افزود: درپادگان جي هم در حال ساختن يك استخر و يك سالن چند منظوره هستيم. در مجموعه ورزشي وردآوراز طرح هاي 1377 سالن قرار است يك سالن ورزشي بسازيم. درخيابان استاد معين زميني به مساحت متر 4000 را به منظور ساخت يك مجموعه فرهنگي - ورزشي خريداري كرده ايم. مجموعه مذكور مجهز به استخر سرپوشيده و سالن و به گونه اي طرح ريزي شده است كه اعضاي يك خانواده بتوانند جداي از هم در يك زمان از مجموعه استفاده كنند. در بعضي از پارك ها وسايل ورزشي نصب كرده ايم. در تهرانسر اگر تامين اعتبار شود تصميم داريم زمين فوتبال فنس كشي شده آن را تبديل به مجموعه ورزشي كنيم. تيم 40 فوتبال در سوداگري 9منطقه معاون اجتماعي در 9منطقه پايان ضمن تشكر از مسئولان آموزش و پرورش منطقه و همچنين همكاري مرتضي كريمي مربي تيم ملي تكواندو كه با منطقه همكاري صميمانه اي دارد، گفت ايستگاه 15 دوي همگاني داريم كه چهار ايستگاه متعلق به بانوان است و قرار است با همكاري مسئولان محترم آموزش و پرورش منطقه 9 ايستگاههاي بانوان را افزايش دهيم. ضمن آنكه بعضي از مساجد منطقه ما نيز در اجراي دوي همگاني همكاري دارند. در فوتبال محلات چهل تيم داريم و مصمم هستيم تا اواسط مرداد ماه آينده تيمهاي قهرمان در دو گروه سني