Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750420-1257S1

Date of Document: 1996-07-10

دو نسل زير يك سقف مسئله سالمندي در گفت وگو با دكتر جزايري رئيس سازمان بهزيستي كشور در سال 2025 از هر هفت نفر جمعيت جهان يك نفر بالاي سال 60 سن خواهدداشت فاصله و شكاف اطلاعاتي وفرهنگي بين دو نسل يك الان مسئله است يك جوان نمي توانددر مورد كامپيوتر باپدربزرگ خود صحبت كند چراكه او اصلا نمي داندكامپيوتر چيست اگرپدربزرگ ها را بادستاوردهاي جديد آشنا كنيم گام مهمي در حل فاصله بين دو نسل برداشته ايم اشاره: سالمندي در كشور ماهنوز به عنوان يك مسئله مطرح نيست اما با گذشت زمان ناگزير با اين مشكل درگيرخواهيم بود. در حال حاضر /49 7درصد جمعيت كشور در سنين بالاي 14 سال دارند كه بسياري از آنان در آينده نه چندان دور وارد سن سالمندي مي شوند. به همين دليل بحث و بررسي و برنامه ريزي در اين زمينه ضرورت دارد. از سوي ديگر برخورد دو نسل امروز و ديروز ازجمله مشكلاتي است كه هر خانواده داراي سالمند باآن دست به گريبان است. در آستانه تيرماه روز سالمندان اين مسائل را در گفتگويي با دكتر سيدمحمد جزايري رئيس سازمان بهزيستي كشور كه توسط شهريار مستوفي انجام گرفته است، به بحث گذاشته ايم كه از نظرتان مي گذرد. آقاي دكتر با تشكر از وقتي كه به ما داده ايد در ابتدا تصويري از وضعيت سالمندان در ايران و جهان بدهيد. بر مبناي آخرين پيش بيني جمعيتي سازمان ملل متحد در سال 1995 يك نفراز هر يازده نفر جمعيت دنيادر سنين شصت سال به بالا قراردارد. در آينده نزديك يعني در سال 2025 از هر هفت نفر جمعيت دنيا يك نفر سالمند مي باشد. تقريبا حدود دو سوم از اين افزايش متعلق به كشورهاي آسيا و اقيانوسيه است. در حال حاضر سالمندان در كشور ما نيز روبه افزايش هستند. افزايش تعداد سالمندان دو دليل عمده دارد از يك سو با گسترش خدمات بهداشتي و درماني اميد به زندگي افزايش يافته است و از سوي ديگر با سياستهاي كنترل مواليد شكل هرم زندگي تغيير كرده است و باعث رشد جمعيت سالمند شده است. هر چند امروز ما مسئله اي به نام مسئله سالمندي نداريم اما با توجه به دو عامل ذكر شده در آينده نه چندان دور اين امر به عنوان يكي از مشكلات كشور مطرح مي شود. بر همين اساس اعتقاد دارم كه از هم اكنون بايد براي سالمندان برنامه ريزي كرد و به فكر آنها باشيم و نبايد بگذاريم در اين مسئله دچار روزمرگي شويم، يعني وقتي گرفتار شديم به فكر چاره بيفتيم. اگر امروز مسئله اساسي ما مشكلات جوانان است در آينده نه چندان دور مشكلات سالمندان مطرح مي شود. پس بايد قبل از بحران زا شدن به اين مسئله پرداخت. بر همين اساس چندي پيش نيز اجلاس تدوين خط و مشي براي دوران سالمندي درتايلند با حضور نمايندگان كشورهاي آسيا و اقيانوسيه و نمايندگان صندوق جمعيت ملل متحد، يونسكو، بهداشت جهاني، جمعيت جهاني كمك به سالمندان و برنامه زنان برگزار شد. يكي از مشكلات سالمندان درجامعه ما بي پشتوانگي و عدم حمايت مالي در سالهاي پيري و ازكارافتادگي است براي برخورد با اين مشكل چه بايد؟ كرد اتفاقا يكي از محورهاي بحث در اجلاس نيز همين بود، به طوركلي سه شيوه براي تامين درامد سالمندان يابهتر بگويم دوران سالمندي وجود دارد. اول از طريق دولت است كه از عادي ترين نوع تامين درامد در سنين سالمندي مي باشد. در اين سيستم مسئوليت اصلي با دولت است كه تدارك منابع مالي و مديريتي آن را عهده دار بوده و مالياتها و مشاركت افراد در دوران كار و اشتغال معمولااساس اين نوع پرداختها را تشكيل مي دهد. دوم طرح بيمه و مستمري توسط بخشهاي خصوصي است كه توسط كارفرمايان براي جذب ونگهداري كارگران ارائه مي شود. در كشور ما حدود 15 همچنين صندوق بازنشستگي، سازمان تامين اجتماعي از نمونه اين گونه فعاليتها است. اغلب كشورهاي آسيايي نيز از اين طريق استفاده مي كنند دولت نيز به وسيله منظور نمودن امتيازاتي ازقبيل معافيتهاي مالياتي براي اين گونه فعاليتهااز آنها حمايت مي كند. سوم مدل شخصي است كه گسترده ترين شكل موجود دركشور ما است. اين موردبرمبناي پس انداز شخصي بوده وكاملا توسط خود شخص صورت مي گيرد. افراد در دوران جواني ازطريق بيمه هاي مختلف تامين دوران سالمندي مي نمايند براي حمايت از سالمندان بايد فعاليت بخش بيمه اي را افزايش داد. يكي ديگر از مشكلات سالمندان منزوي شدن آنها دردوران بازنشستگي و ازكارافتادگي است به نظرشما در اين مورد چه بايد؟ كرد كاملا درست است براي سالمندان گذر از زندگي فعال به دوران سالمندي اغلب بااحساس فقدان و انزوا توام مي باشد. تلاش آنان براي فائق آمدن براين مشكلات باموانعي روبه روست كه تغييرنگرش و ايجاد نگرش مثبت به سالمندي از ضروري ترين كارها مي باشد. گسترش اين تفكر در ميان جوانان با ايجاد حس فرزندي و احترام نسبت به سالمندان تشويق مشاركت گسترده در بين مردم براي ارائه خدمت به سالمندان از ديگر گامها براي برآوردن اين منظور است. به ايجاد نگرش مثبت اشاره فرموديد باتوجه به اينكه در كشور ما جوانان قشر عمده اي را تشكيل ايجاد مي دهند، اين نگرش در جوانان بسيار مهم است، اما مشكل در فاصله و شكاف فرهنگي و ارزشي اين دو نسل است. شكاف بين دو نسل را چگونه بايد پر؟ كرد يكي از گامهاي اساسي آموزش است، نه به جوانان بلكه به تمام افراد در طول زندگي. منظورم اين است كه باتوجه به گسترش و تحول تكنولوژي در جهان و صنعتي شدن بايد اين اطمينان حاصل شود كه هر فرد در طول زندگي با اين تحولات آشنا مي شود و نسبت به آنها آموزش مي بيند. اين امر در حل مشكل فاصله بين دو نسل كمك شاياني مي كند. مثلا الان يك جوان نمي تواند در مورد كامپيوتر با پدربزرگ خود صحبت كند، چرا كه او اصلا نمي داند كامپيوتر چيست، اين باعث مي شود كه اين جوان پدربزرگ خود راامل وسنتي بداند، اما اگر آموزش در طول دوران زندگي اين پدربزرگ به او داده مي شد و به او اين امكان را مي داد تا بادستاوردهاي جديد آشنا اين شود، فاصله ديگر اين شدت را نداشت. البته من قبول دارم كه دادن اطلاعات وآموزش به روز مشكل است. امالااقل كاري كنيم كه اين فاصله كمتر شود يعني اگر كامپيوتر را نمي شناسد لااقل با ماشين حساب آشنا باشد نه اينكه در فكر چورتكه باشد. خوشبختانه در جامعه ماسالمندان داراي ارزش و احترام زيادي هستند، اما هرچه جامعه جلوتر مي رود اين عزت و احترام كم رنگ تر مي شود با اين مسئله چه بايد؟ كرد بله با شما موافق هستم، من اين را وظيفه دولت مي دانم كه با ايجاد خطمشي هاي اجتماعي به حمايت از اين قشر در خانواده بپردازد. براي مثال مي توان با ارائه خدمت به سالمندان در منزل، معافيتهاي مالياتي براي كاهش فشار مالي خانواده هايي كه از يك سالمند نگهداري مي كنند يا تدارك خدمات مشاوره اي در اين راه گام برداشت. خانواده به عنوان واحد اساسي جامعه و پيونددهنده نسلها مطرح است، بايد از ابتدا درخانواده، جوانان را آموزش دادكه براي دوران سالمندي مهيا شوند لذا بايد خانواده را مبناي جامعه دانست و به تقويت و حمايت از آن پرداخت و با همكاري لازم، آرامش، امنيت و آسايشي را براي سالمندان در آن فراهم ساخت. اگر ما هم اكنون به حفظ اين سنتها و ارزشهاي اجتماعي در درون خانواده نپردازيم در آينده با مشكلي روبرو مي شويم كه امروز غرب با آن مواجه است و آن طرد سالمند از محيط خانواده است. با توجه به مسئوليت شما درسازمان بهزيستي، اين سازمان بعنوان تنها متولي دولتي امور سالمندان در اين موارد چه كار كرده؟ است بعنوان يك گام سازمان اساسي، در حال تهيه طرح ملي براي سالمندان است. در اين طرح نيازهاي سالمندان وبرنامه هايي كه براي اين دوران لازم است مدنظر گرفته شده و براي آن برنامه ريزي مي شود. در حال حاضر كارشناسان در حال كار برروي اين طرح هستند. از سوي ديگر در حال ثبت انجمن حمايت از سالمندان هستيم كه در آن خود سالمندان به امور سالمندان مي پردازند و سازمان بهزيستي از آن حمايت مي كند. طرح آموزش طب سالمندي، كه يكي از رشته هاي پزشكي در است، حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي دردست بررسي است، كه براساس آن با دوره هاي كوتاه مدت به پرستاران و پزشكاني كه در خانه سالمندان هستند آموزشهاي لازم ارائه شود. اما باز تكرار مي كنم بهترين محيط براي سالمندان محيط خانواده است.