Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750419-1201S1

Date of Document: 1996-07-09

گشتي در دنياي خبرها جزييات تحولات روسيه مسكو - تحولات روسيه هنوز درصدر اخبار بين المللي جاي دارد. چرنوميردين نخست وزير و ژنرال لبد رئيس سازمان امنيت روسيه كه هريك، فهرستي از وزيران كابينه آينده را تهيه كرده است در آستانه يك نبرد قدرت قرار گرفته اند و يلتسين تا اين لحظه از يكي از آنها به نفع ديگري پشتيباني نكرده است. به نوشته آسوشيتدپرس رفتاريلتسين بالبد به گونه اي است كه نشان مي دهد او را براي جانشيني اش آماده مي كند. لبد از خشونت و روحيه پرخاشگري ويژه اي برخوردار است كه روسها از دير زمان در انتظارش بودند. اين خشونت از احساسات ناسيوناليستي او سرچشمه مي گيرد، نه همانند استالين از افكار سوسياليستي. پس از روي كارآمدن گورباچف، روسيه به يك شاخ و شانه كشي خالص در برابر قدرتهاي خارجي نياز داشت كه آنرا در وجودلبد مي بيند. ژيرينفسكي رهبر ملي گراي افراطي كه شش درصد آراء را به دست آورده است جانب لبد را گرفته است كه در برابر مداخله خارجيان مشتهاي خود را گره كرده و نخست وزير روماني نخستين رهبر خارجي است كه حساب خود را در برابر زهر چشم او كرده و در سفر به مولداوي اشاره بيشتري به يكي شدن روماني و مولداوي نكرده است. كارشناسان روسي و خارجي امورانتخابات كه بررسي كافي كرده اند پنهان نمي كنند كه يلتسين با آراء 11 ميليوني هواداران لبد انتخابات را بردو لبد به استناد اين خواهان واقعيت، اختيارات بيشتري است. او مي گويد امنيت همه جنبه هاي اجتماعي، سياسي اقتصادي، و نظامي را دربر مي گيرد. او بايدنظم و قانون را در همه جا و در باره همه كس برقرار كند. او با سرمايه داري وحشيانه چهار سال اخير مخالف است و مي گويد روسيه پاتوق جاسوسان خارجي شده است كه هدفشان به قهقرابردن اين كشور تا رساندن به مرحله مستعمره شدن است. ميانه روهاي روسيه مي گويند: يلتسين يك نبرد را آن هم باكمك مردم دو شهر بزرگ مسكو وسن پترزبورگ ( لنينگراد ) برده است، اما جنگ هنوز پايان نيافته است و اگر او بخواهدموفق شود بايد راه رسيدن به رفاه و پيشرفت همه مردم را باز كند نه مانند گذشته جانب يك گروه كوچك را كه يك شبه ميلياردر شده اند، پولها را خارج مي سازند و به هيچكس هم اعتناء نمي كنند، بگيرد. سي ميليون راي كه به كمونيستها داده شد كم نيست بايد درس عبرتي باشد. يلتسين بايد سياست خود را كاملا تغيير دهد. وضعيت مزاجي او نگران كننده است. بنابراين نبايد كارها را نيمه تمام بگذارد و امروز و فردا كند. از سوي ديگر نيكلاي Ryzhkovريژكف دبيركل جناح 200 حزبي چپگراها موسوم به بلوك مردم ميهن دوست براي تشكيل كنگره اين احزاب در ده روز اول ماه اوت آماده مي شود. در اين كنگره، موضوع تغيير نام كمونيست به سوسياليست و يا واژه ديگري نيز مطرح خواهد شد. اين كنگره استراتژي بعدي مخالفان يلتسين را تنظيم خواهد كرد. روسها از مداخله خارجيان در امورشان تنفر دارند و بايد از همين نكته استفاده بيشتري بشود. آنها نمي خواستند كه پس از چند قرن تجزيه شوند. نظر ژيرينفسكي درباره پيروزي يلتسين . مسكو - آسوشيتدپرس: ولاديميرژيرينفسكي رهبر ملي گرايان افراطي روسيه در پاسخ به اين پرسش كه چه عاملي باعث پيروزي يلتسين در انتخابات اخير شد، گفت: كمك كلينتون و ميمنت قرص ماه! وي در اين زمينه توضيح بيشتري داد و گفت: كلينتون و غرب با همه توان و امكانات خود يلتسين را بار ديگر رئيس جمهوري روسيه كردند تا به منابع طبيعي و ثروت زيرزميني روسيه تسلط يابند و كشور پهناور ما را تا هزار 2سال مستعمره خود كنند. وي سپس به شوخي گفت: قرص ماه كه در شب انتخابات تماما از ابر خارج بود نيز به يلتسين كمك كرد! اما، اين آخرين پيروزي هواداران سرمايه داري و غرب در روسيه بود. مهاجرت به استراليا محدود شد . سيدني - دولت استراليا تصميم گرفت مهاجرت را به كشور خودمحدود كند و اعلام داشت بسياري از مهاجران بدون كار مانده اندو تحميلي بر دولت ماليات دهندگان هستند استراليا تصريح كرده است كه بسياري از مهاجران سالهاي اخير به دليل عدم آشنائي كامل به زبان انگليسي نتوانسته اند آنطور كه بايد جذب جامعه استراليا شوند كه اين كار مستلزم مهارت در مكالمه، نوشتن و خواندن انگليسي است. يك مقام استراليائي گفت: وقتي كه يك مهندس خارجي، هر قدر ماهر، فاقد تسلط بر زبان انگليسي باشد ما او را يك كارگر ساده تلقي مي كنيم. كه لازم است سالها برايش سرمايه گذاري شود تا بتواند به زبان انگليسي دانش و تجربه خود را عرضه كند. بيماري مرموز يك ژاندارم فرانسوي . تولوز - يك ژاندارم 39 ساله فرانسوي كه در يك پاسگاه كوهستاني در منطقه پيرنه خدمت مي كرد و ماهها از نوعي سردردناشناخته رنج مي برد ديروزدرگذشت. پروفسورژيل ژرواستاد پزشكي كه اين ژاندارم رادرمان مي كرد گفت كه اين مامور فرانسوي به نوعي بيماري مرموز مغزي دچار شده بود. وي با اينكه مي توانست به خواب رود و ساعتها درخواب باشد اما مغز او نمي توانست در اثناي خواب استراحت كند. اين دومين بيمار از اين نوع در سال جاري در فرانسه بود و ارتباطي هم به گوشت گاو ديوانه ندارد. دكترژرو گفت كه اين بيماري مرموز تازه، بيمار را سريعا دچار از دست دادن حافظه و نيز وزن بدن مي كند. زنگ خطرگارسيا ماركز . بارسلون -گارسيا ماركز داستان نويس بزرگ در زبان اسپانيائي و برنده جايزه نوبل ادبيات به مناسبت انتشار اثر تازه اش خبرهاي آدم ربائي گفت كه اميدوار است اين كتاب زنگ خطري باشد كه به اين پديده زجرآور كه اين روزها عمدتا توسط قاچاقچيان و قانون شكنان و باندهاي ارتكاب جرم انجام مي شود پايان داده شود. گارسيا مطالب اين كتاب و جزئيات قضايا و وقايع آدم ربائي را از دوست روزنامه نگارش مارويا پوچون كه به خاطر انتشار فعاليتهاي باندهاي كوكائين كلمبيا به مدت شش ماه ربوده شده بود و نيز پرونده هاي موجود در دستگاه قضائي و پليس بدست آورده است.