Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750419-1189S1

Date of Document: 1996-07-09

بازار لوازم خانگي كاش از آشفتگي درآيد ايجاد فروشگاه توسط كارخانه ها و عرضه توليدات از اين طريق مي تواند به توزيع لوازم خانگي سامان دهد. دنياي صنعت، هم در بعد اقتصادي و هم از جنبه هر فني، روز تنوع و تغييرپذيري بيشتري مي يابد; تا آنجا كه دگرگوني هاي شگرف در هر دو زمينه، اكنون به بخش جدايي ناپذير از صنعت امروز جهان تبديل شده است. اما اين تحولات ژرف و روزمره، همگي بر بستري از ثبات تصميم گيري هاي استراتژيك در زمينه قانوني و اقتصاد كلان صورت مي گيرد كه بدون اين ثبات، تحول به مثابه رمز پيشرفت شتاب گيرنده انسان، ناممكن مي نمايد. ظرف سالهاي گذشته، بي ثباتي در تصميم گيري و سياستگذاري پيرامون پيشروترين بخش اقتصاد ملي يعني صنعت، آسيبهاي سنگيني به اين بخش وارد آورده است كه اگر ثروت آن به درستي و تا انتها پي گيري شود، خدشه دار شدن اعتماد عمومي به توانايي صنايع در برآوردن به موقع نيازهايشان، تنها يكي ازاين خسارات است. واقعيت اين است كه سردرگمي در اعطاي اعتبارات ارزي و ريالي به مردمي ترين بخش صنعت كشور يعني صنايع توليد لوازم مصرفي و خانگي، در يكي - دو سال اخير آشفتگي هاي بسياري را در اين بخش دامن زده و حتي پديد آورده است كه از اثرات مهم آن مي توان به نارضايتي مصرف كنندگان و مردم اشاره كرد. صنعت، به مثابه پيچيده ترين بخش توليد ملي، به شدت در برابر هرگونه بي ثباتي در سياستگذاري كلان حساس است و ما بايد بدانيم كه تاثير منفي يا مثبت هر تصميم گيري امروز، دير يا زود در جايي ديگر ظاهر خواهد شد. از يك فروشگاه بزرگ لوازم خانگي در خيابان شريعتي با حالتي خشمگين بيرون مي آيد. من از پشت شيشه هاي فروشگاه شاهد گفت وگوي عصبي او با فروشنده بودم. آهسته به او نزديك مي شوم و مي پرسم: ظاهرا نتوانستيد خريد؟ كنيد لبخندي آميخته با خشم بر پهنه صورتش جاري مي شود و با كم حوصلگي مي گويد: مگر با اين قيمت ها مي شود كالايي خريد. من و همسرم هر دو كارمندهستيم و درامدمان نيز مشخص به است نظر مي رسدكارمندان و كم درامدها نمي توانند در اين شرايط لوازم خانگي مورد نياز خود نظير يخچال، تلويزيون، جاروبرقي و... را به آساني خريداري كنند. مي گويم: متقاضي يخچال خارجي؟ بوديد با تعجب نگاهم مي كند و مي گويد: خير من مي خواستم يك يخچال ايراني خريداري كنم. اما در اين فروشگاه لوازم خانگي ايراني عرضه نمي شد. قيمت يخچالهاي توليد كشورهاي ديگر نيز بسيار بالا واز توان ما خارج است. - آيا به فروشگاههايي كه يخچال ايراني با نرخ مصوبعرضه مي كنند، مراجعه؟ كرده ايد با عصبانيت مي گويد: بله. به تعدادي از فروشگاههاي مركزي شهر مراجعه اما كرده ام، توليدات كارخانه هاي داخلي را يا عرضه نمي كنند ويا با قيمتي بالاتر از قيمت هاي مصوب عرضه مي كنند. بعضي از صاحبان فروشگاهها مي گويند، اگر بخواهيدبرايتان جور مي كنم. توليد ناكافي آشفتگي در بازار لوازم خانگي براي خريداران سردرگمي، بدبيني و عدم اعتماد ايجاد كرده است. خريداران با حيرت از اينكه قيمت توليدات لوازم خانگي از يك فروشگاه به فروشگاه ديگر تفاوت مي كند به دنبال اين هستند كه با قيمت ارزان و واقعي خريداري كنند. مهندس ابريشمي. معاون صنايع فلزي وزارت صنايع در پاسخ به اينكه چرا توليدات لوازم خانگي ايراني درفروشگاهها عرضه نمي شود مي گويد: پس از افت و خيزهايي كه در توليد صنعتي كشور از سال 1373 به اين سوپيش آمد، توليد لوازم خانگي در واحدهاي صنعتي به دليل نبود مواد اوليه و... كاهش يافت. وي مي افزايد: كمبود كنوني در بازار به دليل كاهش توليد اين محصولات در سال گذشته است و انتظار مي رود كه با رفع تنگناها، توليد افزايش يافته و قيمت ها كاهش يابد. قيمت ها - مسئول پس؟ كيست از اينكه قيمت گذاري كنترلي از سوي دولت درسال 1374 براي لوازم خانگي اعمال شد و آن طور كه انتظار مي رفت به كاهش قيمت ها منجر نشد از 23 ارديبهشت ماه امسال قيمت گذاري و عرضه 15 قلم كالا را از شمول تعزيرات خارج كرد. مديرعامل يك كارخانه يخچال سازي مي گويد: در حال حاضرقيمت گذاري توسط وزارت صنايع به صورت ارشادي انجام و به توليدكنندگان ابلاغ مي شود. مومني پور. مدير روابط عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در پاسخ به اين سوال كه آيا بر نحوه و ميزان قيمت گذاري از سوي سازمان متبوع نظارتي وجود دارد مي گويد: در حال حاضر سازمان حمايت در اين كار دخالتي ندارد و در اين باره وزارت صنايع تصميم مي گيرد. نگاهي به نرخ مصوب از سوي وزارت صنايع كه به كارخانه ها ابلاغ شده است و آنها نيز از طريق درج آگهي در جرايد به اطلاع مردم رسانده اند و قيمت عرضه شده از سوي فروشندگان نشان مي دهد كه قيمت عرضه شده بعضا تا 2 برابر قيمت مصوب است. چه كسي يا چه ارگاني موجب اين نابساماني شده است. و بايد از سوي چه نهادي اين بازار آشفته سامان پيدا؟ كند فروشندگان خودمختاركافي است شما هم وارد چند فروشگاه لوازم خانگي شويد تا مشاهده كنيد كه بازار اين محصولات تا چه حد آشفته است. قيمت ها در فروشگاه به شدت متغير است و بعضا قيمت يك كالا در فروشگاهها در يك روز تا ده هزار تومان با هم تفاوت دارد. سازمان بازرسي ونظارت بر توزيع و قيمت كالاها، آمادگي خود را براي شناسايي فروشندگان متخلف و مجازات آنها اعلام كرده است. به يك فروشنده لوازم خانگي مسئله نظارت و مجازات را از سوي اين سازمان يادآور مي شوم و مي گويم كه چرا با قيمت هاي مصوب كالا عرضه؟ نمي كنيد با خونسردي پاسخ مي دهد: همه جا قيمت ها همين است! اگر از سوي كارشناسان و بازرسان نهادهاي قانوني نيز مراجعه كنند، من فاكتورهاي خريد خودم را ارائه مي دهم كه تفاوتي با قيمت هاي فروش ندارند. وارد يكي از فروشگاهها در يكي از مراكز فروش مي شوم و تقاضاي خريد مي كنم. فروشنده مي گويد با قيمت روز (نه قيمت مصوب و عادلانه ) هر كالايي كه بخواهي مي توانم تهيه كنم. هنگامي كه قيمت هاي اعلام شده از سوي او را باقيمت هاي مصوب مقايسه مي كنم متوجه اختلافي معادل درصد 100 مي شوم. فروشنده معتقد است: اگر جايي را سراغ داريد كه با قيمت هاي مصوب لوازم خانگي عرضه مي كنند به من هم آدرس بدهيد. شايد در فروشگاههاي بزرگ شهري بتوانيد با اين قيمت ها كالا پيدا كنيد. مردم مستاصل بعد از اينكه مدت زيادي وقت براي خريد يك يخچال در فروشگاههاي بزرگ گذاشتم و موفق نشدم كه آن را به دليل عرضه كم و تقاضاي زياد پيدا كنم يكي از آشنايان فروشگاهي را در خيابان سبلان به من معرفي كرد كه با قيمت مصوب كالا عرضه مي كند. خانم آذرن مي گويد: وقتي براي خريد به آن فروشگاه مراجعه كردم متاسفانه يخچال از شمول طرح قيمت گذاري خارج شده بود و فروشنده كه بايد محصول خود را با قيمت مصوب عرضه كند، از اين كار خودداري كرد. خانم فهيمه. س به فروشگاه شهروند ميدان آرژانتين براي گرفتن يك وسيله خانگي با عقدنامه مراجعه كرده، بعد از شنيدن جواب منفي از يكي از كارمندان فروشگاه قيافه اش درهم مي رود و مي گويد: نيمه دوم سال 74 ازدواج كرده ام، از آن زمان تاكنون چه در شهرستان و چه تهران براي گرفتن وسيله اي با عقدنامه مراجعه چندبار كرده ام قبل از سال نو به همين فروشگاه مراجعه كردم، اما هربار جواب رد شنيدم. امروز هم كه مراجعه كردم، گفتند قبلا توزيع شده است. پس چطور ما؟ نديديم به شهرستان هم عقدنامه ام را فرستادم، آنجا هم بايدشش ماه پول را به حسابشان مي ريختيم. يعني اگر قيمت يك فريزر 100000 تومان است اين مبلغ بايد 6 ماه در حساب بماند. آيا انصاف است با جواناني كه با وجود همه اين مشكلات اقتصادي دل به دريا زده اند و ازدواج كرده اند و به يك يخچال يا تلويزيون نياز دارند، اينگونه برخورد آيا شود مردم با اين وضعيت ممكن است به ازدواج تشويق؟ شوند چه بايد بازار؟ كرد آشفته لوازم خانگي تا چه زماني ادامه پيدا خواهد كرد و براي ساماندهي آن چه بايد كرد. سيد ابريشمي. معاون وزير صنايع مي گويد: تا زماني كه عرضه لوازم خانگي به اندازه تقاضا نباشد، افزايش قيمت ها و كمياب بودن آنها دور از تصور نيست. به گفته وي با افزايش عرضه كه از اواسط مرداد ماه آغاز مي شود انتظار مي رود كه قيمت بازار سياه اين محصولات شكسته و قيمت ها كاهش بعضي يابد از كارشناسان معتقدند، ايجاد فروشگاههاي بزرگ و عرضه كالا از طريق اين مراكز اگر با نظارت كافي همراه باشد مي تواند كارساز باشد. حذف واسطه هاي بيش از حد و سازماندهي جديد توزيع بايد در دستور كار باشد. وجود تعداد زيادي فروشگاه موجب دست به دست شدن كالاها شده و به گراني دامن مي زند. يكي ديگر از راه هاي رساندن كالاها به دست مصرف كنندگان ايجاد فروشگاهها توسط توليدكنندگان است. در حال حاضر بعضي از كارخانه ها مبادرت به اين كار كرده اند و بايد اين كار گسترده تر از پيش شود. شعله شريعتي