Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750419-1175S1

Date of Document: 1996-07-09

در شهرهايي كه دفتر اسناد پزشكي وجود نداردواحدهاي تامين اجتماعي موظف به پرداخت هزينه هاي درمان به بيمه شدگان هستند . سرويس اجتماعي: واحدهاي تامين اجتماعي در كليه شهرستانهاي كشور كه دفتر اسناد پزشكي ندارند موظف به پرداخت هزينه و خسارات متفرقه به بيمه شدگان تامين اجتماعي هستند. به گزارش روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي: در شهرهايي كه داراي واحد درماني تامين اجتماعي هستند، هزينه هاي موردنظر از سوي يكي از واحدهاي درماني به بيمه شدگان پرداخت مي شود، در غيراين صورت يكي از مراكز بيمه اي مسئوليت پرداخت را برعهده خواهد گرفت.