Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750419-1173S1

Date of Document: 1996-07-09

هيچ كس مرا دوست ندارد! با نوجوانان چگونه برخورد؟ كنيم به علاقه و محبت والدينم ترديد داشتم، آنها توجه زيادي به درسهايم داشتند، امااحساس مي كردم كسي مرا دوست ندارد سارا كوشا، خوش اخلاق، منضبط وشاگرد اول كلاس بود. والدينش هر ماه به مدرسه مراجعه مي كردند تا از پيشرفتهاي چشمگير او باخبر شوند. اما سارا در 18 سالگي از منزل فرار و ازدواج كرد. همه به تو اهميت مي دهند چرااز خانه فرار؟ كردي سارا در مشاوره در پاسخ به اين سوال گفت: من احساس پوچي مي كردم، به علاقه و محبت والدينم ترديد داشتم. آنها توجه زيادي به درسهايم اما داشتند احساس مي كردم كسي مرا دوست نداشت و اگر در تحصيل شكست مي خوردم و نمي توانستم به دانشگاه بروم، پدر و مادرم از من متنفر مي شدند. اصلا تحمل آن را نداشتم. به كسي احتياج داشتم كه از من حمايت مي كرد و مرا براي خودم دوست داشت. آنها هرگز مرا درك نكردند و من براي يافتن محبت واقعي از منزل فرار كردم. باب واليباليست بسيار خوبي بود، محبت و توجه والدينش به او حسادت دوستان وهمكلاسيهايش را برانگيخته بود. پدرش در هر مسابقه و بازي باب شركت و او رابراي پيشرفتش تشوبق مي كرد. اما در آزمايش مواد مخدرورزشكاران دبيرستان جواب آزمايش باب مثبت بود. بدنبال ارسال جواب آزمايش براي والدين باب او نااميد و از خانه فرار كرد. تا زماني كه به جرم خريد و فروش مواد مخدر دستگير شد خانواده اش از او بي خبر بودند. باب در مشاوره اعتراف كرد كه به عشق و علاقه والدينش نسبت به خود اطمينان نداشته. پدرم هميشه در مسابقاتم شركت مي كرد. اما روزي كه بازيم خوبنبود، به چشمهايم نگاه نمي كردو سر شام كسي با من حرف نمي زدو تحويلم نمي گرفت. با مصرف مواد مخدر ديگر روزهاي سختي نداشتم. وقتي فهميدم مربي نتيجه آزمايش را براي والدينم فرستاده، ديگر تحمل روبه رو شدن با آنها را حتي نداشتم تصور قيافه نااميد و افسرده پدر و مادرم برايم مشكل بود. والدين سارا و باب در تربيت فرزندانشان مرتكب چه اشتباهي؟ شدند ما از والدين، دوستان و... اصولي را براي تربيت فرزندانمان مي آموزيم كه برخي درست و شماري نادرست است. با بهره گيري از اصول ناردست مشكلاتي را براي خود وفرزندانمان فراهم مي كنيم. به فرزندانتان عشق و علاقه غيرشرطي را نشان دهيد. والدين! در تربيت فرزندان همواره اين اصل تربيتي را مدنظر داشته باشيد. فرزندان با شناخت عشق غيرشرطي، تنبيه را يكي از نشانه هاي عشق والدين مي دانند. ما نبايد طوري رفتار كنيم كه فرزندانمان احساس كنند تنها زماني كه رفتار و ظاهر خوب و پيشرفت چشمگير دارند مورد علاقه ما هستند. ما فرزندي را كه به او چندان توجه نمي كنيم، به خاطر انجام كاري كه باعث افتخارمان شده مورد تشويق و تحسين قرارمي دهيم، اما به زودي رفتارمان عادي مي شود. كودك احساس مي كند براي جلب توجه مجدد ما بايد رفتار و عملكرد بهتري داشته باشد. به زودي او به كودك بسيارخوبي تبديل مي شود. كودكي كه ياد گرفته است با رفتار وپيشرفت چشمگير مورد علاقه اطرافيان باشد. اما در دوران نوجواني الگوي علاقه شرطي تغييرمي كند. زيرا او در تحصيل و... شكست مي خورد و نتيجه مي گيردكه شكست باعث مي شود كه والدين به او بي علاقه شوند. كودكي كه به محبت والدين نسبت به خود اطمينان نداردتحسين را تشويق مي داند نه نشانه علاقه و محبت والدين. چگونه مي توان تصور عشق و محبت شرطي والدين را از ذهن كودك؟ زدود محبت خود را با عمل ثابت كنيد نه با حرف. عشق واقعي و غيرشرطي خود رابايد به كودك و نوجوان به نحوي نشان دهيم كه برايشان قابل فهم باشد. ابراز علاقه به آنها و تهيه نيازهاي مادي مهم است ولي كافي نيست. اهداي جوايز نفيس به فرزندان چندان نمايانگر علاقه ما نمي باشد. اگر مي خواهيد پسر يا دخترتان به عشق و علاقه شما ترديدنداشته باشند به صحبتهايشان گوش كنيد. زماني كه كودكان و نوجوانان به توجه ما نياز دارند، بي اعتناو در گير امور ديگر مرتكب هستيم، اشتباه جدي مي شويم. زيرا آنان تصور مي كنند كه دوستشان نداريم و مي كوشند بارفتارهاي خشونت بار يا جلب توجه ديگران نياز خود را برطرف كنند. زماني كه فرزندتان صحبت مي كند، كارهايتان را كناربگذاريد. چهره تان را بسويش برگردانيد و به چشمهايش نگاه كنيد. البته بايد به آنان آموزش داد كه در مواردي نظيررانندگي و محاسبه و... نمي توانيد به آنان توجه كنيد و نبايد مزاحمتان شوند. در مواردي راهنمايي و نصيحت فرزندان لازم است اما نه هميشه، در اكثر موارد شنونده خوبي باشيد. رفتار فرزندان با شناخت عشق ومحبت واقعي و غيرشرطي شمابهتر و سنجيده تر مي شود. تماس جسمي يك از راههاي اثبات علاقه به فرزندان آنان است را در آغوش بگيريد وببوسيد. به چشمهايشان نگاه كنيد و بخنديد، زماني را كه براي توجه به هر يك ازفرزندان اختصاص دهيد. دكتر كمبل نويسنده كتابچگونه به فرزندتان عشق؟ بورزيد معتقد است بي توجهي به كودك و نوجوان باعث اضطراب و نگراني آنان مي شود. زيرا احساس مي كنند كه والدين همه چيز را از آنان مهمتر مي دانند. هرگز تصور نكنيد كه در آغوش گرفتن نوجوان نادرست و غيرعادي است. اغلب نوجوانان در مرحله حساس و بحراني بلوغ نياز دارند كه والدينشان آنان را در آغوش بگيرند و ابراز علاقه كنند. فرزندان به عشق و محبت غيرشرطي شما از نوزادي تاجواني نياز اما دارند توجه داشته باشيد كه با عشق و محبت زياد آنان را لوس و وابسته نكنيد. برگرفته از: Psychology Of Journal مترجم: الهام مودب