Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750418-1123S1

Date of Document: 1996-07-08

گزارش قرن - 1900 2000 عموي تزار روس در كرملين ترور شد 1905 17 فوريه گراندوك سرژ، عموي تزارروس در كاخ كرملين مسكو به دست يك سوسياليست ضددولتي بنام كاليائف كشته وي شد از سال 1891 فرماندار كل پايتخت روسيه بود و به عنوان مشاور مورد اعتماد تزار، سياست مشت آهنين را در برابر مخالفان حكومت به او توصيه مي كرد و با روش وزير كشور كه اعتدال و خويشتن داري را ترجيح مي داد مخالفت مي ورزيد. درپي اين ترور، آن هم در داخل كاخ كرملين، رعب و وحشت بر شخص تزار و خاندان سلطنتي سايه انداخته است به گونه اي كه از ترس سوءقصد مجدد، حتي از حضور درمراسم خاكسپاري گراندوك سرژ خودداري كرده اند. از سوي ديگر، همزمان با اين رويداد تكان دهنده، سي هزار كارگر دست به اعتصاب زده اند كه مشكلي بر مشكلات ديگر مي افزايد و بحران روسيه را به مرحله خطرناكتري سوق مي دهد. قبلا درپي حوادث سن پترزبورگ كه تظاهرات كارگران به خاك و خون كشيده شده بود، نيكلاي تزار دوم، روس هياتي از كارگران رادر روز اول فوريه به حضورپذيرفته و در بياناتي به آنهاتوصيه كرده بود كه آلت دست توطئه گران و دشمنان كشور وي نشوند سپس وعده مي داد كه بااتخاذ تدابير لازم، اصلاحات وسيعي در كشور اجرا خواهد شد و تا آنجا كه در توان دارد، براي بهبود وضع كارگران و طبقات محروم خواهد كوشيد. اكنون با آغاز اعتصاب مجددكارگران به نظر مي رسد كه آنهااز وعده هاي تزار قانع نشده اند. زيرنويس عكس: ترورگراندوك سرژ رقابت آلمان و فرانسه در مراكش فوريه 1905 در برلن، بلندپايگان حكومت آلمان، سياست فعال و پرتحرك دلكاسه وزيرخارجه فرانسه رادر صحنه بين المللي و بويژه درمراكش به دقت زير نظر دارند. دلكاسه با مانورهاي سياسي ماهرانه خود، از يكسو در سال 1900 پيمان اتحاد نظامي را با روسيه منعقد كرد و از سوي ديگر با رفع اختلافات مستعمراتي ديرين فرانسه يا انگلستان به تفاهم معروف به صميمانه با اين كشور رسيد و قرار شد انگليس در مصر و فرانسه در مراكش دست باز داشته باشند. اين مانورها و توافقها براي امپراتوري رايش خوشايند نيست و آلمانها بويژه روي مراكش حساسيت نشان مي دهند. برلن به روشني اعلام كرده است كه درشمال آفريقا منافع سياسي واقتصادي دارد و اجازه نخواهد داد به منافع آنها لطمه وارد به شود موجب عهدنامه اي درسال سلطان 1880 مراكش يك دروازه باز در اختيار آلمان گذاشته بود و در برلن گفته مي شود كه اين عهدنامه هنوز معتبر است. بلژيك: اعتصاب كارگران وفرسودگي خطوط راه آهن 1905 21 فوريه در حالي كه در بلژيك معدنچيان در 4 حوزه استخراج زغال سنگ به خاطر دستمزد بيشتر و ساعات كاركمتر دست به اعتصاب در زده اند، شبكه راه آهن اين كشور نيزاختلالات فزاينده اي به چشم مي خورد. فرسايش ريلها و قطارها لزوم بازسازي در اين شبكه را ايجاب مي كند. به علت نبود آمار دقيق، ظرفيت قطارها با حجم مسافران هماهنگ نيست و تجهيزات و وسايل يدكي مورد لزوم نيز به موقع تامين نمي شود. از همه اينها گذشته سازمان راه آهن بلژيك به علت كمبود بودجه از مدتها پيش كاركنان كافي در اختيار ندارد و در نتيجه نمي تواند پاسخگوي نيازهاي روزافزون مردم به اين عامل اصلي ارتباطات در كشور باشد. كاهش مدت خدمت سربازي سال 7از به 2 سال 1905 16 فوريه مجلس ملي فرانسه، براساس مصوبه جديد خود مدت خدمت سربازان وظيفه را دو سال تمام تعيين كردو همه موارد معافيت را كه درقوانين قبلي پيش بيني شده بودلغو كرد. از اين پس فقطمعافيت موقت به دليل ادامه تحصيل و معافيت دائم به علت نقص عضو صادر خواهد شد. پيش از سال 1870 مدت خدمت سربازي در فرانسه هفت سال اما بود براساس قانون مصوبه سال اين 1889 مدت به سه سال كاهش يافت و اكنون باز هم يك سال از دوره خدمت سربازي كاسته شد. در قانون جديد، مدت سال 11 براي دوره احتياط و 6 سال براي دوره ذخيره در نظر گرفته شده است. سفر ناگهاني امپراتور آلمان به طنجه 1905 31 مارس گيوم دوم، امپراتور آلمان، دريك گشت دريايي در مديترانه، به تحريك فون بولو صدراعظم خود، تصميم به يك بازديد ناگهاني از بندر طنجه در مراكش گرفت و در بياناتي حمايت آلمان را از استقلال مراكش در برابر سياست استعماري فرانسه اعلام كرد. سياست غيردوستانه آلمان نسبت به فرانسه از هنگامي آغاز شد كه فرانسه و روسيه در سال 1900 پيمان دفاع مشترك بستند اما در پي جنگ روسيه و ژاپن و گرفتارشدن تزار در آشوبهاي داخلي، فرانسه افق شرق را تيره وتار يافت و براي آن كه در مقابل خطر آلمان منزي نشود به تفاهم صميمانه با انگلستان رو كرد، ياران جديد دو سوي مانش، چنگ اندازي به مصر و مراكش را براي همديگر به رسميت شناختند، اما اكنون آلمان گذشته از آن كه نمي خواهد در اين تقسيم بندي عقب بماند مايل است به فرانسه بفهماند كه روي تفاهم صميمانه اش با انگلستان نبايد زياد حساب كند. از اين رو، همزمان با سفر امپراتور گيوم دوم به طنجه، دولت آلمان پيشنهاد كرده است براي بررسي مساله مراكش و تضمين استقلال اين كشور، يك كنفرانس بين المللي تشكيل شود. زمان برپايي اجلاس ژانويه و 1906 محل آن در اسپانيا خواهد بود. شكست تازه روسها از ژاپن 1905 10 مارس در خونين ترين و پرتلفات ترين جنگي كه از آغاز درگيري روسيه و ژاپن تاكنون رخ داده باز هم روسها با وجود مقاومت شديد شكست فاحشي خوردند و ناگزير به تخليه شهرموكدن يكي از پايگاههاي مهم خود در منچوري شدند. تلفات ژاپني ها در اين هزار 50جنگ تن و تلفات هزار 92روسها تن برآورد شده و فاتحان به غنائم جنگي بسيار دست يافته اند. زيرنويس عكس: از هم گسيختگي ارتش روسيه درمقابل ژاپن كارگران مهاجر عرصه را بركارگران محلي تنگ مي كنند 1905 14 مارس آماري كه در منطقه صنعتي شمال شرقي فرانسه تهيه شده است نشان مي دهد كه 63 درصد از كارگران صنايع غذايي و كشاورزي بلژيكي و ايتاليائي هستند. براساس همين آمار در نواحي نزديك به مرز بلژيك نيز 80 درصد بناها و كارگران ساختماني را مهاجران بلژيكي تشكيل مي دهند. اين گونه مهاجرتهاي گسترده از كشورهاي همسايه به فرانسه، نيروي كار بومي را زير فشار مي گذارد و چون كارگر مهاجر به هر دستمزدي تن مي دهد، كارگر محلي يا بي كار مي ماند و يا ناگزير دستمزد اندك را مي پذيرد. سنديكاهاي كارگري اين دشواري را بررسي كرده اند تا راه حلي براي اخراج مهاجران يا ممنوعيت كار آنان بيابند، اما كارفرمايان به ادامه وضع موجود پاي بندي نشان مي دهند، زير استفاده از كارگران مهاجر را نوعي عامل تعديل توقعات روزافزون كارگران محلي قلمداد مي كنند. مرگ پيشگام داستانهاي علمي -تخيلي مارس 24 ژول ورن (Verne Jules) نويسنده مبتكري كه در داستانهايش حوادث آينده را پيشگويي مي كرد سالگي 77در در شهرآمي ين درگذشت. وي بنيانگذار سبك تازه علمي - تخيلي در داستان نويسي بود، بدين گونه كه خيالپردازيهايش را در باره جهان آينده با چنان ظرافت و مهارتي لباس علمي مي پوشانيد كه ماجراهاي داستانها واقعي و معتبر جلوه مي كرد. از معروفترين آثارش كه بااستقبال فراوان روبه رو شد اين رمانها را مي توان نام برد: پنج هفته در بالن سفر به مركز كره زمين ( ) 1864 اززمين به سوي ماه ( ) 1865 بيست هزار فرسنگ زير دريا ( ) 1870 دور دنيا در روز ( 1873 ) 80 جزيره اسرارآميز ( ) 1874 سفر در مرزهاي غيرممكن (نمايشنامه - ). 1882 رمان معروف ميشل استروگف نيز يكي ديگر از آثار ژول ورن است، با شيوه اي متفاوت باداستانهاي علمي - تخيلي اين نويسنده پركار و خوش قلم. هيات علمي گمشده 15 فوريه 1905 از ماهها پيش از يك هيات علمي و پژوهشي فرانسوي كه رهسپار قطب جنوب شده بودند تاناشناخته هاي اين منطقه پوشيده از برف و يخ ابدي را كشف كنند، خبري دردست نيست كه اين باعث نگراني شده است. رياست هيات راشاركو دانشمند و جهانگرد سرشناس به عهده دارد. كشتي حامل هيات كه فرانسه نام دارد، از پيشرفته ترين ناوهاي اكتشافي و مجهز به وسايل يخ شكن است. با وجود اين در آن مناطق دورافتاده و خالي از سكنه و يخ بسته هرگونه حادثه اي ممكن است روي دهد.