Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750418-1121S1

Date of Document: 1996-07-08

گشتي در دنياي خبرها ايجاد بلوك ميهن دوستان در روسيه مسكو - سه روز پس از انجام دور دوم انتخابات زيوگانف روسيه، كه در آن 30 ميليون راي آورده است يك بلوك سياسي مركب از 200 حزب و گروه از كمونيست، سوسياليست، چپگرا، ملي گرا و حتي سلطنت طلب را تحت نام بلوك مردم ميهن دوست ايجاد كرد و دبير كلي آن را به ژيوكف آخرين نخست وزير شوروي سابق ] [ سپرد تا مقامات محلي (ايالتي و شهرداري ) را از دست هواداران يلتسين بيرون آورد و در انتخابات بعدي رياست جمهوري پيروز شود. چپگراهاي روسيه خيلي زود پذيرفته اند كه همانند ساير احزاب كمونيست كه حكومت را به دست گرفته اند، بايد نام حزب خود را تغيير يلتسين مي دادند از همين اسم كمونيست استفاده كرد و مردم روسيه را ترساند. حال آنكه احزاب كمونيست لهستان، مجارستان، بلغارستان و حتي ايتاليا چنين نقطه ضعفي را نداشتند و پيروز شدند. با وجود اين، بسياري از كمونيستهاي قديمي از جمله آناتولي لوكيانوف مخالف تغيير نام حزب كمونيست روسيه هستند و از همين رو، زيوگانف بدون تغيير نام احزاب، نام بلوك تازه رامردم ميهن دوست گذارد كه در داخل آن هر حزبي مي تواند نام خود را حفظ كند. رهبران اين بلوك اطمينان دارندكه لبد ژنرال چترباز دير يازود به آنها خواهد پيوست ومعتقدند كه تاريخ مصرف او براي يلتسين پايان يافته لبدمي خواهد است وزيران دفاع و امنيت ملي ( اطلاعات ) و مدير پليس سياسي ( ك. ب گ ) را راساتعيين كند و از دو روز پيش بر اثر اين موضوع با چرنوميردين اختلاف نظر پيدا كرده است كه مي گويد اگر او نخست وزير است بايد اعضاي كابينه را خودش برگزيند. بنابراين وقوع برخوردهايي ميان ژنرال نظم و قانون و چرنوميردين در هفته هاي آينده قابل پيش بيني است كه بلوك جديدالتاسيس مي تواند از آن استفاده سياسي كند، مخصوصا كه كشورهاي عضو جامعه مشترك المنافع از جمله اكراين چشم ديدن لبد را در كرملين ندارند. لبد حامي اصلي 22 ميليون روس مقيم كشورهاي جامعه مشترك المنافع است و مي تواند توسط آنها توليد دردسر كند. انتقاد ناظران بين المللي ازعملكرد رسانه هاي روسيه . بروكسل - ناظران بين المللي ازجمله نمايندگان شوراي اروپا كه شاهد انتخابات روسيه - دور اول و دوم - بودند اعلام كردند كه بزرگترين مسئله و نارسايي در جريان اين انتخابات دفاع يكجانبه همه رسانه هاي روسيه از روزنامه ها تا راديو - تلويزيونها از يلتسين بود و پراودا يك تنه از نامزد ديگر حمايت مي كرد كه كافي اين نبود ناظران در اعلاميه رسمي خود تصريح كرده اند كه اين حمايت يكجانبه رسانه هاي روسيه از يلتسين خاطره مطبوعات دوران حكومت استبدادي كمونيستي روسيه را زنده مي كند كه عملي مغاير دمكراسي رسانه هاي است روسيه در دوران انتخابات يك كلمه هم از دستگاه حكومتي يلتسين انتقاد نكردند و دربست در كنار او بودند. تيراژ پراودا كه در ايام انتخابات بالا رفته بود همچنان بالا مانده است زيرا تنهاروزنامه مخالف بشمار مي رود. پراودا كه توسط لنين تاسيس شده بود اخيرا بوسيله يك سوسياليست يوناني خريداري شد تا باقي بماند. بوش آمريكا را از خصومت باچين برحذر داشت . سانفرانسيسكو - بوش رئيس جمهوري سابق آمريكا و كارشناس مسائل چين كه اخيرا از اين كشور ديدن كرد به دولت آمريكا توصيه كرد كه با چين روابط حسنه داشته باشد. وي رهبران آمريكا را از هرگونه خصومت و درگيري با چين برحذر داشت. بوش گفت كه چين، شوروي سابق نيست. چين كه سياست توسعه طلبانه ندارد و مخالف مداخله در امورسايراحزاب كمونيست است، در صورت لزوم مي تواند همه كمونيستهاي جهان را تنها در يك جهت و آن هم مبارزه به اصطلاح نهائي بر ضدسرمايه داري آمريكا متحد كند وبه آنها بگويد كه بايد به قلبجبهه حمله برد تا پيروز شد وتا آمريكا پايدار است سرمايه داري غرب هم با همه بديهايش باقي خواهد بود. شوروي سابق در امور احزاب كمونيست مستقيما مداخله مي كرد، با هر كشور مخالف جداگانه در ستيز بود، در عين حال درصدد توسعه طلبي هم بود و به همين دلايل فرو پاشيد. چين داراي چنين سياستهائي نيست. بوش هفته گذشته در هنگ كنگ هم چنين مطالبي را گفته بود. تكانهاي هواپيما 24 نفر رامجروح كرد! توكيو - يك جمبوجت (بوئينگ ) 747 شركت هوائي استراليايي كانتاس كه ديروز با 240 مسافر از اين كشور به ژاپن مي رفت در حال پرواز دچار آنچنان تكانهاي شديدي شد كه 24 تن از مسافران آن بر اثر برخورد با صندليهايشان و سقف هواپيما مجروح شدند. سر مسافراني كه در رديفهاي عقب هواپيما نشسته بودند به سقف هواپيما برخورد بيمارستاني كرد كه اين عده در آن بستري هستند اعلام كرد بيشتر مجروحان دچار شكستگي استخوان سر و حتي صورت شده اند. يكي از مسافران هواپيما پس از فرود آمدن آن گفت: ما از جهنم به دنيا بازگشته ايم. من به پنج سال استراحت مطلق نياز دارم. ارتفاع هواپيما ناگهان هزاران متر كاهش يافت، درست مثل سقوط آزاد و... فرود اضطراري يك هواپيماي امارات . لارناكا - پريروز در آسمان مديترانه چراغ خطر حريق در يك هواپيماي مسافربر امارات به صدا درآمد و هواپيما مجبور شد در فرودگاه لارناكاي قبرس فرود اضطراري كند. اين هواپيما با 299 مسافر و خدمه 16 پرواز از دوبي عازم لندن بود كه چراغ خطر حريق آن روشن شد. يك زنداني مامور تحقيق درباره بي عدالتي در دستگاه عدالت شد! . بوستون - ساله 28بانوپاملاسمارت كه پنج سال پيش براي كشتن شوهرش يك آدمكش كرايه كرده بود واو و آدمكش كرايه اي اش اينك دوران حبس ابد خود را مي گذرانند از جانب يك بنياد پژوهش مسائل قضائي ماموريت يافت درباره بي عدالتي در دستگاه قضائي آمريكا بررسي و نتيجه كار خود را به آن بنياد گزارش كند. پاملا پيش از آنكه به زندان بيفتد دبير دبيرستانهاي ايالت ماساچوست آمريكا بود. پاملا گفته است با استفاده از تلفني كه در سلول زندان در اختيارش گذارده شده و نيز كامپيوترش كه به شبكه بزرگراههاي اطلاعات رساني متصل است. دست به اين تحقيق خواهد زد بنياد پژوهش مسائل قضائي كه يك موسسه علمي است گفته است: از اين نظرپاملا را مامور اين كار كرده و به عنوان پيش پرداخت يك ميليون دلار دراختيار او گذارده است كه وي در اين زمينه داراي تجربه شخصي است و تحصيلاتش نيز در زمينه روش تحقيق و علوم كتابخانه و اطلاعات رساني است.