Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750416-1084S1

Date of Document: 1996-07-06

دقت كنيد! آب و كودكان در هواي گرم تابستاني تن سپردن به آب لذتبخش است و به همين علت استخرها و رودخانه هاي اطراف شهرها مملو از جمعيتي است كه مي خواهند با شنا و آبتني با گرماي هوا مقابله كنند و در اين ميان اشتياق كودكان به آب و آببازي بيش از بزرگترها مي باشد و از هرفرصت و امكاني ولو اندك براي پرداختن به اين سرگرمي مفرح استفاده مي كنند كه در پاره اي ازمواقع براي سلامتي آنان خطرآفرين است. جويها و كانالهاي هدايت آبهاي سطحي، يكي از مكانهايي است كه كودكان را جذب خود مي كند بدون آنكه از مضرات آن آگاه باشند. ممكن است برخي دليل بياورند در برخي از مناطق شهري استخرها پاسخگوي نياز جمعيت نيست و رفتن به اطراف شهر نيز براي بسياري از خانواده ها پر زحمت است، اما اين دلايل در مقابل خطراتي كه بازي در مكانهاي نامناسب سلامتي كودكان را تهديد مي كند، منطقي به نظر نمي رسد. دقت كنيم به علاقه و اشتياق ونياز كودكان به آب و توجه آببازي، كنيم و شرايطي را فراهم سازيم تا به مكانهايي كه بهداشت آنها تضمين شده باشد، دسترسي داشته باشند مطمئنا به زحمتش مي ارزد.