Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750416-1060S1

Date of Document: 1996-07-06

براي مقابله با سرعت غيرمجاز و پرخاشگري در بزرگراهها پليس آلمان گواهينامه رانندگان عصباني را ضبط مي كند .واحد رسانه هاي خارجي همشهري: در آلمان، خودرو همواره نماد غايي موقعيت اجتماعي بوده است و به نوعي نشان دهنده موفقيت شخص در زندگي مي باشد. افزايش موارد عصبانيت رانندگان در خيابانها و جاده ها باعث نگراني مقامات شده است. از هر 10 راننده 3 نفر نسبت به آزار از سوي ديگر رانندگان ابراز ناراحتي مي كنند. به نظر مي رسد نوعي بيماري خشم جاده در اين كشور شايع شده اكنون باشد مجازات قانوني سختي براي اين موارد تعيين شده است. به گزارش تلويزيون حركت بي بي سي، در خط تندرو بزرگراههاي آلمان با صحنه هايي از اين دست همراه است: خودرويي به سرعت از پشت نزديك مي شود، با چراغ زدن خواهان باز شدن راه و گذشتن از خودروي جلو مي شود و سپس با سرعت هر چه تمامتر به مسير خود ادامه مي دهد. اكنون چنين كاري ممكن است باعث جريمه راننده خودرو پر سرعت به اندازه نصف دستمزد او شود. پليس آلمان توجه بيشتري به سوءرفتار و عصبانيت رانندگان در بزرگراهها خشم مي كند جاده در آلمان رو به فزوني است. جريمه هايي كه براي قانون شكني در بزرگراهها تعيين شده است، گاه به دلار 1500 مي رسد. با اين حال عصبانيت رانندگان گويي به صورت نوعي بيماري شايع در جاده ها وجود دارد. از هر 10 راننده 3 نفر مي گويند يك بار در سال يا بيشتر به هنگام رانندگي مورد آزار سايررانندگان قرار فشارهاي گرفته اند زندگي جديد قدرت تحمل رانندگان را در برابر رانندگان ديگري كه در برابر آنان قراردارند، كم كرده است. يك روانشناس كه مدتها روي اين پديده تحقيق كرده مي گويد است: ، چنانچه راننده روزي پر از مناقشه و مباحثه با رئيس يا همسر خود داشته باشد، اين عصبانيت با او به خودرو منتقل مي شود. نشستن در خودرو راننده ها را به نشان دادن رفتار پرخاشگرانه وا مي دارد. براساس مقررات راهنمايي ورانندگي آلمان بروز دو مورد پرخاشگري از سوي هر راننده اي كافي است تا به ضبط گواهي نامه رانندگي او بيانجامد.