Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750416-1047S1

Date of Document: 1996-07-06

گشتي در دنياي خبرها همه چيز در باره روسيه و انتخابات رياست جمهوري مسكو - انتخابات رياست جمهوري روسيه و نتايج آن زيرذره بين و تفسير همه رسانه هاي جهان است و صاحبنظران در باره آن اظهار نظر مي كنند: يلتسين رئيس جمهوري ميليون 38روسيه و 900 هزار و زيوگانف (نامزد كمونيستها ) ميليون 29 وهزار 400 راي آوردند /3ميليون 5و تن از ميليون راي دهنده 73 هم در اوراق عدم آراء رضايت خود را از هردو نامزد اعلام اين داشتند اختيار اظهارنظر، قانونا به راي دهندگان روس داده شده است كه مي توانند به جاي نوشتن نام نامزد، نظر خود را بيان دارند. آراء اضافي يلتسين را هواداران لبد ژنرال 46 ساله كه يلتسين وي را بلافاصله پس از خاتمه دور اول انتخابات، مسئول امنيت روسيه كرد به صندوقها ريخته اند. لبد در دور اول 11 ميليون راي آورده نتيجه بود انتخابات نشان داد كه جامعه روسيه به دو دسته تقسيم شده است و اگر يلتسين لبد را برنجاند و برنامه هاي او را اجرا نكند، در آنجا سه دسته مختلف العقيده خواهد بود. حزب كمونيست كه يلتسين از رهبران آن بود پنج سال پيش توسط وي منحل شد و 3 سال بعد با راي دادگاه آغاز بكار كرد و موفق شد 41 درصد آراء را بدست آورد. غرب تا 50 سال پس از جنگ دوم فرياد مي كشيد كه كمونيستها در روسيه بيش از پنج درصد، هوادار ندارند و اينها هم مقامات دولتي و اعضاي خانواده آنها هستند. يلتسين كه رئيس جمهوري فدراسيون روسيه بود چهار سال پيش شوروي را منحل كرد تاآقابالاسر نداشته باشد و در اين راستا (انحلال حزب كمونيست، و شوروي، برقراري نظام سرمايه داري، تضعيف ارتش، انهدام پاره اي از سلاحهاي استراتژيك اين كشور، خارج ساختن نيروهاي شوروي از اروپاي مركزي و ايجاد يك طبقه كوچك فوق ثروتمند در روسيه ) به غرب كمك باورنكردني كرده است. از همين رو بلافاصله سيل تلگرامهاي تبريك از كره جنوبي، ژاپن، آمريكا و اتحاديه اروپا به مسكو سرازير شد. با پيروزشدن يلتسين، بيش از هركس ديگر، كلينتون و كهل نفس هاي راحتي اگر كشيدند يلتسين پيروز نمي شد، شكست كلينتون در انتخابات آبان امسال قطعي بود. طبق تفسيررسانه ها، افزايش محبوبيت يلتسين كه در ماه فوريه شش درصد بود /53 7به درصد ظرف چهار ماه نشان مي دهد كه دمكراسي روسيه، كه قرنها زير استبداد تزارها و هفت دهه زير ديكتاتوري، اصطلاحا پرولتاريا، اداره مي شد هنوز به بلوغ كامل نرسيده است. افزايش سريع راي دهندگان به يلتسين را بايد به حساب حمايت صددرصد و انحصاري رسانه هاي روسيه، توصيه هاي كارشناسان انتخاباتي غرب كه در اين زمينه مهارت و تجربه چند قرنه دارند و نيز تشويق مردم توسط شركتهاي خصوصي به رفتن به حوزه هاي راي با دريافت هديه مادي و بليتهاي بخت آزمايي رايگان گذارد - چيزي كه رقباي او فاقد آن بودند. يلتسين كه 45 سال از عمر خود را در عضويت و رهبري حزب كمونيست گذرانيده بود در جريان مبارزات انتخاباتي، نهايت تبليغ را بر ضد كمونيسم و كمونيستها كرد. مفسران رسانه هاي غرب مي گويندكه در قضاوت، درباره اوضاع روسيه بايد احتياط كرد زيرادمكراسي در وجود يك نفر آن هم يك مرد 65 ساله بيمار قلبي خلاصه نمي شود. بايد تحولات بعدي كرملين و حركت پس از اين يلتسين، و مخصوصا وضعيت لبد و مبارزات و تلاشهاي كمونيستها را كه 30 ميليون راي دهنده را پشت سر خود دارندمشاهده كرد. يلتسين نمي تواندمانند گذشته حركت كند بايد به تجديد حيات روسيه به عنوان يك ابرقدرت اقدام كند وگرنه حاميان او به 35 درصد كاهش خواهند يافت. او ناچار است حرفهاي زيوگانف رهبر حزب كمونيست را كه رهبر فراكسيون كمونيستها در پارلمان است به دقت بشنود. زيوگانف كه تلويحا شكست خود را پذيرفته است و اعلام قطعي آن را موكول به دست شمارش آراء ماخوذه در 93 هزار و 939 صندوق كرده است مي گويد: كمونيسم فرضيه اي است كه هيچكس نمي تواند آنرا از ميان ببرد. پيروزي و شكست اين عقيده ارتباط به تامين برابري و رفاه مردم دارد. آراء ما مردم، را تشويق مي كند كه سازمان دهي و تلاش بيشتري كنيم و رسانه هاي بيشتري به راه اندازيم. ما فعلا نقش حزب مخالف را - اگرچه حزب حاكم يكپارچه اي وجود ندارد - بازي مي كنيم. راي دادن، دليل وجود حزب نيست، يلتسين حزبي از آن خود ندارد، بنابراين ما حزب اول روسيه هستيم. در اين ميان لبد كه به عنوان خون جديدي در رگهاي كرملين شناخته شده است و در انتخابات چهار سال بعد در برابر زيوگانف قرار خواهدگرفت مي گويد: در انتخابات اخير هيچكس موفق نشد; مردم تقسيم شده اند، بنابراين بايد وحدت ملي برقرار شود و آنچه را كه روسها مي طلبند و آرزو دارند، به آنها داده شود. آنها اين همه خارجي را كه من بيشتر شان را جاسوس مي خوانم در كشورشان نمي پذيرند. به عقيده همين انتخابات مفسران، بعدي كه يلتسين درآن شركت نخواهد داشت، مبارزه ميان ناسيوناليستها و كمونيستها خواهد بود. چهار سال آينده، براي كرملين، درگيري با نوعي حالت سياسي است كه در دو قرن گذشته وجود داشت. در آسياي مركزي، روسيه با چين و آمريكا (جانشين انگليس ) درگير است. رهبران آسياي مركزي كه كمونيستهاي سابق هستند، از نظر عقيدتي و نژادي تمايل بيشتري به همكاري با چين دارند كه رئيس جمهوري آن اينك در قزاقستان است. درگيري كرملين در قفقاز نيز حالتي شبيه قرنهاي هيجدهم و نوزدهم را خواهد داشت. در اروپا، بايد در برابر توسعه ناتو بايستد و در امور داخلي درگيري آن با پارلمان خواهد بود كه نمي خواهد خصوصي سازي بيشتري بعمل آيد و بنابراين احتمال انحلال پارلمان، رفراندومهاي متعدد و حتي تجديد انتخابات رياست جمهوري روسيه در سالهاي بعد بعيد بنظر نمي رسد. درمان زخم با استفاده اززردچوبه دهلي نو - دولت هند از دولت آمريكا خواست كه از دو تيم پژوهشگر پزشكي اين كشور بخواهد كه زردچوبه را از لحاظ درمان زخم بررسي كنند و اگر نتيجه مطلوب بود، اين عمل كه هزاران سال در هند مرسوم است در آمريكا نيز معمول شود. دولت آمريكا با اين درخواست موافقت كرده است و دانشگاه مي سي سي پي اينك سرگرم تجربه درمان زخم با پاشيدن پودر زردچوبه به روي آن است. زردچوبه خواص داروئي متعدد دارد كه دولت هند همين يك مورد آنرا از آمريكا خواسته است. شهرت زردچوبه و ساير ادويه هندي بود كه بهانه مسافرتهاي دريائي به هند و كشف راههاي دريائي آن توسط غربيها شد. آلماني 111 ساله درگذشت. مونستر - بانوكاروليناكروگر سالخورده ترين ديروز آلماني، در صدويازده سالگي بر اثرحمله قلبي وي درگذشت قبلا دچار ذات الريه شده بود و عوارض ذات الريه باعث حمله قلبي او شد. بانو كارولينا 62 سال پيش بيوه شده بود. طول عمر در خانواده كارولينا ارثي است پدرش 100 سال و پدر بزرگش 103 سال عمر كرده بودند. با وجود اين، وي راز طول عمرش را به دور نگهداشتن خود از غم و اندوه و صرف غذاي خوب خانگي مي دانست. كارولينا از صرف غذا در رستوران اجتناب مي كرد. وي در 17 فوريه 1885 به دنيا آمده بود. ممنوعيت كامل آزبست درفرانسه پاريس - رويتر: در پي تاكيد پزشكان و دانشمندان فرانسوي كه امسال دست كم دو هزار فرانسوي كه باآزبست Asbestos سروكار دارند و به آن دست مي زنند خواهند مرد، دولت فرانسه ديروز اعلام كرد كه اين ماده عايق كاري و صنعتي را ازاول ژانويه 1997 در آن كشورغيرقانوني اعلام خواهد كرد. اين ممنوعيت شامل توليد، واردات و مصرف آزبست خواهد بود. قبلا بسياري از كشورها ازجمله آمريكا مصرف و تماس بااين ماده را كه به اظهار پزشكان سرطان زا است ممنوع كرده اند.