Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750416-1046S1

Date of Document: 1996-07-06

گزارش قرن - 1900 2000 پادگان روسي مدافع پورت آرتور تسليم شد 1905 2 ژانويه نيروهاي روسيه درپورت آرتوركه پس از حمله ژاپني ها به اين بندر، از مدتها پيش در محاصره كامل قرار گرفته بودند، سرانجام چاره اي جز تسليم نيافتند. ژنرال آناتولي استوسل فرمانده پادگان هنگامي روسي، تصميم به تسليم بي قيد وشرط قواي خود گرفت كه اميددريافت هرگونه كمكي را ازحكومت مركزي روسيه از دست داد. به فرمان تزار، ناوگان عظيم روسيه در درياي بالتيك براي جنگ با ژاپني ها عازم خاور دور است، اما اين سفر طولاني است و نوعي نوشداروي پس از مرگ خواهد بود. مدافعان روسي پورت آرتور جمعاهزار 45 نفر بودند كه در جنگ با ژاپني ها در ماههاي اخير 7 هزار و 700 كشته پانزده هزار زخمي برجاي نهادند. پس ازتسليم روسها و تصرف ژاپني ها بندر، مقادير هنگفتي اسلحه و مهمات و سازوبرگ جنگي به دست آوردند. ژنرال استوسل آزاد گذاشته شد تا پورت آرتور را ترك اما كند، سرنوشت غم انگيزي درانتظار اوست، زيرا در روسيه محاكمه نظامي خواهد شد و اگراعدام نشود، ده سال زندان براي او قطعي است. زيرنويس عكس: تسليم روسها به نيروهاي ژاپني در پرت آرتور يكشنبه سرخ در سن پترزبورگ 22 ژانويه 1905 در سن پترزبورگ تظاهرات آرام 30 هزار كارگر به رهبري گئورگي گاپون كه از تزارروسيه تقاضاي اصلاحات اساسي دركشور داشتند به خاك و خون كشيده شد. جمعيت تظاهركننده كه به سوي كاخ زمستاني تزار در حركت بود، در شعارهاي خود لزوم بهبود وضع رقت بار روستائيان و كارگران، تشكيل مجمع قانون گذاري از نمايندگان مردم، رفع مشكلات مطبوعات و آزادي فعاليتهاي مذهبي را تقاضا داشتند. مقامات حكومتي ابتدا كوشيدند با وعده و وعيد تظاهركنندگان را از پيشروي به سوي كاخ سلطنتي منصرف كنند، اما جمعيت قانع نشد و تظاهرات ادامه در يافت اين گيرودار گلوله اي شليك شد و جمعيت را به هيجان آورد و خشونتي بي سابقه ميان تظاهركنندگان و پليس آغاز افراد شد يك واحد سراپا مسلح به فرماندهي گراندوك سرژ عموي تزار، ناگهان وارد معركه شدند و به سوي تظاهركنندگان خشمگين آتش گشودند. بيش از هزار نفرقرباني اين رويداد مفسران شدند سياسي تظاهرات خونبار سن پترزبورگ رايكشنبه سرخ ناميده اند و عقيده دارند كه اين فاجعه و شدت عمل حكومت در برابر تظاهرات آرام اصلاح طلبانه كارگران، علاقه و احترام مردم كوچه و بازار را به تزار كه هنوز كم وبيش وجود داشت متزلزل كرد و اميد به اصلاحات اجتماعي را در كشور از ميان برد. مقامات حكومتي گناه اين كشتار را به گردن معركه داران تظاهرات انداختند ودر بيانيه اي اعلام كردند در اين ماجرا بويژه گئوركي گاپون (كشيش آشوبگر ) نقش اساسي داشته و با سخنان تحريك آميز، مردم را به تمرد از هشدار پليس و هجوم به كاخ تزار و مقابله با گارد نگهبانان برانگيخته است. در نتيجه آنها نيز براي دفاع از خود به اسلحه متوسل شده اند. كشيش گاپون كه تحت پيگرد پليس است در خفا زندگي مي كند و گفته شده است از روسيه گريخته است. كنگره گياهخواران اول ژانويه 1905 كنگره اي از گياهخواران وهواداران طبيعت دراسكونادر بلژيك تشكيل شده واساسنامه اي در 45 ماده براي تاسيس انجمني در يك مركز دائمي با شعبه هائي در سراسر جهان به تصويب رسانده است. نخستين سياهپوست بلندپايه درآمريكا 1905 7 ژانويه تئودور روزولت، رئيس جمهوري دوباره برگزيده شده سياستمداري آمريكا، لجوج و يكدنده است. او تاكنون سه بار يك شخصيت سياهپوست را براي سمت مديريت گمرك در ايالت كاروليناي جنوبي به مجلس سنا معرفي كرده و هرسه بار با راي منفي سناتورها روبه رو شده است. اما روزولت كسي نيست كه عقبنشيني كند. او به تازگي بااشاره به اين كه مخالفت سناتورها در دوره قانون گذاري قبلي براساس پيشداوريهاي مضحك و غيرقابل قبول بارديگر قرارداشت، معرفي نامه آن سياهپوست را براي همان سمت به سنا فرستاد و اين بارانتخاب وي به تصويب رسيد. بدين سان، آقاي گرن نخستين سياهپوستي است كه در آمريكا بر يك مقام بالا و مهم دولتي تكيه مي زند. زلزله در پارلمان و دولت فرانسه ژانويه 1905 بحران سياسي در فرانسه همچون زلزله اي پارلمان و دولت را تكان داد و در ستيغ قدرت، شماري از بلندپايگان را جابه جا كرد. موج دگرگونيها با تغيير رئيس پارلمان از راه رسيد وپل دومر با 265 راي جانشين هانري بريسون رئيس پيشين شد كه فقط 25 راي از او كمتر داشت. رئيس تازه از مدتي پيش سياستهاي دولت را زير شلاق انتقاد گرفته بود و بتدريج بر هواداران خويش افزوده بود. با پيروزي او در دستيابي به رهبري اميل پارلمان، كمبنخست وزير كه اكثريت پارلماني حامي كابينه خود را متزلزل ديد، چاره اي جز استعفا نيافت. وي كه به جناح راديكال سوسياليستهاي تندرو وابسته بود، در مدت حكومتش سياست قاطعي در پيش گرفت، بي آنكه بتواند به برنامه هاي اصلاحي و وعده هاي طلائي خود جامه عمل بپوشاند. موريس روويه كه قبلا وزيرتجارت و مدتي وزير دارايي بود، مامور تشكيل دولت جديدشده است. جناحهاي معتدل وراديكال هردو از او حمايت مي كنند. سفر از پاريس تا خاور فقط دور در 21 روز اول ژانويه 1905 با راه اندازي راه آهن سرتاسري سيبري، اكنون اين امكان فراهم شده است كه مسافران اروپايي مسافت طولاني اروپا - خاور دوررا حداكثر در سه هفته بپيمايند. قبلا چنين سفري ماهها به درازا مي كشيد و در طول مسير با مخاطراتي همراه بود. راه آهن دولتي روسيه و يك كمپاني راه آهن بين المللي اكنون دو نوع قطار لوكس براي مسافرت از پاريس تا ولاديوستك در انتهاي شرقي سيبري عرضه مي كنند. اين قطارها مجهز به امكانات رفاهي و نيمكتهاي تختخوابشو و رستوران هستند، اما فقط در قطار بين المللي غذاهاي مورد پسند خارجيان عرضه مي شود و در قطارهاي دولتي غذا باب طبع روسها يا مليتهاي ديگر امپراتوري است. زيرنويس عكس: ايستگاه اوب بر روي راه آهن سراسري سيبري پاريس: بودجه غذايي مردم اول ژانويه 1905 در حالي كه در گوشه و كنارپاريس، رستورانهاي مجلل باقيمتهاي سرسام آور سفره هاي رنگين براي مشتريان ثروتمند خود مي گسترانند، تعدادي رستورانها در قطب مخالف، شعاربهترين غذا با كمترين بها را محور تبليغات خود براي جلب مشتري قرار صرف داده اند يك غذاي شكم سيركن گوشتي در هريك از فروشگاهها و كافه هاي ارزان فقط ده سانتيم (يك دهم فرانك ) است. در مقابل در رستورانهاي لوكس براي هروعده غذا با مخلفات وتشريفات عريض و طويل، بيش از صد برابر و گاه حتي يكهزاربرابر بايد پرداخت.