Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750416-1030S1

Date of Document: 1996-07-06

عيب خود را بزرگ نكنيد! اين طرز تلقي كه اگر موهاي من مجعد نبود، اگر بيني من اين نبود و اگر... تمام مشكلات من حل مي شد در بين بعضي از جوانان رايج است به ياد داشته باشيد عيوب جسمي و ظاهري شما احتمالا به اندازه اي كه براي شما قابل تشخيص است براي افراد ديگر نيست، سعي كنيد اين عيوب را بزرگ نكنيد اگر مي توانيد چيزهايي را كه دوست نداريد تغيير دهيد، مثلااگر به شما گفته اند با توجه به سن و قد خود چاق هستيد، با يك رژيم عاقلانه و انجام حركات مناسب وزن خود را كم كنيد ما نمي خواهيم بگوييم ظاهراهميتي ندارد اما دلايلي كه نشاندهنده اهميت ظاهر است ممكن است براي افراد مختلف بقدري متفاوت باشد كه تعجب شما را برانگيزد. ظاهر شما مهم است اما براي اين مسئله بيش از حد لازم ارزش قائل نشويد كه باعث شود شما ودرونتان را نديده ظاهر بگيريد و باطن يك مجموعه واحديعني شما را بوجود مي آورند. آيا تا به حال اتفاق افتاده زماني كه مي خواهيد جاي مهمي برويد و بايد ظاهري مرتب داشته باشيد مسائلي پيش بيايد كه باعث نگراني شما ؟ شود مثل يك سرماخوردگي يا گرفتگي عضله پا، كه سبب شود چشمان و بيني شما قرمز شود و يا راه رفتن شما سخت تر به نظر؟ برسد راستي چرا داشتن ظاهر خوببراي ما اينقدر مهم است. مي دانيم احساسي در درون ما هست كه ما را به اين فكر وادارمي كند. اما هم شما وهم مامي دانيم كه اگر از ظاهر خودمتنفر باشيد نمي توانيد باطن خود را هم دوست داشته باشيد بنابراين اجازه بدهيد راجع به اين مسئله كه ظاهر اهميت ندارد بحث نكنيم. ظاهر اهميت دارد اما نه به اندازه اي كه شما فكر مي كنيد و قاعدتا نه به طريقي كه شما فكر مي كنيد. طرز تلقي (برخورد ) شما نسبت به معايب: اين طرز تفكر كه اگر موهاي من مجعد نبود، اگر بيني من اين شكل نبود و اگر... تمام مشكلات من حل مي شد در بين جوانان بسيار رايج است. ممكن است شما آگاهانه نسبت به اين مسائل فكر كنيد وليكن در درون شما و در ضمير ناخودآگاه شما اين فكر هميشه شما را آزار دهد. باور نمي كنيد. عيوب فيزيكي به ندرت دليل مسائل و مشكلات ما در زندگي مي شوند اما طرز برخورد شما نسبت به آنها مي تواند مشكل آفرين باشد. احتمالا اگر عيب شما برطرف نشود، خودآگاهي و شرمساري شما از بين نخواهد رفت (اگر شما مثل همه ما باشيد سعي خواهيد كرد كه چيز ديگري را براي سرزنش كردن پيدا كنيد ) شايد باور نكنيد اگر موهاي من اين شكلي نبود و يا اگر.. چطور مي توانيد طرز برخورد خود را نسبت به عيوب فيزيكي تغيير بدهيد. اولين درس اين است: به ياد داشته باشيد كه عيوب شما احتمالا به اندازه اي كه براي شما قابل تشخيص است براي افراد ديگر نيست. سعي كنيد كه اين عيوب را بزرگ نكنيد. ديگران به اندازه اي درگير مسائل خود هستند كه نمي توانند توجه زيادي به عيوب شما داشته باشند. دومين درس اين است: اگرمي توانيد چيزهايي را كه دوست نداريد تغيير بدهيد، حتما اينكار را بكنيد. بطور مثال اگر دكتر به شما گفت كه با توجه به سن و قد خود چاق هستيد با رعايت يك رژيم عاقلانه و انجام حركات مناسب ورزشي وزن خود را كم كنيد. اين مسئله ممكن است زمان زيادي نياز داشته باشد اما شما تلاش خود رابكنيد و اندام خود را به حالت مناسب برگردانيد. شما نه تنهابه نتيجه كوشش خود علاقمندمي شويد بلكه احساس وفاي به عهدخواهيد اگر كرد نمي توانيد چيزي را كه دوست نداريد عوض آنرا كنيد، به همان نحو كه هست بپذيريد. يك رژيم و تمرينات ورزشي مناسب و خواب به موقع بسيار مهم وقتي هستند كه ما احساس خوبي داشته باشيم اين احساس جلوه خاصي به ظاهر ما مي بخشد. تميز و مرتب بودن نيز بسيار مهم است. كسي كه ظاهر نامرتب دارد نمي تواند جذاب باشد. راجع به حالت چهره خود چه فكر مي كنيد: آيا هميشه لبخندي بر لب داريد و بشاش بنظر مي رسيد و يا اينكه هميشه اخمو و گرفته بنظر مي رسيد. اين نظريه بارها قبلا گفته شده و واقعيت يك دارد لبخند و طرز برخورد مثبت، زيبايي ظاهر را افزون مي كند. به خوبي ها فكر كنيد: چه مي شوداگر شما به اين شكل به جاي؟ نبوديد دقيق شدن به مسائلي كه علاقه نداريد، به مسائل خوبي كه وجود دارند نگاه كنيد. تلاش كنيد كه از توانايي هاي موجوداستفاده كنيد. اتفاقا افراد به نقاط قوت يك فرد بيش از نقاط ضعف او توجه دارند. اجازه ندهيد كه عيوب واقعي يا تخيلي شما سد راه پيشرفت شما بشود. چه كسي را تحسين؟ مي كنيد تصور بر اين است شما او را بخاطر ظاهرش انتخاب نكرديد بلكه به دليل ساير محسناتي كه بعنوان يك انسان مهم در او يافته ايدمورد تحسين شما قرار آيا گرفته هرگز فكر كرده ايد كه چقدربخود سخت مي گيريد. رسانه هابطور مداوم از توانايي و زيبايي سخن مي گويند و تنها افراد تواناوزيبا بر صحنه ظاهر مي شوند. وقت و پول زيادي صرف آراستن ستارگان مي شود. به اطراف خود نگاه كنيد در دنياي واقعي چه كساني مثل ستارگان تلويزيون و سينما بنظر مي رسند. بيشتر مردم ظاهر كاملا عادي دارند. در درون زيبايي ظاهر شما؟ چيست چه مي شد اگر شما مانند يكي از آن افراد خوش شانس بطور طبيعي زيبا؟ بوديد يكي از دوستان من از آن دسته افراد است; در طول مدتي كه من بخاطر ظاهرم عزا گرفته بودم، او توجه همه را جلب مي كرد و هميشه چنين شرايطي را داشت. اما آيا مي دانيد كه چرا همه كس او را واقعا دوست؟ داشت صرفا به اين دليل كه او هميشه خونگرم و دوست داشتني بود و نسبت به ديگران توجه داشت و اگر شما فقط به ظاهر خود توجه كنيد و فرصت آن را نيابيد كه به ديگران توجه كنيد، خود را شكست داده ايد (بخود ظلم كرده ايد ).ظاهر شما مهم نيست مي بايست در پس آن ظاهر زيبا چيز ديگري هم باشد. به خود فكر كنيد. آيا درصدد كسب صفات ويژه و خصوصيات مناسب؟ هستيد آيا فكر خود را هم به اندازه جسم خود پرورش مي دهيد. در دوران نوجواني شما جسمي را كه در تمام زندگي با آن بايد زندگي كنيد بوجود نمي آوريد بلكه پايه و اساس ارزش ها و صفات مخصوصي را بوجود مي آوريد كه در تمام زندگي با شما همراه خواهد بود. اكنون زماني است كه شما براي آينده خود برنامه ريزي كنيد. اكنون زماني است كه شما قادر خواهيد بود بيشترين يادگيري ها را داشته باشيد. شما مي توانيد پاي سست خود را مداوا كنيد. مي توانيد موهاي آشفته خود را مرتب كنيد و مي توانيد بيارائيد بسياري از عيوب فيزيكي خود را بپوشانيد اما نمي توانيد شخصيت ضعيف فكر كوتاه خود را بپوشانيد. نتيجه گيري نهايي: ظاهر مهم است اما خصوصيات ويژه و صفات شخصي و ذكاوت مهم تر است. نتيجه گيري نهايي اين است، اين ظاهر، هوش و صفات شخصي شما است كه شما را از ديگران متمايز مي سازد. ظاهر شما و روش و رفتار شما تواما موثرند. ظاهر شما نشان دهنده نظر شما نسبت به خودتان است. اهميت ندارد كه شما فكر كنيد ممكن است چه عيوبي را داشته باشيد، اگر با توانايي هايي كه داريد بيشترين تلاش را بكنيد و به خوداحترام بگذاريد، خوب جلوه خواهيد كرد چه باطني و چه ظاهري. ترجمه: معصومه پيروزبخت منبع Youth