Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750414-996S1

Date of Document: 1996-07-04

مردم در گفت وگو با همشهري نظر دادند سرعت غيرمجاز و تخلفات رانندگي . سرويس شهري: ايجاد بزرگراهها و شبكه هاي جديد ارتباطي در شهر تهران در خلال 6 سال اخير از يك سو باعث روان شدن ترافيك كاهش آلودگي هوا و صرفه جويي در وقت مردم شده است و از سوي ديگر، رانندگان بي مسئوليت با سرعت غيرمجاز و با سوءاستفاده از امكانات تازه اي كه براي رفت و آمد سريع مهيا شده در بزرگراهها و خيابان هاي اصلي شهر تهران خطر مي آفرينند. عده اي از شهروندان ساكن تهران در گفت وگو با خبرنگار ما نظرات و پيشنهادات خود را درباره اين قبيل رانندگان و ضرورت برخورد قانوني با آنان يادآور حادثه شده اند غم انگيز رانندگي كه اخيرا در شهرك قدس رخ داد، انگيزه اصلي اين گفتگو مي باشد. حسين سليمي مي گويد: عده اي از رانندگان خودروهاي جديد كه شتاب بيشتري دارند وقتي پشت فرمان اتومبيل خود نشستند، به چيزي غير از سرعت فكر نمي كنند. حركات شتابآلود، ويراژ دادن هاي مكرر و مارپيچي آنان همه روزه در معرض ديدگان مضطرب مردم قرار دارد. اين قبيل سهل انگاري ها مي تواند به حوادث تاسف آوري نظير آنچه در شهرك قدس رخ داد منجر شود. به نظر من هر راننده اي وقتي اتومبيل خود را مي راند در واقع شخصيت خود را در معرض ديد و داوري مردم قرار مي دهد. كساني كه با سرعت غيرمجاز مي رانند و با سبقت هاي غيرمجاز و خطرناك جان خود و ديگران را به خطر مي اندازند در واقع نمايش زشتي از شخصيت خويشتن را در معرض نگاه و قضاوت مردم قرار مي دهند. انسيه مختاري مي گويد: زندگي شهرنشيني مقررات وملزوماتي دارد كه همگان بايد آن را مراعات كنند، درغيراين صورت زندگي به كام همه تلخ مي شود. رانندگان خودروها هم فارغ از غرور كاذب و عشق به سرعت، حقوق همنوعان خود را مراعات كنند. متاسفانه در ميان انواع حوادث رانندگي كه در دو سال گذشته در گوشه و كنار شهر شاهد رخ دادن آنها بوده ايم، درصد بالايي مربوط به خودروهاي جديد و رانندگاني است كه بدون احساس مسئوليت پشت فرمان آنها حادثه به وجود آورده اند. وي مي افزايد: ماموران بايد در اين مورد اقدامات لازم را به عمل بياورند و با كساني كه با سرعت غيرمجاز، حركات غيرعادي نظير سبقت هاي بي جا و غيره... سلامتي مردم را به خطر مي اندازند برخورد قانوني كنند. عباسعلي هاديان مي گويد: من و همكارانم در نزديكي يكي از ميدان هاي اصلي و معروف تهران كه به بزرگراه مدرس متصل مي باشد، اغلبشاهد حادثه آفريني رانندگان ماجراجوي خودروها به ويژه خودروهاي جديد مي باشيم و متاسفانه كمتر ديده شده كه راننده اي به خاطر سرعت غيرمجاز يا سبقت غيرمجاز مورد برخورد قانوني قرار بگيرد. در ميان اين افراد جوانان بيشترين درصد را تشكيل مي دهند. علاوه بر خانواده ها، ماموران و ضابطين قانون نيز با حربه قانوني بايد جلوي اين تخلفات را بگيرند تا خيابان هاي شهر مكاني براي رفت و آمدهاي آرام باشد و زندگي و سلامتي مردم به خصوص كودكان به خطر نيفتد.