Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750414-970S1

Date of Document: 1996-07-04

گشتي در دنياي خبرها تاسيس خبرگزاري تازه در كانادا تورنتو - شركت رسانه اي ساوت هام كه 18 روزنامه وچندين هفته نامه و مجله را درشهرهاي مختلف كانادا منتشرمي كند تصميم گرفته است از پايان سال 1996 (شش ماه ديگر ) خريد خبر تفسير و فيچر از خبرگزاري كانادا را قطع كند. به اين ترتيب اين خبرگزاري غيردولتي سالانه شش ميليون دلار از دست خواهد داد. خبرگزاري كانادا داراي 350 خبرنگار نويسنده و عكاس تمام وقت در كانادا آمريكا انگليس و... است. عده خبرنگاران نيمه وقت و نيز كارگزاران آن به صدها تن بالغ مي شود و با خبرگزاريهاي ديگرقرارداد مبادله خبر دارد. شركت ساوت هام تصميم گرفته است كه خود، يك خبرگزاري بين المللي داير كند و به ساير نشريات و راديو - تلويزيونها و مديران سازمان هاي دولتي و غير دولتي خبر و تفسير بفروشد. مدير شركت ساوت هام اشاره كرده است كه روزنامه ها در عصر بزرگراههاي اطلاعات رساني نياز به فيچر و تحليل و گزارشهاي مفصل و عكس جالب، بيش ازخبر مطلق دارند و خبرگزاري كانادا علي رغم گوشزدهاي متعدد، حاضر نشده است واقعيتهاي امروز ونيازروزنامه ها رادرك كند و ما رامجبور كرده است كه خودمان يك خبرگزاري بوجود درآمد آوريم سالانه خبرگزاري كانادا 34 ميليون دلار است. داور قضائي در دادگاههاي نيويورك طلاق - به بي گزارش سي. اس، سپردن حل مساله طلاق از طرف قاضي دادگاه به يك داورقضائي نتيجه مطلوب داشته است. اين رويه به اقتباس ازاروپا، در چندين ايالت آمريكا به اجرا درآمده است. هدف، حل مسئله طلاق در مدتي كوتاه و در خارج از چارچوب دادگاه است. داوران قضائي از ميان قضات بدون دادگاه (كرسي قضائي - Bench) و يا قانوندانان همتراز آنها و همچنين وكيلان قضائي معمر و متاهل انتخاب مي شوند. دفتر دادگاه، پس از دريافت دادخواست، از طرفين مي خواهد كه با موافقت كامل و غير مشروط هر دو طرف، از ميان فهرست داوران قضائي به هزينه خود يكي را انتخاب كنند. پس از اينكه تعيين داور قضائي براي زن و شوهر به تصويب قاضي دادگاه برسد، اين داور ضمن بررسي مساله از نزديك، نظر خود را كه براساس حفظ منافع طرفين دعوي و با رعايت قوانين و مرسومات تنظيم مي شود به قاضي دادگاه اعلام مي كند. اگر داور نظر خود راقطعي اعلام كند كه دادرسي پايان يافته تلقي مي شود و قاضي دادگاه نظر داور قضائي را به عنوان حكم قطعي و غيرقابل تجديد نظر خود اعلام و به طرفين ابلاغ مي كند، ولي اگر داور قضائي از دادگاه بخواهد كه به اظهارات زن و شوهر قبل از صدورحكم گوش دهد، جلسه دادرسي تشكيل مي شود و قاضي دادگاه با توجه به نظر داور قضائي و اظهارات طرفين، حكم خويش را در پايان جلسه اعلام مي دارد كه قطعي و غير قابل تجديد نظر است. دفتر دادگاه به داور قضائي در يك زمان واحد دو پرونده ارجاع نخواهد كرد تا داور فرصت كافي داشته باشد و رسيدگي طولاني نگردد كه معمولا توليد درگيريهاي جانبي خواهد كرد. سي. اس بي تعيين داور قضائي (قاضي داور ) را در دادگاههاي مدني يك انقلاب قضائي خوانده است. خودكشي بي سابقه يك خانواده هندي . دهلي نو - پريشب يك زن و شوهر هندي به نام سوشماد آنيل بانسال كه در محله لپش دهلي نو سكونت داشتند، چون اختلافهاي خود را لاينحل تشخيص دادند نخست ساله 18پسر و ساله شان 13دختر را مسموم و با بستن دهان و بيني شان خفه كردند و آنگاه خود را از پنكه سقفي سالن خانه به دار كشيدند و به اين ترتيب هر چهارتن جان سپردند. اين زن و شوهر پيش از خودكشي، شرح اختلافهاي خود و علت خودكشي را در چهار صفحه نوشتند و امضاء كردند. سوءظن حسادت و جنايت. دهلي نو -عذرا بانو زن 36 ساله هندي كه نسبت به شوهر 26 ساله اش عابد حسين سوءظن داشت سرانجام پريشب از فرط حسادت او را كشت و ديروز با دستهاي خون آلود به دادگاه محل رفت و به قاضي گفت: سه سال پيش علي رغم توصيه بستگانم كه مي گفتند با مرد جوانتر از خودت ازدواج نكن، او پول تو را مي خواهد باعابد حسين ازدواج كردم. خيلي زود فهميدم كه بستگانم درست مي گفتند. او پول مرا او مي خواست هرروز چند بار مرا سرزنش مي كرد كه پيرم و همسن مادرش هستم. اخيرا نسبت به او سوءظن خيانت هم پيدا كردم، زيرا بيش از گذشته مرا تحقير مي كرد. اين سوءظن بتدريج به حسادت مبدل شد و ديشب آتش حسادت ناشي از تصور خيانت او وجودم را شعله ور ساخت و در صدد انتقام برآمدم. تعدادي قرص خوابآور در شير ريختم و به او دادم. به خواب عميقي فرو رفت و سپس با پارچه او را خفه كردم و با چاقو هم چند ضربه به او زدم و اينك آمده ام تا خودم را معرفي كنم. قاضي كه از شنيدن ماجرا حيرت كرده بود دستور بازداشت عذرا بانو را صادر كرد تا در باره قضيه رسيدگي شود. همينگوي 2 در يك روز مردند! . لوس آنجلس - مرگ اسرارآميزبانو مارگو همينگوي نوه همينگوي نويسنده بزرگ قرن بيستم از اين جهت كه درست درسالروز خودكشي پدربزرگش روي داده است از خبرهاي صفحه اول ديروز روزنامه ها در اروپا آمريكا، و بسياري از كشورهاي ديگر بود. جنازه پدربزرگ اوكه با شليك گلوله خودكشي كرده بود روز دوم ژوئيه 1961 به دست آمد و جسدمارگو هم روز دوم ژوئيه 1996 (پريروز ) درست 35 سال بعد از مرگ پدربزرگ او در آپارتمانش ديده شد. پدربزرگ و نوه هر دو در روزهاي آخر عمر دچار افسردگي شده بودند. مارگو يك هنرپيشه فيلم بود و شهرت فراوان داشت. مارگو شش سال پيش از خودكشي پدربزرگش در خانه كوهستاني او در ايالت آيداهو، همانجايي كه همينگوي خود را كشت به دنيا آمده بود و مورد علاقه ويژه او بود. مهمترين فيلم اوماتيك هنرمندي بود و زيبايي او توام با شهرت جهاني پدربزرگش پول فراواني به استوديوهاي هاليوود سرازير كرد. كساني كه او را در روزهاي قبل از مرگ ديده بودند گفته اند كه اشك مي ريخت و آرام نمي گرفت. وي قبلا هم گفته كه آدم بايد هنر و دانش ومهارتي داشته باشد كه بتواند آنرا راسا و بدون وابستگي به ديگران عرضه كند. اشاره مارگو به صاحبان استوديوهاي فيلمبرداري بود كه بدون دعوت و كمك آنها نمي توانست هنر خود را عرضه كند. پزشكي قانوني لوس آنجلس هنوز علت مرگ مارگو را اعلام نكرده است، ولي در آپارتمان ساحلي او چيز غيرعادي ديده نشده است.