Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750414-1012S1

Date of Document: 1996-07-04

پايگاههاي طرح سنجش سلامتي كودكان آماده ورود به دبستان مدرسه 30 ابتدايي در گانه 19مناطق آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان پايگاههاي طرح سنجش بينايي، شنوايي، هوش و معاينه هاي باليني دانش آموزان آماده ورود به دبستان تعيين شدند. اداره كل آموزش و پرورش شهرتهران اعلام كرد: در هريك ازمناطق 1 11 15 6 9 16يك 4 و دبستان - در منطقه 8 سه دبستان و در ديگر مناطق آموزشي شهر تهران 2 دبستان به اجراي طرح سنجش بينايي شنوايي، هوش و معاينه هاي باليني دانش آموزان آماده ورود به دبستان اختصاص يافته است.