Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750413-915S1

Date of Document: 1996-07-03

نظر يك كارشناس محيطزيست: بهار پرباران امسال باعث وفورخزندگان و نفوذ آنها به شهرهاشده است .سرويس شهري: درپي پيدا شدن شماري از خزندگان در محله هاي مختلف شهر تهران و سئوالات و شايعاتي كه پيرامون اين واقعه مطرح بود، يكي از كارشناسان محيطزيست در گفت وگو با همشهري خاطرنشان ساخت: بيشترين احتمال در اين زمينه وفور باران هاي بهاري در سال جاري كه در مقايسه با 40 سال اخير كم سابقه بوده و فراواني جمعيت در گونه هايي از خزندگان از جمله مار، مارمولك، لاك پشت و غيره مي تواند باشد. باران هاي بهار امسال از يك سو باعث غني شدن پوشش گياهي و از سوي ديگر موجب تشكيل بركه هاي آب موقت شد كه خود به ايجادچرخه اي از غذا در محيطزيست وافزايش گونه هاي جانوري كمك كرده است. وي افزود: شايعاتي از اين قبيل كه اين خزندگان براثر تغييرات ناشي از لايه هاي زمين، افزايش دماي زمين وغيره از زيستگاههاي خود دور شده باشند، هنوز نمي تواند پايه اي اساسي داشته باشد. به نظر اين كارشناس مردم در برخورد با گونه هاي جانوري كه براساس نظام خلقت به وجود آمده و هر كدام از آنها براي چرخه حيات در كره زمين ضروري مي باشند، بايد مراقبت هاي لازم را به كار گيرند و از كشتن اين حيوانات تا زماني كه خطري پيش نيامده خودداري كنند. شايان يادآوري است كه در دوماه گذشته تعدادي از گونه هاي كمياب مارمولك ( بزمجه ) كه باانواع كوچك موجود در بعضي محله هاي تهران متفاوت مي باشد، در شرق تهران ديده شد و تعدادي مار نيز به دفعات در مناطق مختلف تهران مشاهده گرديد. وجود اين حيوانات در محله هاي مسكوني، باعث شگفتي و حتي شايعات گوناگوني شده بود.