Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750413-907S1

Date of Document: 1996-07-03

سارق 18 آثار باستاني چين اعدام شدند . پكن - تن 18 در چين كه آثار باستاني دزديده بودند و يا به دزديدن آنها اقدام كرده بودند و در جستجوي طلا و مقبره هاي جواهرات، قديمي را شكافته بودند، اعدام شدند. چين اين قبيل آثار را هويت ملي مي داندو متجاوزان به آنها را خائن مي شمارد. اعدام شدگان طبق قانون حفاظت از ميراث فرهنگي اين اعدام شدند قبيل دزدان به منظورصدور اين اشيا به اروپا و آمريكا، آنها را سرقت مي كنند. يكي از اين دزدان فرماني كه مهر ملكه 1400 سال پيش چين پاي آن خورده است سرقت كرده بود.