Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750413-882S1

Date of Document: 1996-07-03

بارفروشان، اتحاديه بارفروشان، شهرداري و مردم تهران - كالبد شكافي يك اختلاف 1600 نفر ميليون 7يا؟ نفر تعدادي از اعضاي اتحاديه مي گويند حق با شهرداري است و حاضرند طبق قرارداد به تعهدات خود عمل كنند، اما... سراسر تاريخ عصر نوين جهان، به ويژه در كشورهايي كه اصطلاحا در زمره باشگاه در حال توسعه طبقه بندي شده اند، از كشاكش ميان دو عنصرنو و كهنه انباشته است. ( اين، البته جدا از بحث ميان سنت ومدرنيسم است كه برخي كهنه گرايان برآنند از طريق مغالطه آن را به جنگ ميان كهنه و نو تعبير كنند ). در اين كشاكش، طبيعي است كه عنصر تحول، بنا به ماهيت خويش و ضرورت عصر، خواهان به پيش بردن زندگي منطبق با تحولات روزگار است; اما عنصر ثبات، اين تحول را خوش نمي دارد. حكايت تغييرات شگرفي كه در 7 سال اخير در سيماي فيزيكي شهر تهران رخ داده و مقاومتهايي كه برآن مي شود، از همين دست است. نهاد شهرداري، در همه جاي جهان از جمله كشورهاي پيشرفته، داراي آنچنان مسئوليتها و اختيارات گسترده اي است كه بخش اصلي زندگي شهرنشينان را دربر مي گيرد و مستقيما به هدايت آن مي پردازد. اين مسئوليتها و اختيارات، به شهرداريها و به ويژه شهرداريهاي كلان شهرها ماهيتي نيرومند بخشيده است كه با تكيه بر آن، اين نهادها مي توانند زندگي فوق العاده بغرنج ميليونها انسان را در پيچيده ترين بافت انساني ممكن، با هزينه اي معقول و متناسب اداره كنند. در ايران، طي دهها سالي كه از پيدايي نهاد بلديه و سپس شهرداري مي گذرد، كمتراز اين اختيارات استفاده شده است، حال آنكه رشد روزافزون فيزيكي و جمعيتي شهر تهران، شرايط را به جايي رسانده است كه ذره اي درنگ براي دگرگوني در بنيادهاي اين ابرشهر جايز نيست كه حتي شمار دقيق جمعيت ساكن در آن را كسي نمي داند. و اما جنجال اخير برسر ميدان ميوه و تره بار جديد شهر تهران! هنگامي كه شرايط سياسي گروهي را برآن وامي دارد تا فرصت را براي تسويه (ياتصفيه ) حسابهاي گروهي و جناحي مناسب بشمارند، آنگاه كم نيستند روبهاني كه قلب شير را در سينه خود مي يابند و اگر نباشد اين هوشياري و سياستگذاري سنجيده در اتخاذ تصميمات و عملكرد بخشهاي ذيربط، قطعا آن روبه صفتان و بدخواهان از دامن زدن به چنين جنجالهائي از هيچ تلاش مخربي دريغ نخواهند كرد. كوچ روز دهم خردادماه 1374 براي ساكنان پيرامون ميدانهاي سنتي ميوه و تره بار تهران شامل ميدان شوش، ميدان قبله، ميدان طاهري، ميدان شفيعي بزرگ و ميدان شفيعي كوچك به ياد ماندني است. در اين روز، انتظار دهها ساله آنها براي انتقال اين ميدانها به خارج از محدوده مركزي شهر تهران به پايان رسيد. مردم اين مناطق با اجتماع درسركوچه ها و محله هاي اطراف اين انتقال را با شادماني نظاره مي كردند. پس از يك سال اين روزها يك سال از زمان انتقال ميدانهاي ميوه و تره بار تهران مي گذرد. اگر ازسرپل امامزاده معصوم (س ) به سمت ميدان رازي عبور كنيد، شاهد رفت و آمد روان خودروها هستيد. يك راننده وانت در پاسخ به اين پرسش كه آيا پارسال و در زمان داير بودن ميدان طاهري نيز از اين خيابان ( هلال احمر ) عبور مي كردي و آيا رفت و آمد خودروهابا آن زمان را مي تواني مقايسه؟ كني مي گويد: در زمان داير بودن اين ميدان ميوه و بار، از چهارراه عباسي كه مي گذشتيم، ترافيك سنگيني به واسطه ورود انواع خودروها به ميدان در اين خيابان ايجاد مي شد و اين درصورتي بود كه در خيابانهاي فرعي همين محدوده وضع بسيار كشنده بود، ولي در حال حاضر نسبت به آن زمان رفت و آمد در اين خيابان و خيابانهاي اطراف بسيار روان شده است. تعداد پرشماري از ساكنان اطراف ميدان طاهري و ميدان شوش پس از يك سال ازانتقال اين ميدان معتقدند كه زندگي در اين منطقه آسانتر شده است. چرا ساكت؟ هستيد سالن مبنا در محل نمايشگاه بين المللي تهران محل تجمع مديران يكي از نهادهاي انقلاب اسلامي است كه در گردهمايي سالانه اين نهاد شركت كردند. در فاصله اي كه به عنوان زمان استراحت براي كار سمينار درنظر گرفته اند به همراه ساير دوستان خبرنگار ايستاده ايم كه يكي از دوستان مرا به كناري كشيد و در حالي كه ملتهب بود گفت: چرا چيزي؟ نمي نويسيد چرا پاسخ؟ نمي دهيد مي پرسم چه بايد؟ بنويسيم پاسخ چه كسي را بايد؟ بدهيم بريده يكي از روزنامه هاي عصر را نشان مي دهد و مي گويد: آيا سخنان آقاي... دبير اتحاديه صنف بارفروشان را درخصوص ميدان مادر و ميدانهاي سنتي نخوانده اي و آيا او درست؟ مي گويد مي گويم: نظر خودت؟ چيست مي گويد: من كه باورم نمي شود. هر فرد ديگري هم كه كمي از ماجرا خبر دارد. باور نمي كند. چند روز بعد قرار براين مي شود كه درخصوص مجادله اتحاديه صنف بارفروشان وسازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي گزارشي تهيه كنم. كمي به عقب برگرديم ميدان در مفهوم عام خود به عنوان يك ارگانيسم زنده شهري با ساختار فضايي و عملكرد معين خود كه عبارت است از دريافت فرآورده هاي گوناگون (ميوه و تره بار ) از باغداران، كشاورزان، منابع صادراتي از يك سو و عرضه اين محصولات به خريداران كلي، جزيي و خرده فروشان از سوي ديگر و به حداقل رساندن ضايعات در اين فراشد، پيوسته از اركان اصلي شهرها محسوب شده و در روند تكامل فضايي و عملكردي خود به صورت مقوله پيچيده اي در اقتصاد شهري درآمده است. تهران به عنوان بزرگترين مادرشهر كشور، نقش تعيين كننده اي در سازماندهي، توزيع و مصرف ميوه و تره بار دارد. تامين و تدارك بار موردنياز مناطق بيستگانه تامين شهري، و تدارك ميوه و تره بار موردنياز واحدهاي صنعتي مستقر در شهرهاي اقماري روستاشهرها و روستاهاي اطراف تهران و توزيع ميوه و تره بار در سطح شهرهاي بزرگ و عملكرد كلان شهري تهران حوزه عملكرد ميدان ميوه و بار تهران است. در ميدانهاي سنتي تهران ميليون 4سالانه تن ميوه و تره بار از طرق مختلف توزيع مي شود. نبود هيچ تناسب منطقي بين تواناييهاي بالقوه فضايي بين ميدانهاي سنتي تهران با حجم معاملات روزانه هزار 13معادل تن و موقعيت استقرار اين ميدانها در شلوغترين و پررفت و آمدترين و قديمي ترين بافتهاي شهر موجب ناهنجاريهاي گوناگوني برفضاهاي پيرامون اين ميدانها شده بود. اختلال در زمينه بهداشت، اختلال در ترافيك منطقه، اختلال در سيستم دفع آبهاي سطحي، اختلال در نظام دفع زباله، اختلال در سيستم دفع فاضلاب، اختلال در نماي عمومي شهر، ايجاد آلودگيهاي صدا، هوا و محيط زيست، ايجاد فعاليتهاي غيرقانوني در رابطه با ميدان در محلات اطراف آن، ضايعات بيش از اندازه كالاهاي عرضه شده، عدم امكان كنترل بر سيستم عرضه و تقاضا و نحوه قيمت گذاري و.. از جمله دلايلي بودند كه عليرغم سال 33گذشت از تصميم اوليه براي انتقال اين ميدانها بالاخره در سال 1369 به عنوان خواست همگاني شهروندان و يك بار سنگين و جدي بر دوش مسئولين اجرائي نظام و به ويژه اداره كنندگان شهر تهران سنگيني كرده و مسئولين را مصمم بر طراحي صحيح و اجراي طرح انتقال ميادين سنتي واقع در شهر تهران به خارج از محدوده مركزي و پرجمعيت شهر كرد. يك كارشناس در اين باره مي گويد: از زماني كه طرح انتقال ميدانهاي سنتي به ميدان مركزي صورت جدي گرفت انواع مقاومتها صورت پذيرفت تا اينكه 27آذرماه سال 1373 در قرارداد انتقال قطعي با اتحاديه صنف بارفروشان تهران منعقد شد. فقط 1600 نفر! دوست مطبوعاتي -كه در سطور قبل از او ياد كردم - از من پرسيد: تعداد اعضاي اتحاديه صنف بارفروشان تهران چند نفر است كه اين همه هياهو مي كنند و اينقدرتوانايي دارند كه در تحقق يك خواسته به حق و آرزوي ديرينه شهروندان چنين مشكل ايجاد مي كنند. همين سئوال را باسيد احمد قدسي مدير ميدان مركزي در ميان مي گذارم. قدسي مي گويد: زماني كه قرار بود كار طراحي براي ميدان مركزي شروع شود و تعدادغرفه ها در مرحله اول ساخته شود 796 نفر از سوي اتحاديه به سازمان ميادين معرفي در شدند زمان انتقال تعداد اعضا نفر 1000 و پس از قطعي شدن كار تعداد اعضا 1600 نفر شدند. وي مي گويد: افزايش دادن تعداد اعضاي اتحاديه صنف بارفروشان تهران از سوي رهبران اتحاديه اولين تخلف و عدول از تعهدات توسط اين صنف است. از اتحاديه ناراضي هستيم كاميون نارنجي تن 10رنگ در كنار برادر كوچكترش و در يك محوطه تميز در ميدان مركزي شهر در يكي از غرفه هاي سالن آپارك 14 شده و دو كارگر جوان با پشتكارهندوانه ها را از كاميون بزرگ به كوچك حمل مي كنند. در گوشه اي ديگر پيرمرد زنده دلي فضاي سبز داخل ميدان مركزي را آبياري مي كند. وانتهاي حامل ميوه و تره بار كه به راحتي در خيابانهاي عريض ميدان مركزي عبورمي كنند از ديگر صحنه هايي است كه در نگاه اول مي شود در ميدان مركزي ديد. سيداحمد قدسي مدير ميدان مركزي روبرويم نشسته است. به او مي گويم: كساني كه داستان اختلاف اتحاديه صنف ميوه فروش را با سازمان ميادين وابسته به شهرداري دنبال مي كنند مي پرسند آيا تمام اعضاي اتحاديه با شمااختلاف؟ دارند قدسي مي گويد: اينطور نيست. تعداد زيادي از اعضاي اتحاديه مي دانند كه حق با شهرداري است و حاضرند كه براساس قرارداد منعقده بين شهرداري تهران و اتحاديه تعهدات خود را انجام دهند. وي ادامه مي دهد: ما اسناد و مدارك زيادي در اين باره داريم كه تعدادي از بارفروشان از عملكرد اتحاديه ناراضي هستند. از او مي خواهم كه بعضي از اسناد مورد ادعا را نشان دهد. وي پوشه اي كه تعدادي ازاعضاي اتحاديه براي مديريت اين ميدان ارسال كرده است و در آنها از عملكرداتحاديه اظهار نارضايتي شده است را نشان مي دهد كه در همين صفحه آنها را مي بينيد.