Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750412-834S1

Date of Document: 1996-07-02

مشكل كارگران بخش خدمات درسالهاي اخير بيشتر سازمانها و موسسات دولتي امور خدماتي را ضمن مناقصه به پيمانكاران واگذار مي كنند. پيمانكاران نيز به منظور فرار از پرداخت حق بيمه كارگري و ساير مزايايي كه طبق ماده 13 قانون كار و بخشنامه هاي مربوطه به كارگران تعلق مي گيرد روشي را پيش گرفته اند كه نتيجه آن پايمال شدن سوابق خدمتي و حقوقي كارگران خادم اين بخش مي شود و دائما در معرض اخراج قرار دارند. اگر بازرسان وزارت كار همتي كنند و در اين زمينه تحقيق نمايند متوجه خواهند شد كه اينگونه كارگران حتي از داشتن شناسنامه كار محروم هستند و در نهايت اين كه آيا نبايد در مورد سرنوشت كارگران خدماتي نام محفوظ كلاه ايمني با وجود حضور موثر ماموران راهنمايي و رانندگي در نقاط مختلف تهران متاسفانه اكثر موتورسواران نه تنها از كلاه ايمني استفاده نمي كنند بلكه با سوار كردن سرنشينان ديگر و حتي كودكان موجب بروز مخاطراتي براي خود و سرنشينان موتور مي شوند. تاسف آور است كه ماموران پرتلاش راهنمايي و رانندگي براي پيشگيري از ادامه اين وضع ناهنجار احساس مسئوليت نمي كنند. كيافر فولاددژ شبكه سوم براي گلپايگان شهرستان گلپايگان كه در استان اصفهان واقع شده از امكانات فرهنگي و ورزشي در حد مطلوب بهره مند نيست. اخيراگفته شده كه استان اصفهان در زمره استانهايي است كه در آينده مي خواهد برنامه هاي استاني را از طريق شبكه پخش كند. مردم گلپايگان مي پرسند آيا بهتر نيست ابتدا برنامه هاي شبكه سوم را با استفاده از دكل هاي مشترك با مخابرات در سطح استان پوشش دهند تا مردم گلپايگان بتوانند از برنامه هاي شبكه سوم بهره مند؟ شوند چند مورد تلفني قطع درختان در خيابان دوم پشت دانشگاه علم و صنعت در خيابان دوم مركزي از دوسه سال توسط شهرداري منطقه 4 يك فضاي سبز احداث شده بود كه در چند روز اخير تعداد 13 اصله درخت قديمي توسط افرادي ناشناخته قطع شده است. در پي اعتراض ساكنان محل، عاملان قطع درخت ها مدعي شده اند براي قطع اين درختان از شهرداري مربوطه تحصيل مجوز شده است. پيش از اين كه بقيه درختان را قطع كنند از شهرداري منطقه 4 تقاضاي پيشگيري از ادامه اين كار را داريم. تذكر اين نكته ضروري است كه گفته شده ممكن است سازمان پارك ها اقدام به قطع درختان كرده باشد كه اگر چنين باشد با اهداف شهرداري براي توسعه پاركها تناقض دارد. وحيد حضرتي