Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750412-812S1

Date of Document: 1996-07-02

گرگ آدمخوار هند كشته شد . دهلي نو - گرگي كه در دو ماه گذشته 18 كودك را در شمال هند كشته بود، ديروز توسط تك تيراندازان پليس اين منطقه از پاي درآمد. عده اي از مردم معتقد بودند كه يك كفتار كودكانشان را مي كشد و مي خورد. به همين علت نام كفتار مرموز كودك خوار بر آن نهاده بودند. پاره اي از مردم نيز بر اين عقيده بودند كه عده اي كودكان آزمند، آنها را مي كشند وكليه هاي آنها را براي پيوند به بيمارستانها مي فروشند، اما پليس هند با استفاده از بهترين تك تيراندازان خود، كشنده اصلي كودكان را - كه يك گرگ بود - كشت و به تمامي اين شايعات پايان داد.