Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750411-767S1

Date of Document: 1996-07-01

رئيس جمهوري در ديدار شركت كنندگان همايش نسل جوان برخوردهاي قهرآميز نمي توانداهرم پرورشي مطلوبي باشد حضور زنان در اركان مختلف جامعه به مصلحت نظام، اسلام و انقلاب است سرويس سياسي: شكل گيري شخصيت جوانان بر مبناي استدلال هاي فرهنگي و اصلاحات نفساني و برهان نيرومند قرآني در جامعه اسلامي ما يك اصل است. آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري ديروز در ديدار شركت كنندگان همايش ملي راه بردي مسائل نسل جوان با بيان اين مطلب گفت: جامعه كنوني ما با هدفهاي مقدس وآرماني اش بايد بيش از هرجامعه و كشور ديگري در تربيت نسل جوان خود برنامه هاي خردمندانه و عالمانه بر مبناي اصول روانشناسي كامل جوان و نوجوان اجرا كند. رئيس جمهوري بااشاره به تفاوتهاي اساسي تربيت جوانان در جوامع ديني و غيرديني خاطرنشان كرد: در جوامع غيرديني با هدفهاي مادي مهمترين مسئله ايجاد سرگرمي ولذتهاي گوناگون است و هرقدرجوانان نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه بي تفاوت باشند به سود مديران اينگونه جوامع اما است در جامعه انقلابي و ايماني ايران سازندگي و تربيت انسان در چارچوب ارزش هاي الهي ملاك است و همه سرمايه گذاريها، مجاهدتها و شهادتها در مسير تحقق اين هدف انجام مي شود. آقاي هاشمي رفسنجاني بااشاره به ويژگي هاي فراوان جوانان جامعه ما اظهار داشت: بخش قابل توجهي از جوانان كشور مابه دليل تاثيرپذيري از فضا ومحيط معنوي و سازنده انقلاب و دوران دفاع مقدس بالاتر از مقياسهاي معمولي جوامع امروز مي انديشند و از لحاظ تربيت و بينش سياسي و اجتماعي در سطح خوبي قرار دارند. رئيس جمهوري سنگين بودن مسئوليت كارشناسان برنامه ريزان، و پژوهشگران امورجوانان را در اين مقطع زماني يادآور شد و گفت: راهي كه براي اعتلاي نسل جوان كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شده بايد ادامه يابد و ما آرزو داريم نسل هاي بعدي را صالح تر از نسل حاضر تربيت كنيم. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكيد كرد: بايد با درك عواطف و احساسات جوانان و اصلاح بينش ها در شناخت و معرفي راه درست بتوانيم از طريق تقويت بنيان فكري نسل جوان قدرت انتخاب درست را در او ايجاد كنيم. آقاي هاشمي رفسنجاني اظهارداشت: تحميل عقيده، ترس ازخانواده، محيط و استفاده ازاهرم زور و فشار براي تربيت جوانان مطلوب نيست وسخت گيري هاي بي مورد نمي تواندكارساز باشد. رئيس جمهوري، مراقبت ها و برخوردهاي فيزيكي را نيز بجاي خود قابل اجرا و ضروري دانست و اظهار داشت: برخوردهاي قهرآميز در برابر طغيانهاي بي منطق و ويرانگر فرهنگي موثر است اما نمي تواند اهرم پرورشي مطلوبي باشد. رئيس جمهوري افزود: موفقيت ما در اصلاح جامعه و تربيت انسانهاي برومند و شايسته درگرو اجراي اصول اسلام ناب وبي پيرايه است و هرگونه افراطو تفريط در اين زمينه آثارزيانباري در پي خواهد داشت. آقاي هاشمي رفسنجاني با تاكيد بر ضرورت توجه بيشتر به مدارس و بهره گيري بهتر از اوقات فراغت و بكارگيري فطرت هاي دروني و طبيعي جوان در مسير سالم و سازنده و ايجاد طراوت و شادابي جسمي و روحي در جوانان اظهار داشت: اگر موفق شويم از طريق شناساندن ارزش ها و ضد ارزشها و اجراي شيوه هاي عالمانه مانع تاثيرپذيري جوانان مسلمان از فرهنگ منحرف غرب و رفتارها و كردارهاي ناشايست شويم، موجب استحكام دروني شخصيت نسل جوان خود شده و بزرگترين خدمت را به بشريت كرده ايم. رئيس جمهوري بر ضرورت توجه بيشتر به مسائل بانوان جامعه اسلامي به ويژه دختران جوان تاكيد كرد و بااشاره به تاثيرتربيت درست و اصولي آنان درهمسرداري و فرزندداري و حضورآگاهانه و سازنده در محيط كار گفت: بايد با تحليل درست و منطقي زمينه هاي رشد هرچه بيشتر زنان و حضور آنان در اركان مختلف جامعه را فراهم كنيم كه اين امر به مصلحت نظام، اسلام ناب و انقلاب است. به گزارش اداره كل اطلاعات و اخبار رياست جمهوري، در اين ديدار ميرباقري مشاور رئيس جمهوري و دبير شوراي عالي جوانان گزارشي از هدف ها و چگونگي برگزاري همايش ملي راهبردي مسائل نسل جوان را به اطلاع رساند.