Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750411-707S1

Date of Document: 1996-07-01

همكاري كشورهاي عضواكو براي جلوگيري از انتشار بيماري هاي دام . سرويس اقتصادي: دامهاي موجود در مرزهاي مشترك كشورهاي عضواكو تا عمق 50 كيلومتري مرزها پلاك كوبي مي شوند و تردد دام در اين مناطق منحصرا شامل دامهايي خواهد بود كه داراي پلاك باشند. اين طرح با هدف جلوگيري از انتشار بيماري هاي واگيردار دام اجرا مي شود. راههاي ايجاد مناطق امن دامي براي پيشگيري و جلوگيري ازانتشار بيماري هاي عفوني و واگيردار دامي در بين كشورهاي عضو سازمان اكو از ديروز توسط كارشناسان ايران و 9 كشور ديگر عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ما، در اين اجلاس، عباس مطلبي رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت: ايران به زودي از 12 شبكه قرنطينه دامي در مرزهاي خود بهره برداري مي كند و تا پايان برنامه دوم تعداد آنها را به 15 شبكه افزايش خواهد داد. وي گفت: كشورهاي در حال توسعه براي تامين مواد غذايي به ويژه پروتئين حيواني در دهه هاي آينده با مشكل جدي روبرو خواهند شد. از اين رو سازمانهاي بين المللي و منطقه اي بايد امكانات خود را براي حل مشكلات تامين مواد غذايي بسيج كنند. مطلبي گفت: كشورهاي عضو اكوبا داشتن تعداد زيادي از انواع دام ها و مرزهاي مشترك طولاني بايد طرحهاي مناسبي را براي جلوگيري از انتشار بيماريهاي واگيردار و عفوني به كار گيرند.