Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750411-699S1

Date of Document: 1996-07-01

ازدواج موفق نيازمند؟ چيست يك متخصص در مورد ازدواج و خانواده مي گويد: درميان گذاشتن مشكلات با همسران خود، به معناي تعيين تكليف و يا نصيحت نمي باشد بلكه عدم تبادل نظر موجب رنجش طرفين و ازبين رفتن صميميت مي شود گاهي زوجها با 3 شيوه مخرب با مشكلاتشان برخورد مي كنند: يكي آنكه از شنيدن گله و شكايت امتناع مي كنند دوم آنكه فقط براي دريافت افكار و احساسات طرف مقابل لب به شكايت مي گشايند و در آخر به جاي آنكه از او بخواهد خود را اصلاح كند به توهين متوسل مي شوند محققاني كه در زمينه روابط موفق مطالعه مي كنند، اخيرا حقايق اساسي را درباره آنچه كه عشق را در مسير طولاني زندگي زنده نگاه مي دارد كشف كرده اند. اهميت مشاركت فرانك پيتمن متخصص امور رواني آتلانتا و نويسنده كتاب (پيمان شكني و عدم صداقت در زندگي زناشويي ) مي گويدعلائق متضاد مانع تداوم عشق است از سوي ديگر ارزشهاي مشابه ازقبيل پيشينه اخلاقي علائق، ضرائب هوشي، مذهب و شيوه زندگي مي تواند از مهمترين عناصر در تداوم روابط باشد. درواقع طرز تلقي و نظر مشترك به حدي ضروري است كه به عقيده ديويد السون پروفسور دانش اجتماعي خانواده در دانشگاه منيسوتا دوام ازدواج در ابتداي روزي كه يك زوج نامزد مي گردند قابل پيش بيني است. السون از زوج 164 نامزد درباره ارزشهاي يكديگرپرسش نمود و سه سال بعد به بررسي وضع اين زوجها پرداخت زوج 520 از آنان ازدواج نكرده بودند و از آنهايي كه ازدواج كرده بودند 31 زوج پيشتر از هم جدا شده بودند و زوج 22 زندگي خود را خوشايند نمي دانستند. پس از مرور بر تمام مصاحبه هاي اوليه، السون دريافت كه او مي تواند زوجهايي را كه به طور جدي ازنظر ارزشها ناهماهنگ بودند تشخيص دهد. او مي گويدمردم اغلب براين باورند كه تفاوتهاي مهم به مرور زمان ازبين خواهدرفت. اما ازدواج خودبه خود زوجها را به هم نزديك نمي سازد. دوستي روبرت و جنت لائر مولفين كتاب (تامرگ ما را از هم جدا كند ) دريافتند كه 70 درصد زوجهاي خوشبخت اين گونه بيان مي كنند كه همسرانشان را به اندازه خودشان دوست دارند واز زوجهاي غيرخوشبخت فقط /13 2درصد چنين ايده اي دارند الاين هاتفيلد روانشناس مي گويد: يك عاشق كه يك دوست نيز مي تواند باشد به ما خودباوري مي بخشد، ما را از احساس تنهايي به دور مي دارد، اضطراب و نگراني ها را كاهش مي دهد و در به دست آوردن آنچه كه مي خواهيم به ما كمك مي كند يك زن 22 ساله مي گويدهمسرم را دوست دارم و آنچه موجب تداوم زندگيمان مي باشد همين دوست داشتن است بيشتر مردم فكر مي كنند كه عشق به طور ساده درجه اي قويتر از دوست داشتن است، پيتمن ضمن رد صريح اين ايده مي گويددرجه روابط دوستانه غيرجنسي هر شخص با جنس مقابل مي تواند بهترين نشانه صلاحيت يا عدم صلاحيت او در ايجاد يك رابطه خالص و بي ريا با همسرش باشد. پيتمن همچنين ادامه مي دهد كه: چگونگي برخورد و رفتار هر شخص با والدين خود از نشانه هاي مهم ديگر است زيرا آنانكه در روابطشان با والدين خود دچار مشكل مي باشند مطمئنا آمادگي تشكيل يك رابطه دوستانه با همسران خود را نخواهندداشت. آشنايي نزديك روان شناسان معتقدند نزديكي روحي به اشخاص ديگر از اساسي ترين نيازهاي رواني هر انساني است. و نزديكي احساسات براي هر دو جنس از اهميت خاصي برخوردار است اما نتايج آن از يكديگر متفاوت است. براي يك زن ارتباط روحي با ديگران او را خشنود و خرسند مي سازد و براي يك مرد قوت قلب و شكل پذيري را به ارمغان مي آورد كه مايه دلگرمي براي نائل شدن به انجام كارهاي بزرگ است. تحقيقات نشان مي دهد كه زوجهاي با سنين متوسط 24 سال ابتدا علائق مشخصه هاي فردي و احساسات خود را بيان مي كنند و سپس به خصوصيات همسران خود مي پردازند اما زوجهاي خوشبخت نه تنها قادر به توصيف دقيق خصوصيات همسران خود هستند بلكه به بزرگنمايي و جلوه بخشيدن اين خصوصيات بيشتر راغبند. در اين زمينه نينا راس فيلد مسئول مطالعاتي چنين مي گويد كه: زوجهاي خوشبخت يكديگر را به خوبي مي شناسند. زوجهايي كه حقيقتا قادر به بحث وتحليل اهم موارد زندگي خود هستند خوشبخت ترند و احتمال تداوم عشق در زندگي آنان بيشتر است ممكن است بيان اين مطالب دردناك باشد كه عمق بعضي از روابط كمتر از آنست كه موجب رضايت طرفين گردد اما بيان ناگفته ها و شنيدن آن به نزديكي هرچه بيشتر يك زوج كمك مي كند درغيراين صورت روابط فيمابين به افول مي گرايد. لوري گاردن متخصص امور ازدواج وخانواده مي گويد: درميان گذاردن مشكلات با همسران خود، به معناي تعيين تكليف و يا نصيحت نمي باشد بلكه عدم تبادل نظر موجب رنجش طرفين مي گردد، زيرا با اين عملكرد تلويحا شما براين باوريد كه همسرتان به تنهايي براي حل مشكلات مستعد و باهوش نيست و نهايتا همسرتان درباره مشكلات با شما صحبت نخواهد كرد و در اين موقعيت صميميت از بين مي رود. گاردن مي گويد: از همسرتان بپرسيد كه آيا مايل است نظرتان را بداند و يا حداقل به مشكلش گوش فرا؟ دهيد زوجهاي سعادتمند با ستايش و تمجيد و يا تقويت و پشتيباني از يكديگر درجه صميميت را افزايش مي دهند. به گفته روبرت جي استنبرگ استاد فرهنگ و روانشناسي در دانشگاه ييل: انجام هر كاري اعم از يك پيام محبت آميز تلفني يا كمك در امور آشپزخانه كه به نحوي موجب خشنودي طرفين گردد به ايجاد حس محبت، بيان عشق و اطمينان بيشتر كمك مي كند. نزاع بنابه مطالعات اساتيد گاهي روانشناسي، زوجها در چگونگي حل مسائل و مغايرتها دچار مشكل مي گردند. آنها همچنين دريافتند كه زوجها با سه شيوه مختلف مخرب با اين مشكلات برخورد مي كنند. يكي آنكه از شنيدن شكايت و گله امتناع مي كنند (نمي خواهم درباره اين مسائل با تو مشاجره كنم ) ديگر، آنكه فقطبراي دريافتن افكار و احساسات طرف مقابل لب به شكايت مي گشايند (به هيچ كس غيراز مادرت توجه نداري ) در آخرين شيوه به جاي آنكه از او بخواهد در روش خود تغيير ايجاد نمايد به توهين متوسل مي گردد (به جاي آنكه بگويدجديدا كمي تنبل شده اي مي گويد ريخت و پاش لباسهاي زير تو حالم را به هم مي زند. ) در بحثهاي مفيد و پربار خانوادگي هريك از طرفين به توضيح و توجيح اين مطلب مي پردازند كه چرا يكي ازآنها دچار عصبانيت و خشم شده درصورتي كه در اين مدت ديگري با ملاحظه و احترام به حرفهايش گوش داده است. در اكثر موارد زوجهاي خوشبخت مايلند كه مباحث خود را با آرامش دنبال كنند زيرا عدم فرياد كنترل، كشيدن و گريستن به ندرت به حل مشكل كمك مي كند. گاتمن مي گويد: زوجهايي كه به مرورزمان در روابطشان بهبود بخشيده انداين چنين آموخته اند كه از بحثها ومجادله ها چشم بپوشند و خشم و عصبانيت را با سازش و يا راه حل فرونشانند. اغماض به گفته استنبرگ در بدو يك زندگي عادتهاي خاص و ويژه هر شخص (خرخر كردن در هنگام خواب ) ممكن است زياد مهم به نظر نرسد اما درطول زندگي ممكن است همين عادت و خصوصيت بي اهميت موجب مشكلات و اختلافات فراواني گردد اما موفق ترين زوجها به اين واقعيت معترفند كه در مسير زندگيشان مشكلات فراواني قرار دارد كه به گونه اي با آن كنار مي آيند. فرانسين كلگس برون پس از مصاحبه با 87 زوج در كتاب خود (افراد متاهل: با هم ماندن در روزگار جدائي ) مي گويد: توانايي در صرف نظر كردن از آمال وروياهاي دست نيافتني از عناصر حياتي در استحكام روابط است. بيشتر زوجهاي فداكار افكار خود رادائما بر استحكام روابط متمركز مي سازند. كلگس برون ادامه مي دهد كه با اين ديدگاه (استحكام روابط ) زوجها قادر به افزايش نكات قوت و مثبت زندگي خود خواهند بود به گونه اي كه اين ديدگاه هسته مركزي روابطشان را تشكيل مي دهد و نكات منفي در زندگي كمرنگتر نمود مي يابد. تساوي بنابه ايده الاين هاتفيلد و جين تراوپمن، زوجهايي كه از شانس خوشبختي برخوردارند به طور مساوي درروابط خود نقش ايفا مي كنند. هاتفيلد مي گويد: هرگاه در يك رابطه مدار فعاليت و پويايي يك طرفه و نامساوي باشد، حاصل آن احساس ناخشنودي و عدم رضايت هر يك از طرفين است. از سوي ديگر روابط منصفانه (رابطه اي كه هر يك از طرفين به طور مساوي در آن شركت داشته باشند ) ازاستحكام فوق العاده اي برخوردار است. اعتماد كلگس برون مي گويد: احساسات عاشقانه ممكن است در دوران يك رابطه دچار نقصان و زوال گردد اما اعتماد و اطمينان در يك رابطه پايا و هميشگي است. پيمان شكني ويرانگرترين عاملي است كه يك زوج مي تواند در زندگيش تجربه كند. بلامستين وشوارتز دو جامعه شناس در بررسي 6000 زوج دريافتند كه هرگاه يكي از طرفين داراي روابط غيراخلاقي خارج از حريم زناشويي باشد، بسيار محتمل است كه آن زندگي محكوم به انحلال باشد. شوارتز همچنين ادامه مي دهد كه حتي كوچكترين پيمان شكني مي تواند عامل قهاري در به ويراني كشاندن يك ازدواج باشد كونل كوان نويسنده كتاب (عشق زنان و مردان - جدائي زنان و مردان ) مي گويد: فقط زماني مي توانيم در زندگيمان احساس آرامش كنيم و در روابطمان رفتار صلح آميزي داشته باشيم كه از همسر خود در وفادار بودن مطمئن باشيم و بدانيم كه او نيز از جانب ما مطمئن است. تعهد روبرت استنبرگ مي گويد: زوجهاي موفق يكديگر را به خاطر رفع نيازها نمي خواهند، بلكه آنان پيوسته ومصمم در فراهم آوردن زمينه هايي كه موجب خشنودي يكديگر گردد مي كوشند. اين زوجها افكار و انرژي خود را در روابطشان متمركز مي سازند كه اين مهم منجربه توفيق در امور زندگي و فرزندان مي گردد. ترجمه: علي بازيار منبع: ريدرزدايجست