Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750410-630S1

Date of Document: 1996-06-30

توصيه جالب به دانشگاهها . ميامي - يك گروه بين المللي از استادان دانشگاهها، در پي نشست خود در فلوريداي آمريكا كه در آن مسائل فارغ التحصيلان دانشگاهها بررسي شد توصيه كرد كه دروس دانشگاهي از نظر بهره دهي و مفيد بودن آنها در جامعه قرن بيست و يكم، بررسي شوند و بسياري از آنها حذف گردند. دانشجوئي كه امسال وارد دانشگاه مي شود درگردش قرن و هزاره فارغ التحصيل مي گردد. اين گروه همچنين توصيه كرده است كه رشته هاي زائد نيز كاهش يابند و دانشگاههاي هر كشور هرسال، از قبل براساس نياز كوتاه مدت و دراز مدت كشور خود برنامه ريزي كنند و نيز عده دانشجويان جديد را براين اساس تعيين كنند و بعضي رشته ها را موقتا تعطيل و بعضي ديگر را وسعت دهند و دروس بي فايده در عصر كامپيوتر را حذف و دروس ديگر را نوسازي كنند و دروس تازه پيشنهاد اين گردد گروه ثابت بودن رشته ها، دروس و حتي واحدهاي درسي، نحوه پذيرش دانشجو و عده آنها را منطقي نمي داند.