Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750410-621S1

Date of Document: 1996-06-30

به بهانه برگزاري سومين نمايشگاه صنعت برق در تهران ( 15 11 تا تير) 1375 همه دستاوردهاي صنعت برق، زير يك سقف، زير يك آسمان بحث خودكفايي در صنعت و ساير فعاليتهاي اقتصادي كشور، از همان نخستين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي، به عنوان يك برنامه مدون و مداوم، پي گيري شده است. البته رخدادهاي متعددي در طول سالهاي بعد و در جريان ادامه جنگ تحميلي وهم چنين بي اعتمادي به كشورهاي پيشرفته در تامين نيازهاي كشور، به اين نگرش سازنده ياري رساند و بنابراين تمامي واحدهاي صنعتي و توليدي كشور، رسيدن به نوعي خودكفايي نسبي در اولويت برنامه هاي خود، قرار دهند. برهمين اساس در صنعت برق نيز اين نگرش از اهميت فراوان برخوردار شد و گرچه تحقق اين برنامه، مدت زماني به درازا كشيد، اما هيچگاه از برنامه هاي جاري مديريتهاي اجرايي بركنار نماند. همين كوششها است كه موجب شد صنعت برق كشور در مدت كوتاهي اهداف تعيين شده از قبل را پشت سر بگذارد و به مرحله اي از كارايي برسد كه بتواند تمامي پروژه هاي زيربنايي و دشوار صنعت برق را، برعهده بگيرد. نمايشگاه سوم قصد دارد اين واقعيت را در معرض داوري اقشار جامعه قرار بدهد. اكبر نعمت اللهي مدير اجرايي نمايشگاه مي گويد كه اكنون نمايشگاه صنعت برق به حادثه اي مبدل شده است كه نمي توانيم از آن چشم بپوشيم. اگر وزارت نيرو نيز از ادامه برگزاري نمايشگاه منصرف شود، صنعتگران و شركتهاي فعال در اين رشته اصرار زيادي برادامه فعاليت آن دارند. در واقع نمايشگاه يك بازار بزرگ است كه سالي يكبار تمامي دست اندركاران صنعت برق را در كنار هم قرار مي دهد. شركت كنندگان با دستاوردها وپيشرفت سايرين مطلع مي شوند و زمينه براي بهره گيري از حداكثر توانمندي ساخت داخل قطعات و ملزومات، فراهم مي آيد. تقسيم بندي موضوعي فضاي نمايشگاه در سومين نمايشگاه صنعت برق بيش از 200 شركت كننده طيف وسيعي از خدمات و توليدات را به معرض نمايش گذاشته اند. به همين جهت تقسيم بندي تازه اي در غرفه هاميسر شده و وزارت نيرو مجبور شده است بر فضاي نمايشگاهي بيافزايد. امسال علاوه برسالن مبنا يك سالن ديگر به فضاي مورد استفاده افزوده شده و سطح زير پوشش نمايشگاه در فضاي آزاد نيز كه به نمايش توليدات سنگين اين صنعت اختصاص يافته است، به مراتببيش از نمايشگاه قبلي است و به حدود 10 هزار مترمربع بالغ مي شود. شركتهاي برق منطقه اي، شركتهاي توليد و توزيع برق، سازندگان وسايل و تجهيزات نيروگاهي و خطوط انتقال نيرو، شركتهاي ساختماني و پيمانكاري، توليد كنندگان تابلو وترانسفورموتورهاي برق فشار قوي و ضعيف، صنايع سيم و كابل فشار قوي و مهندسان ضعيف، مشاور و موسسات طراحي و مهندسي، شركتهاي مديريت و راه بري مراكز پروژه، علمي و تحقيقاتي، خدمات نرم افزاري صنعت برق، خدمات نصب و صنايع روشنايي، طراحي و مونتاژ و بالاخره صنايع فلزي مرتبط با اين صنعت، هركدام در فضاي مشخصي در صحن نمايشگاه حضور يافته اند. تقسيم بندي موضوعي شركت كنندگان در نمايشگاه سوم، نتيجه تجربه مفيدي است كه برگزاركنندگان نمايشگاه از دو رويداد پيشين كسب كرده اند. نمايشگاه صنعت برق يك رويداد تخصصي است و گرچه تعداد زيادي از بازديدكنندگان عادي را نيز به سوي خودمي كشد، اما بيشتر فضايي براي انجام مذاكرات و كسب اطلاعات و تبادل نظر ميان شركت كنندگان است. در حقيقت ايده اصلي وزارت نيرو از برگزاري اين نمايشگاه نيز چيزي بيش از اين نيست كه فعالان صنعت برق با امكانات و قابليتهاي يكديگر آشنا شوند و سعي كننداز توان جمعي، بهره گيرند. ميز گرد تخصصي در نمايشگاه تازه از آنجا كه نمايشگاه صنعت برق مكاني براي تبادل تجارب و يافتن راه حل مشكلات بخشهاي مختلف اين صنعت است، برگزاري سمينارها و گردهمايي هاي علمي، فني و تحقيقاتي، يكي از مهمترين رويدادهايي است كه در طول نمايشگاه، شركت كنندگان را دريكجا در كنار هم قرار مي دهد تا هر يك نظريات خودرا پيرامون راههاي توسعه بيان دارند وحل مسايل و مشكلات خودرا از سياستگزاران صنعت و ساير همكاران خود، جويا شوند. در جريان سومين نمايشگاه صنعت برق، ميز گردي ترتيب يافته است كه با عنوان ارتقاي فن آوري و نقش آن در صنعت برق زمينه بحث هاي علمي امسال را ترسيم خواهد كرد. براساس برنامه زمان بندي شده روز چهارشنبه 13 تيرماه به برگزاري چهارنشست تخصصي اختصاص يافته است كه شامل موضوعات زير خواهد بود: ـ 1مديريت پروژه هاي بزرگ صنعت برق. ـ 2بررسي وضعيت امور تحقيقاتي و پژوهشي. ـ 3مسايل مربوط به صنعت و ساخت و توليد ملزومات و تجهيزات. ـ 4روشهاي صدور خدمات و تجهيزات صنعت برق. اكبر نعمت اللهي مدير اجرايي نمايشگاه مي گويد كه بحث گردهمايي سال پيش، بيشتربرسر مشكلاتي بود كه صنعت برق در زمينه تامين ارز براي كمك به روند افزايش ساخت داخل در اين بخش داشت. اما با تثبيت نرخ ارز، صنايع وابسته به برق، ديگر مشكلي براي دريافت ارز مورد نياز خود ندارند. اما حالا با مشكلات نقدينگي و پرداختهاي ريالي مواجه شده اند. در مواردي ساخت داخل قطعات گرانتر از محصولات وارداتي تمام مي شود واين موضوع به رقابتي منجر مي شود كه نتيجه آن به زيان صنعت داخلي است. بنابراين درنشستهاي تخصصي، توجه بيشتري به رفع موانع كار صنعتگران داخلي معطوف خواهدشد. مقامهاي مسئول بانكي، گمركي و اقتصادي كشور در اين نشستها حضور مي يابند تامسايل را مستقيما از خود فعالان اين بخش صنعتي بشنوند و طبعا يافتن راه حلها نيز درجريان همين گفتگوها، مقدور خواهد شد. شركتهاي خارجي در صحن نمايشگاه تا زمانيكه صنعت برق با توليدكنندگان خارجي تماس مستقيم نداشته باشد، نخواهد توانست پويايي لازم را براي رشد و توسعه، تامين كند. در حقيقت تماس با توليدكنندگان خارجي و ارائه دهندگان خدمات صنعت برق در سطوح بين المللي، صنعتگران داخلي رابيش از پيش متقاعد خواهد ساخت كه براي توفيق در داخل و خارج نياز به تحرك بيشتري دارند و بايد كه برتوانمنديهاي خود بازهم بيافزايند. مدير اجرايي نمايشگاه مي گويد كه امسال كوشش محدودي براي جلب همكاران خارجي صنعت برق به صحن نمايشگاه داشته ايم، اما قصد داريم از سال آينده اولويت بيشتري به اين كار قايل بشويم. صنعت برق كشور بايد با توليدات بازارهاي ديگر آشنابشود و كم و كاستي هاي توليد و خدمات خودرا اين دريابد كار طبعا موجب ارتقاي كيفي محصولات داخلي و بالارفتن توان خدماتي شركتهاي مربوط خواهد شد. وي مي گويد كه از طريق وزارت امور خارجه با كليه نمايندگيهاي سياسي و بازرگاني ديگر كشورهاي جهان مكاتبه كرده و از آنان خواسته ايم كه امكان مشاركت توليدكنندگان وفعالان صنعت برق خودشان را براي بازديد از نمايشگاه يا شركت در آن، فراهم آورند. ايران، پروژه هاي زيربنايي گسترده اي در سالهاي آينده در برنامه دارد و شركتهاي خارجي علاقمندند كه در اجراي آنها مشاركت داشته باشند. بنابراين شركتهاي خارجي كه اكنون بسياري از زمينه هاي حضور در صنعت برق ايران را از دست داده اند مترصد آنند تا درزمينه هايي كه ايران هنوز كمبودهايي دارد، جاي پاي خودرا محكم كنند. برخي از آنها حتي حاضر شده اند به صورت همكار در مجموعه مديريتهاي صنعت برق كشور، به حضوري محدود نيز رضايت بدهند. او مي گويد كه امسال حضور شركتهاي خارجي در نمايشگاه بسيار محدود خواهد بود، اما با توجه به مسايلي كه عنوان شد، احتمال دارد كه اين حضور در نمايشگاههاي آينده پر رنگتر شود بويژه زماني كه ايران توليدات نسبتا مناسبي براي صدور به خارج از كشور مشتريان دارد، اين توليدات در سطح بازارهاي بين المللي بي ميل نخواهند بود كه با حضور وبازديد از نمايشگاه، شناخت بهتري از اين توليدات به دست آورند و با سازندگان وتوليدكنندگان آن ها به صورت مستقيم به مذاكره بپردازند. البته بيشتر سعي براين است كه درمرحله نخست آن دسته از شركتهاي خارجي براي حضور در نمايشگاه دعوت شوند كه درسالهاي اخير در اجراي پروژه هاي جاري اين صنعت سهم داشته و يا با ساير شركتهاي صنعت برق، همكاري نزديك و تبادل تكنولوژي و اطلاعات دارند. يك پيشنهاد ديگر كه براي كمك به حضور وسيعتر صنعتگران داخلي در بازارهاي بين المللي در دست بررسي است، امكان ايجاد نمايشگاههايي از توليدات و توانمنديهاي بخش صنعت برق كشور، در ساير كشورهاي جهان است. امكانات صدور كالا و خدمات نگاهي به مجموعه شركتهايي كه در نمايشگاه سوم صنعت برق حضور دارند، نشان مي دهد كه اكنون بخش عمده اي از نيازهاي اين صنعت در داخل كشور و در موسسات دولتي و خصوصي، توليد مي شود. از آنجا كه توليد و هدايت نيروي الكتريكي، يك صنعت بسيار ظريف است، تجيهيزات و ملزومات مورد استفاده در اين صنعت بايد ازكيفيت بسيار بالايي برخوردار باشد، در غير اين صورت نه تنها نمي توان به توفيقي دربازارهاي جهان دل خوش داشت بلكه مصرف آن در داخل كشور نيز مقدور نخواهد شد. ازاين روست كه در سالهاي اخير موسساتي كه به توليد تجهيزات و ملزومات صنعت برق كشور، پرداخته اند، نخست سعي كرده اند كيفيت توليدات خودشان را به تاييد يكي ازسازمانهاي بين المللي اين صنعت برسانند. برخي از شركتهاي خصوصي براي كسب اطمينان از كيفيت نهايي توليد، به توافقهاي مهمي با توليدكنندگان برجسته اين كالاها در اروپا، دست يافته اند. كسب امتياز ساخت و رعايت ضوابط فني تامين مواد اوليه و توليد، يكي از راههايي است كه مي تواند ورودتوليدات داخلي را به بازارهاي بين المللي آسانتر كند. برهمين اساس اكنون كوشش پي گيري از سوي شركتهاي خدماتي و توليدي صنعت برق به كار گرفته شده است كه بتوانند با دريافت گواهينامه هاي كنترل كيفي سري استانداردهاي ايزو سندي 9000 براي پيوستن به بازارهاي بين المللي در دست داشته باشند. ارتقاي كيفيت توليد در بازار پررونق داخلي نيز سود بسياري براي صنعتگران ايران در آستين دارد. يك دليل عمده كه مجريان پروژه هاي نيروگاهي و انتقال و توزيع برق، به خريد كالا و تجهيزات مورد نياز خود از خارج كشور، تمايل بيشتري داشتند، اطمينان خاطري بود كه نسبت به كيفيت اين فرآورده ها احساس مي كردند. طبعا چنانچه توليد داخلي باكيفيت قابل رقابتي عرضه شود، در شرايط مساوي بيشترين منفعت ملي در اين خواهد بودكه اين تجهيزات از بازار داخلي خريداري شود. به اين ترتيب حتي اگر اين توليدات هزينه يكساني با توليدات خارجي داشته باشد، مي توانيم مطمئن باشيم كه ارزش افزوده ناشي ازتوليد همان كالا، نصيب اقتصاد داخلي شده و به درآمد ملي، سود رسانده است. نمايشگاه و نظر شركت كنندگان نظرخواهي هايي كه پس از پايان دو نمايشگاه پيشين از شركت كنندگان در اين نمايشگاهها انجام گرفته است، نشان مي دهد كه بيشتر اين شركتها حقيقتا مشاركت در نمايشگاه را بسيار سودمند يافته اند. بسياري از آنها براين نكته تاكيد داشتند كه توانسته اندتصوير نسبتا كاملي از كل صنعت به دست آورند و برخي از آن ها نيز توانسته بودند، ازجمع شركت كنندگان، شريكان و همكاراني براي خود انتخاب كنند. مقامهاي مملكتي نيز پس از بازديد از نمايشگاههاي مزبور، توفيق در برپايي آنها راموفقيتي براي كل صنعت و اقتصاد كشور دانسته و برضرورت ادامه اين فعاليت، مهر تاييدو تاكيد نهاده اند. مهندس محمدعلي رياضي، معاونت هماهنگي توليد شركت سهامي برق منطقه اي تهران مي گويد كه در نمايشگاه صنعت برق، تمامي شركت كنندگان با هدف مشتركي كه رفع مشكلات و مسايل به ياري ديگر فعالان اين صنعت است، گام به ميدان مي نهند وبه همين جهت اغلب موفق نيز از اين ميدان به در مي آيند. او خاطر نشان مي شود كه شركت كنندگان در نمايشگاه بايستي از شعار پرهيز كرده و اطلاعات واقعي در اختياربازديدكنندگان قرار بدهند. در اين صورت كارشناسان فن نيز خواهند توانست به جمع بندي مناسبي از تحولات اين صنعت برسند.