Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750409-608S1

Date of Document: 1996-06-29

فرانسه و انگليس از صعود باز؟ ماندند نقش مربيان شجاع در فوتبال پيشرفته قرن بيستم . واحد رسانه هاي خارجي: در جوامع امروز بشري، راههاي مختلفي براي كسب قدرت و شهرت وجود دارد. بعضي ها ممكن است بوسيله كار و كوشش و استفاده از موقعيتهاي مناسببراي خود قدرت و ثروت كسبكنند. در مواردي كه افرادمجبورند از طريق تلاش و كوشش شخصي به قدرت، شهرت و ثروت دست يابند، ناچار بايد خود رادرگير مبارزه و رقابت با ديگران نمايند كه اين يك واقعيت ملموس است. اغلب رقابتها ريشه از اقتصادي دارند اقتصاد شروع مي شود وبه ساير جنبه هاي زندگي وفعاليتهاي افراد سرايت كرده وآنها را تحت الشعاع قرارمي دهند. پس مي توان گفت در جوامع امروز رقابت مسئله اي است عمومي كه همه افراد كم وبيش گرفتار و درگير آنند. اين موضوع كاملا در مورد تيم چك قبل از آغاز ديدار مرحله نيمه نهايي جام ملتهاي اروپاصدق مي كرد. پيروزي در مقابل فرانسوي ها بيش از يكصد هزار دلار براي هريك از بازيكنان اين تيم ارزش داشت و به همين دليل چكها حتي با نبودن چهار بازيكن اصلي خود پا به پاي فرانسويها دويدند تا اينكه سياست آزاد گذاشتن بازيكنان از سوي دوسان اوهرين بر ديسيپلين ژاكه غلبه كرد. يكدلي و صميميت در اردوي چك موج مي زد. بازيكنان اين تيم مربي خود را به چشم يك پدرمي نگرند و در برابر كاپيتانشان كادلچ سر تواضع فرودمي آورند. در بازي فرانسه پس از اينكه كار به آخرين ضربه پنالتي كشيده شد هيچ يك از بازيكنان چك جرات قرار گرفتن در پشت ضربه نهايي را نداشتند تا اينكه اوهرين كاپيتان خسته چك از زمين بلند شد تا تير خلاص را شليك كند و برگي جديد بر كتاب تاريخ چكها افزوده شود. ميل به شكست دادن ديگران مقدارزيادي ترس و اضطراب در شخص عصبي بوجود مي آورد، زيرا فكرمي كند چون خودش از شكست هراس دارد و در صورت شكست عطش انتقام و تلافي پيدا مي كند، ديگران هم اينطور هستند و همين ترس و اضطراب باعث مي شود كه مقدار زيادي از عطش خود را براي شكست دادن حريف كنترل كند و يا حتي آن را از خودش پنهان نگه دارد. تري ونبلز، مربي تيم ملي فوتبال انگليس در مقابل ژرمن ها نمونه كامل يك شخص مضطرب و عصبي بود. او هرگز از روي نيمكت ذخيره هابلند نشد اما غوغايي در درون وي برپا بود. او مي دانست كه بايد چند روز ديگر در دادگاه حاضر شود و در موردي اختلاس هايي كه در فوتبال انجام داده پاسخ دهد. ونبلز مي دانست كه زير قلم مطبوعات له خواهد شد و به همين دليل قدرت هرگونه تصميم گيري را از دست داد. ونبلز در وقت اضافي و زماني كه شرينگهام حتي قدرت راه رفتن را نداشت او را تعويض نكرد و به دليل كندي و خستگي بيش از حد بازيكنانش پيروزي را با شكست عوض كرد تا در مقابل تماشاگرانش مغلوب رقيب ديرينه خود شود. ونبلز تا حدي غرق جو سنگين ويمبلي شده بود كه يك جوان 19 ساله بي تجربه را براي نواختن پنالتي حياتي برگزيد. هنگامي كه سات گيت به سمت توپ حركت مي كرد، ترس و اضطراب در چهره اش موج مي زد و حاصلش آن بود كه همگان ديدند. روحيه و هدف ژرمن ها را هم مي توان در ضربه پنالتي اندي مولر خلاصه كرد. او هرچه قدرت داشت در پشت آن توپ ذخيره كرد تا قاطعيت آلمانها راثابت كند و قلب 70 هزارانگليسي را در ويمبلي بشكند. و خلاصه كلام اينكه انگليس به مربي اش باخت تا بار ديگرثابت شود كه با تعصب و عرق ملي نمي توان قهرمان فوتبال شد. ديدار فينال يكشنبه در ويمبلي برگزار مي شود كه فردا به آن خواهيم پرداخت. جام دهم اروپا، نقطه تحول فوتبال ماتياس سامر بود. فوگتس موقعيت خود را به خطرانداخت و بر نام ماتيوس قلم قرمز كشيد تاسامر ليبروي تيمش شود. سامر تا قبل از بازي فينال دوگل براي ژرمن ها بثمر رساند و خط دفاعي اين تيم را نيز به خوبي رهبري نمود تا ثابت كند كه انتخاب فوگتس بي جهت نبوده است.