Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750409-600S1

Date of Document: 1996-06-29

گل درخت كاكائو نام علمي: cacao Theobroma خانواده: STERCULIACEAE موطن اصلي اين درخت آمازون مي باشد ولي اكنون در آفريقاي غربي و جنوبشرقي آسيا انتشار يافته است. درختي است كوچك و هميشه سبز داراي برگهاي منفرد و بزرگ با دمبرگ كوتاه، بدون كرك و شفاف، بلندي درخت در انواع وحشي به و 1210 انواع پرورش يافته به 65 متر گل ها مي رسد كوچك به رنگ مايل به قرمز، فاقد بو كه برروي تنه يا شاخه هاي مسن و همچنين شاخه هاي جوان ظاهر مي شوند و داراي 5 كاسبرگ گلبرگ مانند 5 گلبرگ و 10 پرچم هستند. اين درخت كوچك تنها در نواحي حاره قابل پرورش مي باشد. سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران