Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750409-581S1

Date of Document: 1996-06-29

براثر شيوع نوعي بيماري قارچي ميليون 100 درخت نارون درسراسر جهان در معرض نابودي قرار دارند . واحد رسانه هاي خارجي همشهري: بيماري نارون هلندي كه در واقع نوعي آفت قارچي شكل مي باشد در سراسر نيمكره شمالي درختان نارون را نابود كرده است. به گفته پژوهشگران كاربر وسيع و بي ضابطه كود شيميايي و سموم دفع آفات نباتي و همچنين استفاده از هورمون هاي گياهي وروي آوري بي حساب به نژادهاي اصلاح شده باعث شيوع اين آفت شده است. به گزارش تلويزيون بي. دانشمندان بي سي، در آمريكا اعلام كرده اند كه براي مبارزه بااين آفت جهانگير درخت هاي نارون به راه حل هايي دست يافته اند. به گفته آنها در گورستاني درحومه نيويورك يك درخت نارون 250 ساله وجود دارد كه همراه با نهالهاي به وجود آمده از آن بنظر مي رسد خصوصياتي ژنتيكي دارند كه نسبت به اين بيماري مقاوم است. آزمايشهايي روي اين درخت در حال انجام است تا ببينند چگونه مي توان ساير انواع نارونهاي سراسر جهان را نجات داد. درختان ناروني كه در دو طرف جاده منتهي به در ورودي دانشگاه پرينستون صف كشيده اند، يكي از آخرين جاهايي در آمريكا است كه به پرورش درخت نارون اختصاص دارد. به منظور بالابردن احتمال زنده ماندن آنها، تيم هاي داوطلبان سرگرم سوراخ كردن بدنه اين درختان و جاسازي مواد قارچ كش مناسب هستند. اين مواد قارچ كش را مي خواهند به بدنه درختان تزريق كنند. اما براي 100 ميليون درخت نارون جهان اين اقدامات بسيار دير است. ازبين بردن سريع گونه هاي بومي درختان در سراسر جهان و استفاده از گونه هاي اصلاح شده، سبب شده كه نژادهاي تازه درختان مقاومت خود را در برابر آفات گياهي از دست بدهند.