Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750409-533S1

Date of Document: 1996-06-29

به بهانه برگزاري سومين نمايشگاه صنعت برق در تهران ( 15 11 تا تير)صنعت 1375 برق در نمايشگاه سوم: بندهاي وابستگي به خارج، مي شكند سومين نمايشگاه صنعت برق از روز يازدهم تيرماه جاري بار ديگر، شايستگي هاي اين بخش صنعتي - خدماتي را به معرض داوري عمومي مي گذارد. پيشرفتهاي اين صنعت در سالهاي اخير به اندازه اي دامن گسترده است كه هر سال مي تواند حرفهاي تازه اي براي گفتن داشته باشد و نمايشگاه سوم در حقيقت چنين تحركي را در صنعت برق، تاييد مي كند. در نمايشگاه صنعت برق امسال بيش از 200 شركت خدماتي و فني - صنعتي بخش برق از هر دو بخش دولتي و خصوصي در كنار هم حضور يافته اند و اين تعداد شركت كننده در نمايشگاهي كه سومين تجربه در اين رشته به حساب مي آيد، در مقايسه با دو نمايشگاه پيشين، پيشرفت مهمي است. در فاصله دو سال اخير و در دو مورد نمايشگاههاي پيشين، تعداد شركت كنندگان با روند مطلوبي در افزايش بوده است. نمايشگاه اول 140 شركت كننده داشت و نمايشگاه دوم توانست مجموعه وسيعتري متشكل از 170 شركت را گرد هم بياورد. امسال شركتهاي تازه اي به جمع سايرين پيوسته اند و برهمين قرار شكي نيست كه در سالهاي آينده اين نمايشگاه مي تواند به يك نمايش منطقه اي و بين المللي تبديل شود. نمايشگاه، از بعد فني تا بازرگاني نمايشگاه سوم صنعت برق در حالي برگزار مي شود كه شركتهاي تازه اي كه از بطن سياست تغيير ساختار وزارت نيرو، پا به عرصه وجود گذاشته اند، در حال نتيجه گيري ازفعاليت چند سه ساله خود هستند. در اين مدت بيشتر اين شركتها سرگرم سازماندهي امكانات و شناخت حوزه مسئوليتهاي خود بودند و اكنون در حقيقت ثمر زحمات چندساله خود را برمي دارند و برهمين اساس هر روز به توفيق تازه اي دست مي يابند كه اگر همه آنها يكجا جمع آورده شود، مي تواند تحول صنعت برق كشور را در گستره اي از خدمات فني و مهندسي، صنعتي و اجرايي، برتاباند. مدير اجرايي نمايشگاه سوم صنعت برق ايران كه تجارب وسيعي در جريان برپايي دو نمايشگاه پيشين اندوخته است، عقيده دارد كه چنين مرحله اي در حال تكوين است. او مي گويد كه امسال از برخي شركتهاي خارجي نيز كه در اجراي پروژه هاي صنعت برق كشور همكاري دارند دعوت شده است كه در صحن نمايشگاه حضور يابند، با وجود اين به دليل تاخيري كه در انجام اين كار رخ داد، احتمال نمي دهيم كه تعداد شركت كنندگان خارجي در نمايشگاه به رقم قابل توجهي برسد، اما در سالهاي آينده از تعداد بيشتري ازشركتهاي خارجي كه در اجراي پروژه هاي صنعت برق كشور با شركتهاي ايراني همكاري مي كنند، به همين منظور دعوت به عمل خواهد آمد تا در كنار شركتها و صنعتگران قرار ايراني، گيرند و به ايجاد محيط رقابتي روبه رشدي براي صنعت برق كشور، مدد برسانند. اكبر نعمت اللهي مديركل روابط عمومي وزارت نيرو و مدير اجرايي سومين نمايشگاه صنعت برق ايران، عقيده دارد كه شركتهاي ايراني در همه زيربخشهاي اين صنعت به مرحله اي از كارايي رسيده اند كه اينك بخوبي مي توانند در كنار رقيبان خارجي، جايي براي خود باز كنند. در حقيقت چنين كاري براي تداوم رشد صنعت برق ضروري است. دراين شكل از فعاليت، شركتهاي ايراني فرصت مي يابند كه سطح دانش و توانمندي خودرابا آنچه كه در زمينه همين صنعت در سطح جهان مي گذرد، هماهنگ سازند و براي صدورخدمات و توليدات خود به خارج از مرزها، به چاره انديشي و رقابت بپردازند. سومين نمايشگاه صنعت برق، برحسب اهدافي كه در نگرش خود دارد، امسال شعارصنعت، دانشگاه و بازرگاني را براي خود انتخاب كرده و در طول نمايشگاه نيز كوشش خواهد شد كه تامين اين پيوند سه وجهي، براي كل صنعت آسانتر و پوياتر بشود. درحقيقت صنعت برق كشور اكنون در مرحله اي از پويايي است كه مي تواند با همكاري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تشويق آنها براي مشاركت در تحقيقات و مطالعات اين بخش مهم صنعتي و خدماتي، تكنولوژي پيشرفته را با روشهاي محلي كارساز، براي پيگيري نهضت خودكفايي، مطابقت دهد. روشن است كه خود فعالان اين بخش براهميت كار تحقيق در اين مرحله بخوبي واقفند و آنرا مكمل كوششهايي مي دانند كه هم اكنون درمراكز تحقيقاتي شركتهاي وابسته به صنعت برق در جريان است. هدف از برپايي نمايشگاه صنعت برق مدير اجرايي نمايشگاه مي گويد كه هدف وزارت نيرو از ايجاد فرصتي براي نمايش توانمنديهاي صنعت برق كشور، نشان دادن تحولي است كه در سالهاي اخير در زمينه رشداين بخش صنعتي و خدماتي تحقق يافته است. اكنون در دومين سال اجراي برنامه دوم توسعه كشور هستيم. در طول برنامه اول و نخستين سال برنامه دوم، با اصلاح ساختاروزارت نيرو، شركتهاي اقماري، اعم از دولتي و خصوصي، امكان وسيعتري براي رشديافته اند. بسياري از كارهايي را كه گمان نمي كرديم از آنان ساخته باشد، انجام داده وتوانسته اند بخش عظيمي از نيازهاي صنعت برق را از منابع و توانمندي ساخت داخل قطعات و ملزومات مرتفع بنابراين كنند نمايشگاه سوم يكبار ديگر به آنها امكان مي دهد كه با ساير شركتهاي همكار خود در شاخه هاي مختلف صنعت آشنا شوند و راههاي مشاركت جمعي براي رفع نيازها و افزايش كارايي خودشان را در درون جمع فعالان همين جستجو بخش، كنند. در نمايشگاه سوم شركتهاي وابسته به صنعت توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي، در گروه بندي مشخص و براساس نوع فعاليت آنها، سازمان داده شده اند. بنابراين يك بازديد كننده برحسب نوع خدمتي كه هر گروه از شركتهاي مزبور ارائه مي دهند، مي تواند در غرفه آنها حضور يافته و پاسخ سئوالات خودرا از مسئولان غرفه ها بخواهد. خود شركت كنندگان در نمايشگاه نيز مي توانند براساس همين تقسيم بندي موضوعي، به مذاكره وتبادل نظر با ديگر شركتهايي بپردازند كه مي توانند در تامين اهداف آنان، مفيد واقع شوند. بنابراين نمايشگاه صنعت برق يك گردهمايي تخصصي از فعالان اين بخش است كه موجب نزديكي بيشتر صنعتگران داخلي، پيمانكاران، مهندسان مشاور، مراكز تحقيقاتي وآموزشي، شركتهاي مديريت پروژه، موسسات مهندسي طراحي و مديريت توليدكنندگان ساخت، تجهيزات و ملزومات صنعت برق و بالاخره موجب آشنايي مسئولان ومجريان پروژه هاي صنعت برق با گروههاي ديگري كه مي توانند در اجراي هر يك از اين پروژه ها مشاركت كنند، خواهد شد. به گفته اكبر نعمت اللهي، يكي از سودمنديهاي اصلي نمايشگاه، كمك به كوشش وزارت نيرو در زمينه ايجاد نوعي بي نيازي نسبي از منابع خارجي در صنعت برق كشور است. درگذشته به دليل عدم آشنايي صنعتگران و فعالان صنعت برق با يكديگر، بسياري از آنهاتصوير درستي از توانمندي ساخت داخل نداشتند. به همين جهت براي تامين همه نيازهاي خود در اجراي پروژه هاي نيروگاهي و انتقال و توزيع نيرو، به منابع خارجي روي مي آوردند كه موجب مي شد اعتبار ارزي بيشتري از دست برود و ضمنا كار انتقال تكنولوژي، با اشكال روبه رو شود. او خاطر نشان مي شود كه پس از دو نمايشگاه اول و دوم، مجريان پروژه ها در مواردزيادي توانستند همكاراني براي خود در داخل انتخاب كنند و ساخت برخي قطعات و ياانجام بخشي از امور را به آنها واگذار كنند. توجه داشته باشيم كه در گذشته در احداث نيروگاهها، ايران، به طور كامل وابسته به مساعدت و همراهي خارجيان بود و به همين خاطربراي انجام كار، هزينه هاي ارزي قابل توجهي را متحمل مي شد. در حقيقت بيشترطرحهاي نيروگاهي بدون حضور همكاران ايراني انجام مي گرفت و با تحمل همه هزينه هاحتي فرصت داده نمي شد كه كاركنان ايراني با زواياي ناشناخته اين فن آشنا شوند. براي مثال شركتهاي خارجي كه پروژه ها را به صورت كليد در دست در اختيار خودمي گرفتند، مبالغ هنگفتي بابت مديريت پروژه در محاسبات خود مي گنجاندند كه 30تا 40 بين درصد كل هزينه پروژه را شامل مي شد. اكثر كاركنان عملياتي نيروگاهها را از خارج مي آوردند و حتي در مواردي كارگران ساده را نيز از بازار داخلي انتخاب نمي كردند. نتيجه اين مي شد كه از كل پروژه هيچگونه ارزش افزوده اي نصيب اقتصاد داخلي نمي شد وفرصتي نيز وجود نداشت كه مهندسان و كارشناسان ايراني بتوانند در موقعيتي قرار گيرندكه عملا توانمندي خودرا تجربه كنند. حضور شركتهاي خارجي در صنعت برق كشور به اين سطح نيز خلاصه نمي شد. مديركل روابط عمومي وزارت نيرو اضافه مي كند كه پس از اجراي پروژه ها، ساليان سال ايران هزينه هاي بيشتري را تحمل مي كرد تا نگهداري و بهره برداري از نيروگاهها امكان پذيرگردد. تعميرات دوره اي نيروگاهها، طبق قراردادها، با حضور نمايندگان مجري پروژه انجام مي گرفت. البته نوعي راحت طلبي در مديريتهاي داخلي نيز به اين روند كمك مي كرد. درواقع واحدهاي اجرايي با بستن قراردادي با يك شركت خارجي مطمئن مي شدند كه تمامي مراحل كار بطور منظم پيش خواهد رفت و چون حساسيتي در تامين هزينه ها وجودنداشت، طبعا كوششي نيز براي استفاده از توانمندي ساخت داخل و خدمت كارشناسان كه مي توانست موجب كاهش هزينه احداث نيروگاهها بشود، اعمال نمي شد. شناخت ظرفيتهاي داخلي، يك هدف ديگر سياست وزارت نيرو در برنامه اول و برنامه جاري نگرش تازه اي را در اين بخش مطرح كرد كه هدف آن برآورد ظرفيتهاي داخلي در سامان بخشيدن به طرحهاي صنعت برق كشور بود. البته اوضاع اقتصادي كشور، حساس شدن موضوع هزينه هاي ارزي، تحريمهاي بين المللي عليه ايران و بسياري دلايل ديگر، موجب مطرح شدن چنين نگرشي شد. تغيير ساختار وزارت نيرو و اجراي سياست خصوصي سازي، گامهاي نخستين رسيدن به چنين اهدافي بود كه خيلي سريع بازتاب مثبت خودرا نشان داد. كارشناسان بسياري كه در واحدهاي مختلف وزارت نيرو، مشغول كار بودند، فرصت يافتند كه دانش و صلاحيت خودرا در دهها شركت اقماري كه در كنار وزارت نيرو، پديدار شد، به كار گيرند و در مدت كوتاهي، اوج گرفتن بالندگي صنعت برق كشور، نشان داد كه اين سياست تا چه حد كارسازبوده و تامين اهداف از پيش تعيين شده در دو برنامه توسعه را مقدور ساخته است. دستاورد صنعت برق در برنامه اول بسيار فراتر از آن بود كه در شروع برنامه پيش بيني مي شد. اكبر نعمت اللهي مدير اجرايي نمايشگاه صنعت برق تاكيد دارد كه رشد سريع شركتهاي صنعتي، فني و مديريت و اجرا، در سالهاي نخست برنامه اول باعث شد كه نمايشگاه اول صنعت برق، سازمان داده شود. رشد صنعت به قدري دامن گسترده بود كه حقيقتا اين نياز احساس مي شد كه تمامي آنها در يك مركز جمع شوند و آنچه را كه انجام داده و يا مي توانند انجام دهند به نمايش بگذارند. حدود 140 شركت كننده نمايشگاه اول، اغلب از اين نمايشگاه راضي برگشتند. قراردادهاي مهمي در طول نمايشگاه بسته شدو گزارشهاي جمع آوري شده نشان داد كه بسياري از شركت كنندگان توانستند زمينه ساخت داخل برخي قطعات مورد نياز خودرا فراهم كنند و حتي به ايجاد واحدهاي مشاركتي براي ساخت اين قطعات با ديگر صنعتگران، بپردازند. با توجه به توفيق نمايشگاه اول، تجربه ديگري در قالب دومين نمايشگاه صنعت برق در سال 1374 با حضورشركت 174 كننده تكرار شد. شركت كنندگان برحجم مشاركت خود افزوده بودند به گونه اي كه وزارت نيرو ناچار شد سطح نمايشگاه را به 6000 متر مربع سالن سرپوشيده و 1000 متر مربع فضاي آزاد، افزايش بدهد. در غرفه هاي اين نمايشگاه توليدات و توانمنديهاي صنعتي و مديريتي بسيار وسيعتري به نمايش درآمده بود كه موجب افزايش سودمنديهاي آن شد. اكبر نعمت اللهي مدير اجرايي نمايشگاه صنعت برق يكي از مهمترين دستاوردهاي نمايشگاه دوم را، برگزاري سه سمينار تخصصي مسايل مديريت پروژه هاي بحث برق، مديريت ساخت داخل و بالاخره اهميت تحقيقات و تكنولوژي در صنعت برق، مي داند و مي افزايد كه حضور مسئولان صنعتي و اجرايي كشور در اين سمينارها و نزديكي هرچه بيشتر صاحبان صنايع با مجريان پروژه هاي برق، موجبات آشنايي بيشتر آنها رافراهم كرد. او تاكيد مي كند كه نمايشگاه صنعت برق اكنون ديگر حادثه تعطيل برداري خودشركتها نيست و صاحبان صنايع بطور مرتب فشار مي آورند كه اين نمايشگاه در زمان خودش دايربشود تا آنها بتوانند موقعيت روز خودرا شناسايي كنند و همكاران تازه اي را در اين جمع متخصص و اجرايي جستجو كنند. او مي افزايد كه براساس همين اظهار علاقمنديها، امسال نمايشگاه سوم با وسعت و اهميت بيشتري تدارك ديده شد و دروازه هاي خودرا به روي بازديدكنندگان علاقمند، مي گشايد.