Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750409-527S1

Date of Document: 1996-06-29

موفقيت يك مبتكر بجنوردي در كنفرانس انرژي خورشيدي كلرادوي آمريكا: استخدام خورشيد در طرحهاي تازه o طرح پنجره هاي خورشيدي، مهندس غفاري توسط يونيدو جزو بهترين پروژه هاي علمي به شمار آمده است o با نصب ده هزار حمام عمومي خورشيدي در كشور، معادل صدوهشتادميليون ليتر نفت در سال، از خورشيد انرژي كسب مي شود و اگر نفت به ارزانترين قيمت خود در بازار جهاني /0 15يعني دلار براي هر ليتر محاسبه شود ميليارد 74معادل تومان سوخت در سال از انرژي خورشيد توسط اين حمامها كسب خواهد شد موفقيت يك مبتكر بجنوردي در كنفرانس انرژي خورشيدي كلرادوي آمريكا اشاره; مهندس رمضان وحيدي دبير دبيرستانهاي بجنورد و يك محقق و پژوهشگر موفق است كه سالهاست در زمينه انرژيهاي تجديدپذير تحقيق و كار مي كند. او براي روستاهاي دورافتاده در كشور حمام و آب شيرين كن خورشيدي ساخته است و در حال ساخت يك خشك كن خورشيدي صنعتي است. او همچنين طرحهاي خورشيدي از قبيل طرح نيروگاههاي بيوگاز براي يك مجتمع ده هزارنفري و طرح نمك زدايي زمينهاي كشاورزي را اجرا مي نمايد. در سالهاي اخير با همت ايشان دو كنفرانس بين المللي انرژي خورشيدي (دربجنورد و عشق آباد تركمنستان ) برگزار گرديده و هم اكنون هشت مقاله او دركنفرانس بين المللي انرژي خورشيدي كلرادوي آمريكا پذيرفته شده است. تشويق اين محقق پركار بوسيله مسئولين براي شركت در كنفرانس كلرادو، موجبافتخار و مطرح شدن نام ايران در كنفرانس بين المللي كلرادو بوده است. كنفرانس مذكور از 14 ژوئن 1996 با همكاري سازمان جهاني يونسكو آغاز شده ا ست. مطلبي كه در پي مي آيد شمه اي از كارهاي او را مطرح مي كند و توسط گزارشگرهمشهري در بجنورد تهيه شده است. مهندس وحيدي فارغ التحصيل رشته مهندسي شيمي از دانشگاه اميركبير (پلي تكنيك سابق ) است. او مردي آرام و متواضع است كه هميشه پرتلاش و پويا در راه انجام پروژه هاي تحقيقاتي - مردمي خود گام برمي دارد. راه او راه خداست و كار او خدمت به خلق خدا. او پس از فراغت از تحصيل به زادگاه خود بازگشت تا به مردم ديار خود خدمت نمايد، كشاورزي را رونق بخشد و براي صرفه جويي انرژي، از تكنولوژي خورشيدي بهره برداري كند و براي مردم روستاهائي كه حمام نداشتند و مجبور بودند كه با هيزم آتش درست كرده، آب گرم تهيه كنند حمام بسازد. وحيدي براي مردمي كه آب آشاميدني نداشتند، آبشيرين كن خورشيدي بنا نهاد. آب شيرين كن خورشيدي اسفراين كه با مساحت 1000 متر مربع سالانه معادل 24000 دلار صرفه جويي در سوخت مي كند و انرژي مورد نياز را از خورشيد كسب مي نمايد (يعني هر متر مربع 24 دلار در سال صرفه جويي سوختي دارد ) از عملكردهاي پژوهشي اوست. تمام دستگاههاي خورشيدي، از قبيل گردآورنده هاي مسطح (حمامهاي عمومي خورشيدي ) و خشك كن ها و آب شيرين كنها در طول سه سال، هزينه ساخت خود را بازپرداخت مي كنند. مقالات تحقيقي مهندس رمضان وحيدي در كنفرانس انرژي خورشيدي كلرادو بسيار مورد توجه قرار گرفته و اين در دنيا بي سابقه است، كه هشت مقاله از يك محقق در كنفرانس پذيرفته شود. موفقيت ايشان قابل تقدير و تحسين است توجه مسئولين محترم براي فراهم كردن امكانات شركت اين جوينده خستگي ناپذير در كنفرانس كلرادو، نه تنها موجب تشويق ايشان، بلكه بهادادن و ارج نهادن به تحقيق و توسعه نوآوري هاي علمي در كشور است. عنوان مقاله هاي مهندس وحيدي در كنفرانس كلرادو بدين قرار است: منافع خشك كنهاي خورشيدي در ا يران، گردآورنده هاي ماسه اي كه مي توانند انرژي مورد نياز حمامهاي عمومي خورشيدي روستايي را تامين كنند; متمركز كننده هاي تركيبي سه بعدي تعقيب كننده آفتاب كه مي توانند به عنوان سيستم روشنائي به كار روند; منازل با پنجره هاي خورشيدي; طرح يك سيستم بيوگازبراي استفاده 10000 نفر; افزايش توليد متان با تاثير ميدان مغناطيسي برهاضم هاي بيوگاز; توليد نمك طعام و آب كشاورزي با طرح نمك زدائي خورشيدي در كانال شور جاجرم; دو ايستگاه يكهزار مگاواتي توليد هيدروژن براي ايران و تركمنستان. خشك كن ها خشك كن خورشيدي بجنورد كه 90 درصد كارهاي ساختماني آن تمام شده است. خشك كن هاي خورشيدي علاوه بر راحت كردن كار خانمهاي خانه دار، در كل اقتصاد كشورنيز موثر مي باشند. نصف بيشتر سبزيهاي تازه در منازل پس از پاك شدن دور ريخته مي شوند، در حالي كه در خشك كن هاي خورشيدي، آنها مورد استفاده دامها قرار مي گيرند. اگر سبزي خشك مورد نياز منازل، معادل ده گرم در هفته براي هر نفر در نظر گرفته شود و اين مقدار سبزي خشك با خشك كن هاي خورشيدي تامين گردد /7 5سالانه ميليون دلار از سبزي خشك و 5 ميليون دلار از سبزيهاي دور ريختني سود خالص حاصل مي گردد. ضمنا /2 5معادل ميليون دلار در سال انرژي مفيد از خورشيد كسب مي نمايد. هزينه ساخت آنها در سه سال بازپرداخت مي گردد. گردآورنده هاي خورشيدي ماسه اي تاكنون دو حمام با اين گردآورنده ها در دو روستا در كشور مجهز شده كه به عنوان مثال در حمام عمومي روستايي خورشيدي پيربز ( شمس ) بجنورد در طول 9 سال پس ازساخت معادل 54000 دلار سوخت صرفه جويي گرديده است. در حالي كه كل هزينه ساخت آن، حدود يك ميليون تومان بوده است. اين گردآورنده ها به سادگي با مصالح موجود در تمام شهرستانهاي كشور قابل با ساخت مي باشند /10 000نصب حمام عمومي خورشيدي مشابه حمام خورشيدي روستاي پيربز بجنورد /000/180 000معادل ليتر نفت در سال از خورشيد انرژي كسب مي گردد. اگر نفت به ارزانترين قيمت خود در بازار /0 15جهاني دلار براي هر ليتر محاسبه شود معادل 74 ميليارد تومان سوخت در سال انرژي از خورشيد توسط حمامهاي مذكور كسب خواهد گرديد. اين عمل براي محيط زيست نيز سودمند است و سالانه از /700/17 000نابودي كيلوگرم اكسيژن جلوگيري كرده و مقدار دي اكسيدكربن ورودي به اتمسفر را به مقدار /000/18 000كيلوگرم كاهش خواهد داد. تعداد 18000 كارگر در طول 280 روز مي توانند حمامهاي مذكور را در كشور بسازند. خانه هايي با پنجره هاي خورشيدي متمركزكننده هاي سهمي تركيبي قادرند تمام امواج الكترومغناطيسي ورودي به دهانه بزرگ آن را به دهانه كوچك منتقل نمايند. از اين خاصيت، پنجره هاي خورشيدي طراحي گرديدند كه مي توانند نور زيادي را از سطح كوچكي به داخل اطاقها منتقل نمايند. اين طرح توسط يونيدو بهترين طرح پنجره خورشيدي شناخته شد. از اين سيستم مي توان براي روشنائي كارگاههاي بزرگ، براي مساجد و منازل مسكوني و... استفاده نمود. متمركزكننده هاي سهمي تركيبي سه بعدي تعقيب كننده آفتاب در اين طرح، نور رسيده به دهانه بزرگ متمركزكننده را به دهانه يك كانال نوري منتقل كرده و كانال مذكور مي تواند نور را به زيرزمين و يا هر اتاق ديگري كه لازم باشد منتقل نمايد. كانال نوري كانالي است كه بدنه آن از داخل، آينه است. استفاده از اين سيستم در طول روز براي اتاقهايي كه از لامپ استفاده مي كنند، از نظر اقتصادي براي كشور كم هزينه است. طرح بيوگاز براي يك مجتمع 10 هزار نفري مواد آلي دور ريختني، فضولات حيواني و انساني و... مي توانند در شرايط بي هوازي در مخازن آببندي شده تحت تاثير ميكرو ارگانيزمهاي بي هوازي توليد گاز متان نمايند كه به عنوان سوخت مورد استفاده قرار مي گيرد و ضمنا فضولات را نيز از ميكروارگانيزمهاي مضر براي سلامتي انسان عاري مي نمايد. ضمنا بذر گياهان هرز پس از خروج از اين واحدها، ديگر خاصيت بارآوري نداشته وعلاوه بر اين مواد موجود در فضولات آماده استفاده در كشاورزي مي گردند. طرح چنين سيستمي براي يك مجتمع 10 هزار نفري را مي توان با سرمايه اي معادل /40 000دلار بنا كرد. اين طرح مي تواند روزانه معادل 689 ليتر گازوئيل انرژي با گاز متان توليد كندو سالانه /50 297معادل دلار در سوخت صرفه جويي نمايد. علاوه براين فضولات معمولا 50 درصد نيتروژن موجود خود را از دست مي دهند; ولي در اين سيستم از اين اتلاف صرفه جويي مي گردد و سالانه معادل 3285 دلار كود اوره از اين سيستم به دست مي آيد. نسبت سود به هزينه در اين سيستم با احتساب قيمتهاي بين المللي دو به يك است. البته منافع زيست محيطي و جلوگيري از گسترش بيماريها، از منافع ديگر اين طرح مي باشد كه در اين محاسبات منظور نگرديده است. توليد نمك طعام و آب كشاورزي از نزديكي شهرستان جاجرم كانال شوري وجود دارد كه آب جاري آن شامل نمك طعام است. اين نمك 97 درصد كلريدسديم و سه درصد نمكهاي ديگر مي باشد كه هيچكدام براي سلامتي انسان مضر نيستند. مقداري از اين نمك سالانه به طريق سنتي مورد استفاده قرار مي گيرد. طرح جديدي با استفاده از انرژي خورشيدي براي آن در نظر گرفته شده است كه علاوه بر توليد نمك براي فروش مي توان از آب تصفيه شده آن براي كشاورزي قطره اي و ايجاد يك باغ بزرگ چندين هزار هكتاري استفاده كرد. از اين كانال مي توان به طور متوسط، ساعتي تن 72 در طول سال نمك طعام به دست آورد و /1 5حدود ميليارد ليتر آب تصفيه شده به دست آورد كه مي تواند مورد استفاده باغباني قطره اي قرار گيرد. افزايش توليد متان با تاثير ميدان مغناطيس بر هاضمهاي بيوگاز به هم زدن فضولات در بيوگاز جهت كاركرد عادي آن ضروري است. سيستم هاي مختلفي براي اين كار طراحي شده اند، در اين طرح با تاثيرميدان مغناطيسي، وظيفه فوق عملي مي شود. ولي توليد متان در حالت رزنانس نسبت به سيستمهاي داراي تا 54 همزن درصد افزايش مي يابد و نياز به همزن نمي باشد. دو ايستگاه 1000 مگاواتي توليد هيدروژن براي ايران و تركمنستان با توجه به آلودگي محيط زيست كه در اثر ا ستفاده از سوختهاي فسيلي بوجودمي آيند، استفاده از هيدروژن به عنوان سوخت جهت تامين انرژي يك ايده انسان دوستانه مي باشد. محصول احتراق آن نيز بخار آب است كه براي محيط زيست مضر نيست. به عبارت ساده تر مي توان گفت با استفاده از انرژي خورشيدي پيوندهاي موجود بين هيدروژن و اكسيژن در مولكولهاي آب شكسته مي شود و سپس هيدروژن را جمع آوري كرده و در موقع مصرف آن را مي سوزانند (نظير بنزين و نفت و... ) و در هنگام سوختن و بوجود آمدن پيوندهاي جديد هيدروژن و اكسيژن آب بدست آمده و انرژي خورشيدي به كار گرفته به شكل گرما آزاد مي شود. طرح دو نيروگاه يكهزار مگاوات توليد هيدروژن براي ايران و تركمنستان از اين روش بررسي گرديده است.