Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750409-522S1

Date of Document: 1996-06-29

گزارشي از نمايشگاه عكس در نگارخانه منطقه يك بازاري كه ديگر نيست در بازار شوش كودكاني كه تحت تاثير جو نامناسب حاكم بر ميدان ميوه شوش بودند به كارهايي نظير پوست كندن پياز مشغول مي شدند جلوگيري از تراكم فعاليت در يك نقطه محدود از شهر و بهداشت ميادين و سلامت محيط زيست در نواحي مجاور از جمله مواردي هستند كه در اين نمايشگاه به تصوير كشيده شده اند. گزارشي از نمايشگاه عكس در نگارخانه منطقه يك بازاري كه ديگر نيست بازار مكاني است براي دادوستد انواع كالا، خوراك و پوشاك. بازار ميوه و تره بار نيز يكي از اينهاست كه از قرنها پيش در ايران سابقه داشته است. در طهران قديم كه در گذشته نسبت به شهرهايي مانند شيراز، اصفهان، مشهد و غيره بالنسبه كوچكتر و محدودتر بوده نيز شواهدي پيرامون بازار ميوه و تره بار موجود است. اين بازارهاي ميوه و تره بار يا به اصطلاح ميادين بارفروشي كار خود را از سبزه ميدان و ميدان امين السلطان آغاز كردند. پس از آن نيز ميدان بارفروشي سرچشمه و پامنار شروع به كار كردند. درحدود پنجاه سال پيش ميدان ميوه وتره بار شوش مركزيت يافته و جايگزين آنها شده بود. به طوريكه اين ميدان بزرگترين مركز سازمان دهنده فعاليتهاي توزيع و فروش ميوه و تره بار در سطح كشور محسوب مي شد. اين ميدان به مرور با وسعت يافتن شهر تهران و به دنبال آن نيز نياز روزافزون جمعيت انبوه شهر جوابگوي نيازهاي تهران بزرگ نبود تا اينكه در خرداد ماه ميدان 74سال مركزي ميوه و تره بار به همت شهرداري تهران در مكاني مناسبتر و با ايجاد تسهيلات و امكانات لازم جايگزين ميدان بارفروشي شوش شد. بيست و دومين نمايشگاه تحقيقاتي نگارخانه منطقه يك با عنوان بازاري كه ديگر نيست از 26 خرداد ماه برپا شده است. عكاسي مجموعه عكسهاي اين نمايشگاه توسط يدالله ولي زاده دانشجوي رشته عكاسي انجام شده كه تعداد 75 قطعه عكس به نمايش عمومي درآمده اند. بهداشت ميادين و سلامت محيط زيست در نواحي جلوگيري مجاور، از تراكم فعاليت در يك نقطه محدود از شهر، فضاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان در ميادين سنتي و تاسيسات و امكانات موجود درميدان مركزي ميوه و تره بار از جمله مواردي هستند كه در اين نمايشگاه به تصوير كشيده شده اند. يدالله ولي زاده در مورد كارش چنين مي گويد: زماني كه شايعاتي درباره جمع آوري ميدان ميوه و تره بار شوش وجود داشت، من شروع به عكاسي از اين ميدان كردم. چرا كه فكر كردم چنانچه اين گونه ميادين جمع آوري شوند بي آنكه تصويري از آن وجود داشته باشد، ديگر هيچ سندي در دست نداريم تا وضعيت قبلي و نابهنجار ميدان تره بار و ميوه را نشان دهيم. بنابراين پس از صدور مجوز توسط حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري تهران به انجام اين كار پرداختم. نكاتي كه در ميدان پيشين نظرم را جلب كرد و از آنها عكس گرفتم، مربوط به فضاي حاكم بر اين ميدان است. يكي از اين موارد، حجم تره باري بود كه به آنجا وارد مي شد در حالي كه ظرفيت پذيرش اين حجم را نداشت. ديگر آنكه، كودكاني در آنجا تحت تاثير جو نامناسب حاكم بر ميدان شوش قرار گرفته بودندو به كارهايي نظير پوست كندن پياز مشغول بودند و يا سرگردان در دالانهاي ميدان تره بار ديده مي شدند. همچنين تاثيرات وجود ميدان بر زندگي افراد منطقه و مشاغلي چون سيگار فروشي و باربري در محل از جمله مسايلي بودند كه عكسبرداري از آنها انجام شده است. موارد ديگري كه من در اين ميدان در نظر داشتم، نشان دادن اين مسئله بود كه چه كساني در آنجا كار مي كنند و كسبه معاملاتشان را به چه طريقي انجام مي دهند. تصاوير مربوطه به اين موارد تا زماني كه بازار ميوه و تره بار به ميدان جديد منتقل مي شود، ادامه مي يابد. در اين مقطع نيز تصاوير هوايي از ميدان گرفته شده كه وسعت آن را نشان مي دهد. در اين بخش عكسهايي از امكانات جديدي كه در اختيار بار فروشان قرار داده شده، وجود باسكولهاي دقيق و مركز خدمات شهرداري كه به طور منظم مشغول كار است، گرفته شده است. مورد مهم ديگري كه سعي كرده ام با گرفتن اين تصاوير نشان دهم، به سبك معماري ميدان سنتي مربوطمي شود كه از اين لحاظ به هيچ وجه برجسته و قابل توجه نبود. ولي اين نكته در محل جديد به چشم نمي خورد. به هر حال هدف من از تهيه چنين تصاويري، اطلاع رساني به مردم در زمينه اوضاع قبلي ميدان و پرداختن به جزئيات آن بوده است.