Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750407-519S1

Date of Document: 1996-06-27

بچه هاي ژاكه يك پلاتيني ياكانتونا كم داشتند ژرمن ها سر به آسمان مي سايند سرويس ورزشي: در شماره ويژه نامه جام ملت هاي اروپا نوشتيم، چكها مردماني بسيار جدي و مصمم هستند. نوشتيم كه آنها قصد دارند، بدون اسلاوها تاريخ را تكرار كنند. چكها ديشب فرانسه را نيز ازپيش رو برداشتند شايد دلمان براي فرانسه بسوزد شايد خاطره تلخ سال 1982 براي فرانسه تكرار شد اما نمي توان ازقدرت دروني و اراده خلل ناپذيرآنها به راحتي گذشت. در ويژه نامه نوشته بوديم، اگر چكها در گروه بزرگاني چون ايتاليا، آلمان و روسيه يك بازي را ببرند، قادرند خود را به همين مرحله برسانند. فرانسه بي ستاره اما پرستاره نتوانست از ظرفيت خود بيرون بزند، نتوانست انديشه هاي ژاكه را عملي كند و حالا به نقطه اي رسيد كه قبول كند فوتبال با وجود تمام حكايت هاي علمي و تاكتيكي نياز به ستاره هاي بزرگ دارد تا در چنين لحظاتي حساس تيم را از بن بست نجات دهند زيدان، جوركائف، بلانك، كارمبو و.. همه در حد بازيكنان بزرگ فوتبال اروپا به حساب مي آيند اما هيچيك از آنهاكانتونا نمي شوند و توان حرفه اي او را ندارند و حالا باور مي كنيم كه فوتبال بدون بازيكنان خلاق و مبتكر در مقاطعي كه به ديوار سخت و سرد برخورد مي كند، از درون مي تركد و يا در سنگيني بازي گير مي كند. فرانسه ايمه ژاكه چنين بود و اگر در بين اين همه ستاره يك فوق ستاره چون پلاتيني يا كانتونا بود، بچه هاي نجيبژاكه در فينال بودند. بدرود آبي پوشان بي ستاره و همدل، از قديمي ترهاي خود بپرسيد كه در اين ميدان سبز چه چشمهايي گريستند و چه دلهايي شكستند. ژرمن ها سر به آسمان اروپا مي سايند، چشم به ميدان ويمبلي دوخته بود، هيچ كشور اروپايي دوست نداشت جزيره نشينان در اين بازي پيروز شوند. چون آلمان متحد قلب اروپاي متحد شده است و در حال رشد چشم گيري است. آلمانها از جنگ پنهان بي خبر نبودند، آنها زخم سي سال پيش را بر سينه داشتند و هدف را شناخته بودند. روباه پير فوگتس در تمام گوشه هاي زمين براي انگليسي ها نفر گمارده بود و فرصت نفس كشيدن به آنها نداد. جنگ تلفات زيادي داد تا آلمان به فينال برسد و ثابت كند فوتبال در منطق خود همه چيز دارد. ستاره، تاكتيك، علم و خلاقيت. چك 6 - فرانسه 5 پنالتي ها: زيدان جوركائف ليزارازو گورين بلانك براي فرانسه و كوبيك، ندود، برگر، پوبورسكي، رادا و كادلچ براي چك. اخطاري ها: تورام، روشه ازفرانسه، ندود، كوبيك از چك. . داور: لزلي موترام (اسكاتلند ) .تماشاگر43877 . واحد رسانه هاي خارجي: دوتيم فرانسه و چك در حالي پاي به مرحله نيمه نهايي گذاشتند كه فرانسه دو بازيكن كليدي خوديعني كارمبو و دوگاري راهمراه نداشت و دوسان مربي اوهرين، چك هم چهار بازيكن دو اخطاره به نامهاي بيبل، سوچوپارك، كوكا و لاتال را در خدمت نداشت و به همين دليل بااحتياط كامل به مصاف حريف خود آمد. فرانسه آلن روشه را در كناربلانك در قلب خط دفاع قرارداد و لاموچي نيز جانشين كارمبودو اخطاره در هافبك راست شده بود. چكها نيز كارل رادا، ميكل هورناك، پاول نووتني و رادك درولاك را جايگزين چهار بازيكن دو اخطاره خود كرده بود. در 20 دقيقه اول نيمه اول دو تيم يك بازي بسيار ضعيف و محتاط به نمايش گذاشتند تا اينكه درولاك با يك ضربه سنگين دروازه لاما را تهديد كرد. در نيمه دوم پاتريك برگرجايگزين اسميسر شد تا شايد برقواي خط حمله چكها افزوده شود. در دقيقه 60 يوري جوركائف اولين خطر جدي بازي را رقم زد و با يك ضربه محكم ديرك افقي دروازه كوبا را به لرزه درآورد. يك دقيقه بعد بار ديگر جوركائف با يك ضربه استثنايي دروازه چك را تهديد كرد كه ضربه او بااندكي فاصله از بالاي دروازه به خارج رفت. در همين حال چكها نيز چندين بار با حركات تكنيكي و بدون توپ پوبورسكي و برگر نظم خط دفاعي فرانسويها را برهم ريختند. در وقت اضافي دوم، ضربه محكم جوركائف در محوطه جريمه چك به دست نووتني برخورد كرد اماداور بازي از اين صحنه گذشت. پس از اين حادثه، جوركائف بايك پاس بلند بلانك را درموقعيت گلزني قرار داد اماضربه بي دقت وي از كنار دروازه به خارج رفت تا چهره اولين فيناليست جام دهم را ضربات پنالتي تعيين كند. در ضربات پنالتي پيتر كوبادروازه بان تيم چك ضربه پدروس را مهار كرد تا تيم غول كش جام دهم به ديدار فينال راه يابد. آلمان انتقام خود را از انگليس گرفت آلمان 6 - انگليس 5 ( درضربات پنالتي ) ( ) 11 در وقت قانوني و اضافي گلها: آلن شيرر ( ) 3 براي انگليس اشتفان كونتز ( ) 16 براي آلمان . پنالتي ها: شيرر، پيرس، پلات، گاسكوين، شرينگهام براي انگليس هسلر، اشترونز، رويتر، زيگه، كونتز، مولر براي آلمان. در حساسترين ديدار جام دهم دورقيب ديرينه فوتبال اروپاوجهان يعني انگليس و آلمان شب گذشته در برابر 75 هزارتماشاگر علاقمند در ورزشگاه ويمبلي لندن به مصاف يكديگر رفتند. انگليس بازي را بسيار سريع آغاز كرد و در دقيقه آلن شيرر سوم، آقاي گل اين رقابتهاضربه كرنر پل گاسكوين را باضربه سر وارد دروازه كوپكه كرد. در دقيقه 16 اندي مولر بايك پاس عمقي هلمر را روانه دروازه حريف كرد كه پاس وي را اشتفان كونتز با ضربه محكم وارد دروازه سيمن كرد تا نيمه اول اين ديدار با نتيجه مساوي ( ) 11 به پايان برسد. با شروع نيمه دوم آلمان قصدآرام كردن بازي را داشت تااينكه در دقيقه 60 هلمر پاس زيباي ايلتس را به خارج زد تا ويمبلي در سكوت غرق شود و كار به وقت اضافي كشيده شود. در وقت اضافي اول، درن اندرتون پاس زيباي مك مانامان را به تير دروازه آلمان كوبيدتا فرياد ونبلز به هوا رود. در ضربات پنالتي كوپكه ضربه پنالتي ساتگيست جوان را مهار كرد تا ژرمن ها انتقام 30 سال گذشته را از انگليس ها بگيرند. زيرنويس عكس: تجربه ميروسلاوكادلچ در آخرين پنالتي به ياري چك آمد. كادلچ ضربه ششم را با تعمق فراوان تبديل به گل كرد تا چكها پس از 20 سال كه مقام قهرماني را بدست آورده بودند به فينال برسند.